Stena Recycling Oy je součástí švédského soukromého konglomerátu Stena. Ve Finsku se společnost zaměřuje mimo jiné na recyklaci materiálů, sběr a recyklaci kovů, elektrického a elektronického odpadu, nebezpečného odpadu a vozidel s ukončenou životností. Ročně recykluje až 300 tisíc tun různých druhů odpadu. Recyklované materiály jsou dodávány jako nové suroviny do celého světa. Ve Finsku má společnost provozy v 15 různých lokalitách.

Mobilní vážení jako aktivum

Společnosti Tamtron a Stena Recycling spolupracují řadu let a Tamtron již v minulosti této společnosti dodal vážicí systém. Současný vážicí systém se blížil ke konci své životnosti a nový systém ERP také vyžadoval změny vážicího systému. Společnost Stena Recycling se proto rozhodla upgradovat svůj systém na cloudový software One Scalex pro mostové silniční váhy od společnosti Tamtron, který společně vyvinuly tak, aby vyhovoval potřebám firmy.

„Systém One Scalex od společnosti Tamtron má mnoho skvělých funkcí. Zaujalo nás zejména mobilní vážení skrze mobilní telefony, možnost aktualizovat systémy všech jednotek současně a skutečnost, že můžeme sledovat vážení v reálném čase,“ říká Tanja Mäenpää, manažerka bezpečnosti ve společnosti Stena Recycling.

Kobieta w biurze

Systém One Scalex funguje bez problémů a podporuje podnikání

Projekt implementace softwaru pro silniční váhy společností Tamtron a Stena Recycling byl zahájen na podzim roku 2021. Systém One Scalex byl na prvních místech společnosti Stena převzat do užívání v březnu následujícího roku.

„Během projektu jsme úzce spolupracovali se společností Tamtron na vývoji softwaru. Z naší strany byli aktivně zapojeni zejména provozovatelé vah. Z praxe jsme měli obrovské množství nápadů na vývoj, z nichž většina byla realizována. Společnost Tamtron měla silnou vůli, aby systém fungoval v našem podnikatelském prostředí, a myslím, že se nám to podařilo velmi dobře,“ shrnuje paní Mäenpää.

Zaměstnanci společnosti Stena Recycling se podíleli na celém vývoji: „Projekt byl od začátku opravdu zajímavý. Byli jsme vyslyšeni a software byl vytvořen tak, aby sloužil svému účelu. Vždycky trvá nějakou dobu, než se naučíme něco nového, ale po zkušenostech uživatelů byla zpětná vazba pozitivní,“ říká předák Antti Lehtonen.

Waga
Společnost Tamtron měla silnou vůli, aby systém fungoval v našem podnikatelském prostředí, a myslím, že se nám to podařilo velmi dobře.
Tanja Mäenpää, manažerka bezpečnosti práce

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.