Järnvägsvåg Beskrivning

SCALEX RDW elektroniska vågsystem är utformat för att mäta hjul- och axellaster på järnvägsfordon samt deras totalvikt. Grundelementet i vågsystemet är SCALEX stålvågsbrygga för mätning/vägning av hjullaster. SCALEX RDW järnvägssystem uppfyller alla metrologiska och järnvägsbestämmelser och standarder som rör vägning och kontroll av totalvikt och axel- och hjullast för järnvägsfordon.

Fördelar med Scalex RDW järnvägsvåg

  • utmärkt noggrannhet
  • verifierad för kommersiellt bruk
  • våg för statisk vägning av belastningen på enskilda hjul på boogies
  • finns även i versioner med flera järnvägsmätare

Specifikationer för Scalex RDW järnvägsvåg

Vågbryggans längd och dess viktkapacitet ska väljas med hänsyn till de olika järnvägsfordon på vilka hjul-/axellaster ska mätas. SCALEX stålvågsbro är utrustad med mätelement – 4 st Scalex SB lastceller med töjningsgivare.

Vågbryggans konstruktionshöjd är 400 mm och vågbryggans bredd är 360 mm. Vågbryggan är en helt elektronisk vågbrygga. Detta innebär att den praktiskt taget inte kräver något löpande underhåll under normala driftsförhållanden (t.ex. utomhus eller i en monteringshall, testrum etc.). I jämförelse med så kallade hybridsystem (klassisk mekanisk våg med en eller två elektromekaniska celler), där känsliga mekaniska element ofta orsakar fel och kräver ständigt underhåll, garanterar det elektroniska vågsystemet SCALEX RDW hög tillförlitlighet med minimala driftskostnader.

Signalen från lastcellerna med trådtöjningsgivare utvärderas i mikroprocessorns indikerings- och utvärderingsenhet SCALEX 1900P. Denna enhet förser cellerna med likspänning och utvärderar en mätsignal som är proportionell mot brobelastningen. Den totala analoga mätsignalen från cellerna digitaliseras och brobelastningen (hjultrycket) visas på utvärderingsenhetens display. I ett system med flera vågbroar är varje bro utrustad med en egen utvärderingsenhet som är inbyggd i ett 19″ stålskåp.

Vägningsresultat

Vägnings-/mätnoggrannheten överensstämmer med den internationella OIML-rekommendationen och EN ČSN 45501 (Metrologiska aspekter på vågar för icke-automatiska vågar). Dessa vågar har ett europeiskt typgodkännande (EG-typgodkännande giltigt i alla EU-länder under TCM 128/20 – 5753), som fastställer de tekniska kraven för icke-automatiska vågar. Viktkapaciteten för en enskild bro är 15 ton (viktkapaciteten är baserad på parametern för maximalt hjultryck för de drivande fordonen). Enligt ovan nämnda standard är den maximalt tillåtna avvikelsen (mät-/vägningsfel) tillåten:

Lastområde
upp till 2,5 ton
från 2,5 t till 10 t
från 10 t till 15 t

Tillåten avvikelse (vid officiell kontroll)
± 2,5 kg
± 5 kg
± 7,5 kg

Tillåten avvikelse (under drift)
± 5 kg
± 10 kg
± 15 kg

Vägningssystemet SCALEX RDW omfattar en terminal med utvärderingsenheter för varje vågbrygga och en SCALEX PC-dator. Utvärdering och bearbetning av tilläggs- och vägningsdata (utskriftsrapporter, HRV-databas, arkiv – lagring av vägningsresultat, skapande av rapporter och statistik, möjlighet till anslutning till företagets informationssystem etc.) sker på den anslutna datorn med det medföljande databehandlingsprogrammet.