Tamtronin Lahden yksikkö on panostanut viime vuosina voimakkaasti akkuteollisuuden tarvitsemien laitteiden ja automaation kehittämiseen. Yhtiö tarjoaa nykyisin ratkaisuja akkumetallien valmistus- ja jatkokäsittelyprosessien kaikkiin vaiheisiin aina raaka-aineiden vastaanotosta niiden siirtoon, annostukseen ja punnitukseen sekä lopputuotteiden pakkaamiseen saakka. Yhtiön asiakkaisiin kuuluu akkumetallien ja katodimateriaalien valmistajia sekä akkujen kierrätysyrityksiä. Käsiteltäviä materiaaleja ovat esimerkiksi koboltti, nikkeli, litium, mangaani, katodimateriaalien esiaste sekä ns. musta massa.  

Erilaisten sähköisten kulkuneuvojen ja muiden sähkölaitteiden yleistyminen on kasvattanut merkittävästi akkujen kysyntää ja tehnyt akkuteollisuudesta nousevan trendin. Tämän seurauksena myös akkumateriaalien kierrätykseen liittyvät laitokset tulevat entisestään yleistymään.

Akkujen valmistuksessa käytettävien ja kierrätyksessä syntyvien jauhemaisten materiaalien käsittelyyn, varastointiin ja kuljettamiseen tarvitaankin yhä enemmän säkinkäsittelylaitteita ja annostusjärjestelmiä, joita Tamtron tarjoaa kasvavalle ja kehittyvälle alalle vankalla kokemuksella.

Punnitusratkaisuja kestävään kehitykseen – Tamtron tukee Fortumin tavoitetta

Viime vuosina Tamtron on toteuttanut useita teknologiatoimituksia akkuteollisuuden tuotantolaitoksille Euroopan alueella. Toimituskokonaisuuksiin on sisältynyt esimerkiksi suursäkkien purku- ja lastausasemia, IBC-konttien lastausasemia, sekoitusreaktoreita, LIW (Loss in Weight) -syöttimiä sekä säiliö-, lattia-, kuppi- ja hihnavaakoja.

Hyvä esimerkki on Tamtronin pitkäaikaisiin asiakkaisiin lukeutuva kansainvälinen pörssiyhtiö Fortum, jonka Harjavallassa sijaitsevan hydrometallurgisen akkukierrätyslaitoksen pääraaka-ainevirtojen käsittelyyn Tamtron on toimittanut vaativaa punnitus- ja annostusteknologiaa.

Akkukierrätys toimii osana Fortumin hiilineutraalin talouden tavoitetta ja edesauttaa koko Euroopan omavaraisuutta palauttamalla akkujen valmistuksessa tarvittavia kriittisiä materiaaleja takaisin eurooppalaiseen tuotantoon. Se on samalla esimerkki siitä, kuinka Tamtron on osallistunut sekä suomalaisen että eurooppalaisen akkuteollisuusekosysteemin rakentamiseen.

Valintaperusteena usein Tamtronin kokemus ja luotettavuus

Monet akkuteollisuuden toimijat ovat valinneet Tamtronin teknologiatoimittajakseen, sillä varsinkin ympäri vuorokauden toimivissa laitoksissa laitteiden luotettavuudella on kriittinen merkitys. Prosessien mahdollisimman häiriöttömän toiminnan mahdollistaa osaltaan myös Tamtronin vahva asiantuntija- ja huolto-organisaatio. Kun tuotantohäiriöt kyetään minimoimaan, operaattorit voivat keskittyä olennaiseen ja säilyttää tuotantonsa mahdollisimman tehokkaana.

Varsinkin kalliimpien raaka-aineiden parissa korostuu annostus- ja punnitusratkaisujen tarkkuus. Se on saavutettu mittavalla kokemuksella erilaisista raaka-aineista, oikeilla teknologia- ja komponenttivalinnoilla sekä laitteiden käytettävyyden optimoinnilla. Tehokkaan ja virheettömän lopputuloksen viimeistelee laitteiden ja automaation saumaton yhteistyö.

Lisäksi Tamtron pyrkii kaikessa toiminnassaan huomioimaan kestävästi tuotettuja ratkaisuja, joiden käytettävyys ja huollettavuus ovat korkealla tasolla. Lisäksi laiteratkaisuissa on huomioitu laajasti työturvallisuus ja työergonomia.

Akkuteollisuuden materiaalivirrat haltuun digitaalisilla palveluilla

Tamtronin toimitukset sisältävät tarvittaessa paikallisohjauskeskuksia ja -ohjelmistoja käyttöliittymineen, joiden avulla onnistuu ketterästi sekä liittyminen mahdollisiin yläjärjestelmiin että asiakkaan tarpeiden mukainen käyntitietojen kerääminen ja raportointi. Tuotannon sujuvan käynnistymisen varmistamiseksi Tamtron tarjoaa myös asennusvalvonta-, käyttöönotto- ja koulutuspalveluita.

Tamtronin aktiivisena tavoitteena on mahdollistaa materiaalivirtojen kokonaisvaltainen seuranta ja kertyvän datan hyödyntäminen virtojen hallinnassa. mScales-punnituspalvelun avulla materiaalien käsittelystä ja punnituksista syntyvät tiedot saadaan ajantasaisesti kaikkien sidosryhmien käyttöön toimipaikasta riippumatta. mScales-palvelu voidaan integroida myös yrityksen liiketoimintajärjestelmiin, jolloin tiedot välittyvät esimerkiksi varastonhallinnan tai laskutuksen käyttöön täysin automatisoidusti ja ilman inhimillisen virheen mahdollisuutta.

Niinpä mScales-palvelua voidaan hyödyntää laajasti akkuteollisuus- ja akkukierrätysyrityksissä.

Merkittävä määrä kiertotalousyhtiöistä on tehostanut omaa toimintaansa Tamtronin mScales-punnituspalvelun avulla.

Tamtron hankki Lahti Precisionin liiketoiminnan vuonna 2023. Toiminta jatkuu Tamtron-brändin alla. 

Lataa opas akkuteollisuuden punnitus- ja annostusratkaisujen hankintaan

Oppaamme helpottaa etenkin suunnittelijoita ja hankinnasta vastaavia akkuteollisuuden punnitus- ja annostusratkaisujen valinnassa tarjoten tietoa seikoista, jotka kannattaa ottaa huomioon oli kyse sitten akkujen tuotannosta tai niiden kierrätyksestä.

Tamtron mScales – Digitaalinen punnituspalvelu

Vie teollinen punnitus digiaikaan Tamtron mScalesin avulla.

Ota yhteyttä
Juha Immonen
Myyntipäällikkö, annostus- ja punnitusjärjestelmät