Vážení železničních vozidel je potřeba nejen při nakládce, ale také po každé větší opravě. Zároveň je nutné provést správné vyvážení pro bezpečný provoz a zajištění rovnoměrného zatížení vozidel a železničních tratí. Každý zákazník má však jiné potřeby.

Pro České dráhy jsme váhu navrhli dle jejich požadavku tak, aby se na ní mohla vážit různě dlouhá vozidla, od krátkých dvounápravových posunovacích lokomotiv s délkou kolem 7,5 metru přes klasické čtyřnápravové lokomotivy až po osobní vozy a vozy ucelených jednotek s délkou přes 26 metrů. Kolejová váha má v každé kolejnici 8 můstků, z nichž každý je váhou třídy přesnosti III umožňující vážit kolové zatížení až do hmotnosti 15t. Vážní můstky jsou vybaveny tenzometrickými snímači a kolejová váha je plně digitalizovaná s potřebnými výstupy ve formě vážních protokolů v souladu s požadavky na provádění kontroly celkové hmotnosti, zatížení na nápravu a kolo u drážních vozidel. Váha je umístěna v průjezdné hale, která umožní vážit ucelené jednotky bez rozpojování, což zkracuje potřebnou dobu k odstavení vozidel.