Tamtronin konstruerar och levererar vägnings-, doserings- och transportutrustning för processindustrier i fabriksmiljöer som metallurgi, foder och plast. Vi tillhandahåller även installations- och driftsättningstjänster.

Tamtron erbjuder doseringssystem för satsvisa och kontinuerliga blandningslinjer samt utrustning och system för hantering och förpackning av bulkmaterial. Vi levererar viktförlustmatare i olika storlekar för ett brett spektrum av industrier.

  • Systemautomation för effektivare processer.
  • Loss-in-Weight-mataren är lösningen för snabb fyllning av vågbehållaren.
  • Vår erfarenhet som leverantör av vägnings-, doserings- och transportutrustning hjälper oss att se till helheten.

Kontinuerliga doseringssystem baserade på Loss-In-Weight-matare

Kontinuerliga doseringssystem är baserade på bandmatare och LIW-matare (Loss-In-Weight). Doseringssystem för batchprocesser implementeras med tankvågar och doseringsutrustning som är lämplig för bearbetning av råmaterial. Automatiseringen av systemen omfattar vanligtvis inte bara den elektriska utrustningen utan även styrlogiken och användargränssnittet. Allt detta kan vara integrerat i en vågstyrenhet för en enda matare, eller så kan mataren anslutas via en fältbuss till abonnentens automationssystem.

Loss-In-Weight-mataren mäter och kontrollerar

En LIW-matare matar vanligtvis in material i processen med ett börvärde för massflödet (kg/h eller t/h). Det är vanligtvis en trattvåg med en matarskruv, vibrationsmatare eller barriärmatare längst ned. LIW-styrenheten mäter massflödet som lämnar mataren och styr matarens doseringsanordning för att uppnå önskat massflöde.

Påfyllning av vågbehållaren sker automatiskt när behållarens vikt sjunker under den nedre gränsen. Målet är att fylla tanken så snabbt som möjligt eftersom fodret måste frysas konstant under påfyllningen. Beroende på materialet kan massflödet även justeras under påfyllningen enligt olika algoritmer för att minimera regleravvikelsen och därmed massflödessvängningen i slutet av påfyllningen.

Loss-In-Weight-syöttimessä materiaalia syötetään prosessiin asetusarvon mukaisella massavirralla