Dar pro Baltské moře: Tamtron o Vánocích podporuje Nadaci Johna Nurminena.

Baltské moře je staré více než 15 000 let a sloužilo mnoha zemím jako brána, která jim umožňovala mezinárodní působení. Je domovem několika živočišných druhů a poskytuje potravu a obživu mnoha lidem z okolních zemí. V pravém duchu Vánoc se společnost Tamtron rozhodla podpořit Nadaci Johna Nurminena v její činnosti na ochranu Baltského moře. Tato iniciativa je v souladu s naším závazkem udržitelnosti.

Nadace Johna Nurminena s hluboce zakořeněným posláním zachovat bohaté kulturní dědictví Baltského moře rozšířila své zaměření na životně důležité projekty na ochranu mořského prostředí. Nadace si uvědomuje, že nemá smysl chránit kulturní dědictví moře, pokud trpí moře samotné, a proto nyní vede boj za ochranu našeho mořského prostředí.

Podporou Nadace Johna Nurminena neposkytujeme pouze dar, ale investujeme do budoucnosti našich moří. Zdravé Baltské moře podporuje nejen rozmanitý mořský ekosystém, ale také kulturní tradice s ním spojené a blahobyt lidí a společností v jeho okolí. Doufáme, že touto spoluprací inspirujeme další organizace a jednotlivce k podpoře důležité práce Nadace Johna Nurminena. Chcete-li přispět, přejděte na: https://johnnurmisensaatio.fi/en/.

Věříme, že naše společné úsilí může významně přispět k zachování Baltského moře pro budoucí generace a zajistit, aby jeho kulturní a ekologické bohatství zůstalo zdrojem inspirace a radosti po mnoho dalších Vánoc.

 

Všem našim zákazníkům a partnerům děkujeme za spolupráci v roce 2023. Přejeme vám všem krásné svátky a úspěšný rok 2024!