Stena Recycling Oy är en del av det svenska privatägda Stena-konglomeratet. I Finland fokuserar företaget bland annat på materialåtervinning, insamling och återvinning av metaller, elektriskt och elektroniskt avfall, farligt avfall och uttjänta fordon. Upp till 300 tusen ton av olika typer av avfall återvinns varje år. De återvunna materialen levereras som nya råvaror över hela världen. I Finland har företaget verksamhet på 15 olika platser.

Mobil vägning som en tillgång

Tamtron och Stena Recycling har arbetat tillsammans i flera år, och Tamtron har även tidigare försett företaget med ett vågsystem. Det nuvarande vågsystemet var på väg att ta slut samtidigt som koncernens nya affärssystem krävde förändringar i vägningssystemet. Stena Recycling beslutade att uppgradera sitt system till Tamtrons molnbaserade One Scalex fordonsvågsmjukvara, som utvecklats i samarbete för att möta företagets behov.

”Tamtrons One Scalex-system hade många fantastiska funktioner. Vi var särskilt intresserade av mobil vägning, möjligheten att uppdatera alla enheters system samtidigt och det faktum att vi kan övervaka vägningen i realtid”, säger Tanja Mäenpää, safety manager på Stena Recycling.

Kobieta w biurze

One Scalex fungerar sömlöst för att stödja verksamheten

Tamtron och Stena Recyclings implementeringsprojekt för ny vägningsmjukvara för fordonsvåg startade hösten 2021. One Scalex togs i bruk på de första Stena-anläggningarna i mars året därpå.

”Under projektet arbetade vi nära Tamtron med utvecklingen av mjukvaran. Speciellt var vågoperatörerna aktivt involverade från vår sida. Vi hade en enorm mängd idéer till utveckling från fältet, varav de flesta implementerades. Tamtron har haft en stark vilja att få systemet att fungera i vår affärsmiljö och jag tycker att vi har lyckats väldigt bra,” sammanfattar Mäenpää.

Stena Recyclings personal var med under hela utvecklingen: ”Projektet har varit riktigt intressant från början. Vi har blivit lyssnade på och mjukvaran har byggts på ett sådant sätt att den fyller sitt syfte. Det tar alltid tid att lära sig något nytt, men beträffande användarupplevelsen har feedbacken varit positiv,” säger Antti Lehtonen, arbetsledare.

Waga
Tamtron har haft en stark vilja att få systemet att fungera i vår affärsmiljö och jag tycker att vi har lyckats väldigt bra
Tanja Mäenpää, Safety Manager

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.