Autovaaka toimii useimmiten kaupallisena vaakana eli punnitustulosta käytetään hinnan määrittämiseen. Vaa’an rakenteen ja toiminnan tulee näin ollen täyttää tietyt kriteerit, jotka määräytyvät lakien, direktiivien ja monien muiden normien mukaan. Lisäksi Pohjoisen Euroopan olosuhteet ovat erittäin haastavat lämpötilojen vaihtelun ja kosteuden vuoksi, ja siksi vaa’at tulee myös suunnitella näihin olosuhteisiin.

Kaikkien näiden seikkojen laaja tuntemus edellyttää vaakojen ja punnitustiedon hallinnan ja siirron asiantuntijuutta sekä monipuolista osaamista. Tamtronin autovaaka-asiatuntija Harri Brandt on kartuttanut vahvan osaamisen niin autovaa’oista kuin niihin liittyvistä elinkaaripalveluista. Tässä artikkelissa Brandt kertoo aiheesta lisää.

Autovaaka kannattaa hankkia huolellisen esiselvityksen kautta

Ennen autovaa’an hankkimista kannattaa selvittää yhdessä asiantuntijan kanssa oikea vaakaratkaisu käyttötarpeisiin, toimintamalliin ja sijoituspaikan olosuhteisiin perustuen. Myös punnitustiedon hallinta, kytkentä ERP:iin sekä sen hyödyntäminen liiketoiminnassa ja logistiikassa on tärkeä selvittää etukäteen.

Asiakkaan omat kunnossapidon resurssit ja osaaminen on myös hyvä olla tiedossa. Asiantuntijan kokemusta erilaisista käyttökohteista ja teollisuuden aloista kannattaa hyödyntää jo hankinnan alkumetreillä. Tällöin saadaan toteutettua luotettava ja tehokkaasti toimiva autovaaka vuosikymmeniksi.

Vaakojen tehokas ja luotettava käyttö edellyttää hyvää varaosien, määräaikais- ja vikahuoltojen sekä etätukipalveluiden saatavuutta. Nämä tekijät asettavat korkeat vaatimukset toimittajan valinnalle. Nykyaikaisia autovaakoja kyetään esimerkiksi diagnosoimaan etänä punnitusanturikohtaisesti. Käyttämällä kotimaisia, laadukkaita ajoneuvovaakoja saavutetaan tehokas punnitus ja minimoidaan riskit. Autovaaka hankitaan yleensä vuosikymmeniksi, joten alhaisten hankintakustannusten ei tule olla ensisijainen tavoite.

Tamtron also takes care of the installation and maintenance of truck scales.

Punnitustiedon hallinta ja digitaaliset punnituspalvelut

Punnitustiedon hallinta on noussut viime vuosina keskeiseen rooliin myös autovaakojen parissa. Digitaalisten punnituspalvelujen avulla kyetään vaivattomasti ohjaamaan materiaalivirtoja ja kuljetuksia, pitämään yllä varastosaldoja, toteuttamaan raportointia kuljetusliikkeiden suuntaan, huolehtimaan tehtaiden sisäisistä varastosaldojen muutoksista sekä myymään punnituspalvelua ulkopuolisille käyttäjille.

Lisäksi digitaalinen punnituspalvelu mahdollistaa automaattisen kuormavalokuvien tallentamisen jäte- ja kiertotalousaloilla sekä kuormien lämpöarvotiedon liittämisen punnitustapahtumaan voimalaitoksilla. Palvelulla kyetään myös ohjaamaan portteja ja puomeja, jolloin kaikki hoituu tarvittaessa yhdellä ohjelmistolla.

Ohjelmiston ylläpito on helppoa eikä rajapintaongelmia tule eri ohjelmistojen välillä. Modernin digitaalisen punnituspalvelun käyttö vähentää myös merkittävästi manuaalista työtä. Nämä ominaisuudet tuovat huomattavia kustannussäästöjä ja mahdollistavat uusia liiketoimintamalleja.

Tamtronin mScales on digitaalisten punnituspalveluiden edelläkävijänä, joka mahdollistaa kaikki nämä toimenpiteet. Ohjelmisto sisältää valmiit ratkaisut kaikkiin työvaiheisiin yksittäisistä punnituksista tietojen analysointiin ja viranomaisraportointiin. Autovaakojen kohdalla mScales onkin ehdottomasti markkinoiden paras vaihtoehto.

Autovaakojen huolto ja ylläpito

Monet yritykset haluavat hoitaa itse autovaa’an puhdistuksen ja ylläpidon, mikä edellyttää omia henkilöresursseja. Toisaalta säännöllinen määräaikaishuolto ja kolmen vuoden välein tapahtuva määräaikaisvarmennus kannattaa teettää Tamtronilla, jonka ammattilaiset varmistavat vaa’an kunnon niin mekaniikan kuin elektroniikan osalta.

Tamtron varmistaa myös aina tarvittavien varaosien ja komponenttien saatavuuden. Huoltotoimenpiteistä, samoin kuin etätuesta ja puhelinpalvelusta, kannattaa sopia jo laitekaupan yhteydessä, jolloin käyttöönoton jälkeen varmistetaan sujuva siirtyminen huolettomampaan vaa’an operointiin.

Tamtron mScales – Digitaalinen punnituspalvelu

Vie teollinen punnitus digiaikaan Tamtron mScalesin avulla.

Opas vaakojen ja punnitus-
järjestelmien suunnitteluun

Oppaamme tarjoaa suunnittelijoille ja punnitusjärjestelmän hankinnasta vastaaville tietoa ja neuvoa nykyaikaisen suunnittelun tarpeista ja siitä, miten punnitusjärjestelmästä saadaan kaikki tehot irti liiketoiminnan hyödyksi.

Yhteystiedot
Harri Brandt
Myyntipäällikkö, autovaa'at
Antti Moisio
Myyntipäällikkö, auto- ja junavaa'at
Aleksi Sipilä
Myyntipäällikkö, Digitaaliset palvelut mScales