Tamtron toimittaa hihnavaa’at aina asiakaan tarpeen mukaan, mikä takaa parhaan lopputuloksen niin punnitustarkkuuden kuin koko tuotantoprosessin kannalta. Tämän mahdollistaa vankka asiantuntemus, joka toimii myyntipäällikkö Sami Jaakonahon mukaan Tamtronilla kuin kansanperintö. Yhtiön yli satavuotisessa historiassa tieto ja osaaminen on aina siirtynyt ammattilaisilta seuraajilleen, jotka puolestaan rikastavat kokonaisuutta uusilla käytänteillä.

Jaakonaho astui Tamtronin palvelukseen jo ennen valmistumistaan kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi vuonna 2018. Orientoiduttuaan mekaniikkasuunnittelusta myyntiin, ja saatuaan lisäoppia Tamtronin Pekka Saariselta, on Jaakonaho kyennyt saattamaan laajan ymmärryksensä niin punnituslaitteista, tuotannon näkökulmasta kuin vaatimusmäärittelystä asiakkaan hyödyksi. Tässä artikkelissa Jaakonaho kertoo lisää Tamtronin hihnavaaka-asiantuntemuksesta.

Hihnavaaka irtomateriaalien punnitsemiseen

Tavallisia hihnavaaoilla punnittavia materiaaleja ovat esimerkiksi kaivosten kiviainekset, metsäteollisuuden hake, voimalaitosten hiili sekä muu irtomateriaali, kuten sementti ja lannoitteet. Hihnavaakojen käyttökohteita löytyykin oikeastaan kaikilta aloilta, joilla vaaditaan keskeytymätöntä ja tarkkaa irtomateriaalivirtojen seurantaa.

Tamtron toteuttaa hihnavaakoja tarvittaessa myös kaupalliseen käyttöön varmennettuina, mutta tyypillisesti laitteita käytetään keskellä prosessia, jolloin kaupallista hyväksyntää ei tarvita. Tamtronin toimituksiin lukeutuvat myös päästökauppavaa’at polttolaitosten hiilidioksidipäästöjen tarkkailu- ja raportointimenettelyyn.

Räätälöidyt hihnavaakaratkaisut

Tamtronin osallisuus hihnavaakaprojekteissa käynnistyy tyypillisesti tilanteessa, jossa asiakas on suunnitellut tarvitsemansa kuljetinratkaisun jo kohtalaisen pitkälle ja vuorossa on sopivan vaakaratkaisun määrittämiseen tarvittavien lähtötietojen kerääminen. Tässä vaiheessa tärkeää on kaikki sellainen tieto, joka voi vaikuttaa vaa’an toimintaan. Lähtötietojen valossa voi nimittäin olla tarpeellista toteuttaa kuljettimeen vielä esimerkiksi hihnanopeuden säädön kaltaisia muutoksia.

Tamtronin asiantuntemusta voitaisiin hyödyntää jopa nykyistä enemmän. Optimaalisessa tilanteessa Tamtron pääseekin mukaan jo kuljettimen suunnitteluprosessiin, jolloin se voi tarjota apuaan tarvekartoituksessa ja tietojen hankinnassa. Samalla Tamtronin asiantuntijat voivat ottaa kantaa mahdollisiin piileviin ongelmiin. Vaikka hihnavaa’an staattinen punnitustarkkuus onkin erittäin hyvä, kuljetin ja vaaka muodostavat aina kokonaisuuden, jossa todellinen punnitustarkkuus saavutetaan vasta kaikki häiriötekijät ja virheet huomioimalla. Dynaamisessa punnituksessa hihnavaa’an mittausvirhe onkin tyypillisesti ± 0,5–2 %.

Tamtronin erottaa monista muista toimijoista myös se, että yhtiö toimittaa vaa’an aina asiakkaan kuljettimeen ja rullastoprofiiliin mitoitettuna. Kun vaaka toteutetaan tietylle kuljettimelle räätälöitynä, asennus onnistuu sujuvasti ja rullastot saadaan linjattua tarkasti. Tämä takaa tarkan ja luotettavan mittauksen, mikä puolestaan vaikuttaa merkittävästi tuotantoprosessin tehokkuuteen ja sujuvuuteen. Näin säästetään sekä aikaa, vaivaa että rahaa.

Kattavaa hihnavaakapalvelua

Tamtronin asiantuntemus on asiakkaiden käytettävissä myös hihnavaa’an asennuksessa ja käyttöönotossa. Siinä missä monilta alan toimijoilta asiakas saa vain yksittäiset komponentit, piilee Tamtronin todellinen vahvuus punnituksen kokonaisvaltaisessa ymmärryksessä ja palvelussa.

Niinpä Tamtronilla asiakasta ei jätetä oman onnensa nojaan myöskään asennuksen ja käyttöönoton jälkeen. Sen sijaan yhtiön ammattitaitoinen huolto-osasto tarjoaa apuaan tarvittaessa vaikka koko vaa’an elinkaaren ajan. Asiakkaalle vaivattomimmassa vaihtoehdossa Tamtron ottaa haltuunsa kaiken hihnavaakaan ja sen toimintaan liittyvän aina huolloista ja tarkistuksista modernisointiin saakka.

Hihnavaa’alle on hyvä tehdä huolto- ja tarkistuskierros vähintään kerran vuodessa. Näin vaaka palvelee pitkään ja sen toimivuudesta voidaan varmistua. Tärkeitä ovat myös säännölliset käytönaikaiset testipainotarkistukset, joilla vaa’an mahdollinen huoltotarve voidaan todeta ja sen tarkkuuden säilyminen taata.

Kattavat ylläpitopalvelut yhdessä nykyaikaisten suunnittelutekniikoiden ja tapauskohtaisen dokumentoinnin kanssa luovat perustan laadukkaalle ja monipuoliselle palvelulle. Tamtron ei ratkaise vain yhtä ongelmaa, vaan huomioi aina kokonaisuuden ja tarjoaa koko asiakkaan liiketoimintaa hyödyttävät ratkaisut.

Opas vaakojen ja punnitus-
järjestelmien suunnitteluun

Oppaamme tarjoaa suunnittelijoille ja punnitusjärjestelmän hankinnasta vastaaville tietoa ja neuvoa nykyaikaisen suunnittelun tarpeista ja siitä, miten punnitusjärjestelmästä saadaan kaikki tehot irti liiketoiminnan hyödyksi.

Yhteystiedot
Sami Jaakonaho
Myyntipäällikkö, hihna- ja lattiavaa'at, Minebea-tuotteet