Maaliskuussa 2023 toteutuneessa yrityskaupassa Tamtron hankki koko Lahti Precisionin osakekannan. Monien muiden vaikutusten ohella yhdistyminen on tarjonnut Tamtronille entistä paremmat edellytykset autovaakaliiketoiminnan harjoittamiseen. Laajentuneiden resurssien ja kattavamman osaamisen ansiosta Tamtronin asiakkaat nauttivat nyt entistäkin laadukkaammista autovaakapalveluista. Lisäksi digitaalisen punnituspalvelu mScalesin kehitystyö jatkuu yhdistymisen myötä yhä vahvempana.

150 vuoden autovaakaosaaminen yhä useamman hyödyksi

Yrityskaupan myötä Tamtronin osaaminen perustuu peräti puolentoista vuosisadan yhteenlaskettuun kokemukseen. Kahden suuren toimijan työkulttuurien ja toimintatapojen parhaiden puolien yhdistäminen ja molemminpuolinen oppiminen rikastavat nyt yhtiön kollektiivista ajatus- ja kehitystyötä, laajentavat sen palveluvalmiutta ja tehostavat sen päivittäistä toimintaa. Viime kädessä kaikki tämä näyttäytyy entistä suurempana asiakashyötynä – myös autovaakapalveluissa.

Eräs yhdistymisen keskeisimmistä eduista on henkilöstön, kaluston ja muiden resurssien laajentuminen. Esimerkiksi varmennuspainorekkojen ja vakauspainojen kasvanut määrä tukee nyt asiakkaiden huollon sekä lakisääteisten määräaikaisvarmennusten aikataulutusta ja toteutusta entistäkin paremmin. Lisäksi Tamtronin laaja aluehuoltopisteiden verkosto ja vahva huoltosopimustoiminta on nyt yhä suuremman asiakaskunnan käytössä.

mScales – parhaasta vieläkin parempi

Tamtron toimittaa laadukkaita ja helppokäyttöisiä, pohjoisen olosuhteisiin suunniteltuja autovaakoja avaimet käteen -periaatteella ja vankalla kokemuksella. Tämän lisäksi Tamtronin erityisiä ylpeydenaiheita on yrityskaupan yhteydessä käyttöön otettu digitaalinen mScales-punnituspalvelu – markkinoiden monipuolisin, helppokäyttöisin ja tehokkain järjestelmä, jota on kehitetty alusta saakka nimenomaan autovaakaympäristöön. Yhdessä nämä tuotteet muodostavat alan edistyksellisimmän punnitusjärjestelmän.

Kun kehitystyö kyetään nyt keskittämään yhden ohjelmiston ympärille, panostetaan mScalesiin jatkossa entistäkin enemmän. Tamtronin Tampereen yksiköstä onkin siirtynyt Lahden entuudestaan vahvaan ohjelmistotiimiin useampikin lisäosaaja, ja jo lyhyessä ajassa on saatu todeta yhteistyön voima.

Autovaakaratkaisuja toimialasta riippumatta

Monilla toimialoilla tarkka punnitustieto ajoneuvojen kuljettamasta kuormasta on erityisen tärkeä. Tamtronin laadukkaita autovaakoja käytetäänkin laajalti esimerkiksi energiantuotannossa, puunjalostuksessa, elintarvike- ja lääketeollisuudessa, satamissa, yrityspuistoissa, kiertotaloudessa ja jätteenkäsittelyssä sekä yleisesti logistiikan alalla.

Nykyisen Lahden yksikön historia mukaan lukien Tamtron on toimittanut autovaakoja eri toimialoille pitkälti toista tuhatta kappaletta. Pitkäaikaisen kokemuksen ja laajentuneen osaamisen ansiosta Tamtronilla on nyt yhä paremmat edellytykset tarjota markkinoiden laadukkaimpia autovaakapalveluita toimialasta riippumatta. Tuttuun tapaan se pyrkii aina löytämään juuri asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin parhaiten soveltuvat ratkaisut.

Tamtron mScales – Digitaalinen punnituspalvelu

Vie teollinen punnitus digiaikaan Tamtron mScalesin avulla.

Yhteystiedot
Antti Moisio
Myyntipäällikkö, auto- ja junavaa'at