Tamtronille on vuosikymmenten varrella karttunut mittava kokemus erilaisten jauhemaisten materiaalien käsittelyjärjestelmien parista. Joitakin vuosia sitten muutama akkumetallien valmistuksen parissa toimiva yhtiö kiinnostui tästä osaamisesta ja pian tunnistettiinkin sen laajempi tarve myös tällä uudella teollisuudenalalla. Tamtronin avainteknologioiden kehittämisestä ja suunnittelusta vastaava teknologiajohtaja Janne Kousa kertoo artikkelissaan lisää.

Turvalliset ja laadukkaat tuotteet akkumateriaalien käsittelyyn

Uuden käyttökohteen ilmettyä Tamtonin Lahden yksikkö on kehittänyt tuotteitaan aktiivisesti akkuteollisuuden vaatimuksia silmällä pitäen ja etenkin tuotannon alkupäässä tapahtuvaan litiumin, nikkelin, koboltin, sekä muiden materiaalien käsittelyä varten. Ratkaisuihin kuuluvat mm. suursäkkien purkuasemat, sekoitusreaktorit, lisäaineiden annostuslaitteet sekä luonnollisesti perinteiset teollisuusvaa’at kuten lattiavaa’at ja siilovaa’at.

Tamtronin tuotteita voidaan käyttää myös akkujen kierrätyksessä syntyvän mustan massan käsittelyssä. Lisäksi Tamtronin toimituksiin voidaan sisällyttää suursäkkien ja IBC-konttien täyttöasemia, LIW-syöttimiä sekä kuppivaakoja pienten materiaalimäärien annostukseen.

Käyttöturvallisuus materiaalien käsittelyssä on noussut viime aikoina merkittävään rooliin useiden akkukennojen valmistuksessa käytettävien materiaalien myrkyllisyyden vuoksi. Tamtronilla tämä haaste on tunnistettu ja siihen pyritään vastaamaan erityisesti tuotteiden pölynhallintaratkaisuilla, jotka on suunniteltu juuri näitä materiaaleja silmällä pitäen

Kokonaisratkaisuilla tehokas ja luotettava akkumateriaalien käsittely

Yksittäisten tuotteiden tai komponenttien toimittamisen sijaan Tamtron pyrkii mieluiten suunnittelemaan asiakkaan kanssa järjestelmän, joka koostuu sopivista moduuleista ja täyttää kaikki tämän tarpeet – oli kyseessä sitten pieni tai suuri kokonaisuus.

Tamtronilla on vankkaa asiantuntemusta laitosten automaatiosta, mikä mahdollistaa sen asiakkaille kattavat kokonaisratkaisut. Toimitukset voivat sisältää varsinaisten käsittelyratkaisujen lisäksi myös esimerkiksi paikallisohjauskeskukset sekä ohjelmistot käyttöliittymineen. Lisäksi Tamtron toteuttaa ketterästi raportointi- ja käyntitietotarpeiden mukaiset liitynnät mahdollisiin yläjärjestelmiin.
 

Vastuullinen akkumateriaalien käsittely

Järjestelmien toteutuksessa prosessin ydinlaitteiden suunnittelu kannattaa jättää asiantuntijalle, jolloin muulle suunnittelu- ja projektiorganisaatiolle vapautuu aikaa pääprojektin hallinnointiin. Tamtronin asiakkaat ovat todenneet tämän toimintamallin hyvin toimivaksi ja ovat yleisesti tyytyväisiä siihen, että yksi taho ottaa kokonaisvastuun prosessin toimivuudesta.

Tamtronin kaltainen asiantuntija osaa myös tuoda esiin erilaisia näkemyksiä prosessin toimintaan liittyen silloin, kun kyseessä on uusi tuotannon alue taikka laajennus olemassa olevaan prosessiin tai laitteistoon. Tamtron kykenee toimittamaan integraatioita monipuolisesti erilaisiin prosesseihin, oli kyse sitten materiaalin käsittelystä, annostuksesta tai jauheiden sekoittamisesta nesteeseen eli slurraamisesta.

Tamtronin vahvuuksiin lukeutuu sen sopiva koko, minkä ansiosta sillä on edellytykset toimittaa kustannustehokkaat kokonaisratkaisut ketterästi, mutta samalla riittävän suuret resurssit oman toimituskokonaisuutensa hoitamiseen laadukkaasti luovutukseen saakka.

Tamtron panostaa toiminnassaan kestäviin ja kestävästi tuotettuihin ratkaisuihin, joiden käytettävyys ja huollettavuus on omaa luokkaansa. Näin asiakkaan investoinnin arvo säilyy myös tulevaisuudessa.

Tamtron hankki Lahti Precisionin liiketoiminnan vuonna 2023. Toiminta jatkuu Tamtron-brändin alla.

Lataa opas akkuteollisuuden punnitus- ja annostusratkaisujen hankintaan

Oppaamme helpottaa etenkin suunnittelijoita ja hankinnasta vastaavia akkuteollisuuden punnitus- ja annostusratkaisujen valinnassa tarjoten tietoa seikoista, jotka kannattaa ottaa huomioon oli kyse sitten akkujen tuotannosta tai niiden kierrätyksestä.

Yhteystiedot
Juha Immonen
Myyntipäällikkö, annostus- ja punnitusjärjestelmät
Janne Kousa
Teknologiajohtaja, teknologia ja suunnittelu, teollinen punnitus