Tamtron on punnituksen tulevaisuuden suunnannäyttäjä, joka ammentaa toiminnassaan vuosikymmenten mittaisesta alan kokemuksesta ja yhdistää siihen digitalisaation ja ohjelmisto-osaamisen. Yhtiöllä on kyky ja resurssit ottaa vastuulleen kokonaisten punnitusjärjestelmien toteutukset, mutta se toimittaa myös erilaisia komponentteja.

Tamtronin kokonaisvaltainen näkemys korostuu parhaiten sen pyrkimyksessä tarjota aina asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvat tuotteet ja palvelut – hyvänä esimerkkinä apu sen kysymyksen edessä, tulisiko ratkaisuksi valita punnitusjärjestelmä vai yksittäiset punnituskomponentit.

Tamtronin komponentti- ja varaosamyynnistä vastaava Erkki Salo, jolla on pitkä kokemus ja asiantuntemus myös laajemmista punnitus- tai annostusjärjestelmistä, kertoo artikkelissaan lisää.

Tamtronilta parhaat punnitusratkaisut yksilöllisiin tarpeisiin

Vaa’an peruskomponentit ovat kaikessa yksinkertaisuudessaan punnitusanturi, anturin asennussarja sekä vaakapääte. Jokaisen asiakkaan punnitustarpeet ovat kuitenkin yksilöllisiä ja siksi Tamtron myös kartoittaa tämän lähtötilanteen ja tarpeet yksilökohtaisesti.

Asiakkaalle parhaiten soveltuva punnitustoteutus riippuu monista seikoista, kuten toimialasta, käsiteltävistä materiaaleista sekä muusta järjestelmäkokonaisuudesta, eli millaisiin järjestelmiin vaakaa ollaan liittämässä ja millaisin lähdöin se tulisi niitä varten varustaa. Olennaista on lisäksi se, tarvitaanko vaa’asta saatua punnitustietoa kaupan perusteeksi, sillä siinä tapauksessa vaaka tulee varmentaa kaupalliseen käyttöön ja komponenttien olla tarkoitukseen hyväksyttyjä. Tähän Tamtronilta luonnollisesti löytyvät kaikki tarvittavat ratkaisut.

Automaattinen vai ei-automaattinen vaaka – mikä on toimittajan merkitys?

Perinteinen ei-automaattinen punnitus on hyvin suoraviivainen tapahtuma, joka edellyttää punnituslaitteelta lähinnä perustoimintoja. Punnittava objekti tai annos asetetaan vaa’alle, joka antaa punnitustuloksen, joka puolestaan kirjataan muistiin. Ei-automaattisia vaakoja varten komponentteja on saatavilla monilta toimijoilta.

Niin sanottujen automaattisten vaakojen saralla niin komponenttien kuin vaakalaitteen toimittajiin kohdistuu enemmän vaatimuksia, eikä hyväksyttyjä komponentteja ole tarjolla monessakaan kotimaisessa vaakatalossa. Punnituksen automatisoituessa ja punnitustapahtumien jäljitettävyyden saadessa keskeisemmän roolin kokonaisuudet voivat olla laajoja. Tamtronin vahvuuksia on sen kyky vastata punnitusjärjestelmän toimittamisesta täydessä laajuudessa aina punnituslaitteen suunnittelusta ja valmistamisesta testaukseen ja käyttöönottoon.

Milloin hankkia erillisiä punnituskomponentteja?

On olemassa tiettyjä tilanteita, jolloin komponenttien hankkiminen erikseen on suositeltavaa. Osien vanhentuessa ja kuluessa taikka laitteiden käyttötarpeen tai tuotannollisen paineen muuttuessa ei välttämättä ole asiakkaan edun mukaista hankkia uutta vaakaa, vaan modernisoida se käyttämällä saatavissa olevia varaosia ja komponentteja.

Toisessa tyypillisessä skenaariossa punnitusratkaisu integroituu osaksi teollisen prosessin kokonaisuutta. Silloin on kaikkien osapuolien kannalta järkevintä valita parhaiten soveltuvat komponentit ja asennussarjat ja keskittyä toteuttamaan hyvä punnitusratkaisu asiakkaan omaan erikoisalaan liittyvän tekniikan uudelleensuunnittelun sijaan.

Tamtronilla on laaja kokemus eri komponenteista, toimialoista ja materiaalien käsittelytavoista ja se haluaa käyttää osaamistaan asiakkaiden hyödyksi. Tamtron ei siis myy mitä tahansa komponenttia, vaan ottaa nykyhetken lisäksi huomioon myös asiakkaan tulevaisuuden tarpeet.

Laaja kokonaisuus selkeyttää vastuita ja on usein edullisempi

Vaakalaitteiden hankkiminen kokonaisuutena suunnittelusta käyttöönottoon ja samalta toimittajalta tuo varmuutta esimerkiksi vastuuseen, laitteiden tekniseen toimintavarmuuteen, huoltoon sekä ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä. Kokonaisinvestointi saattaa usein tuntua aluksi suurelta, mikä saa pohtimaan myös muita vaihtoehtoja.

Kannattaa kuitenkin aina muistaa, että esimerkiksi vaa’an suunnitteluun, valmistamiseen, virittämiseen sekä muihin toimenpiteisiin tarvitaan paljon erikoisosaamista, joihin yrityksen täytyisi joka tapauksessa käyttää vähintään omia henkilöresurssejaan ja todennäköisesti myös ulkopuolista asiantuntemusta. Punnituslaitteistoa hankkiessa onkin hyödyllistä laatia hyvin tarkat suunnitelmat ja muistaa, että pitkän elinkaaren laitteissa investoinnin onnistumiseen vaikuttaa moni hankintahintaa olennaisempi seikka.

Tamtronilta hankitaankin usein asiantuntemuksen lisäksi helppoutta ja riskittömyyttä. Vastatakseen tähän Tamtron valitsee aina asiakkailleen parhaiten soveltuvat ja kustannustehokkaimmat vaihtoehdot. Niinpä laajakin kokonaisuus yhdeltä kokeneelta ja asiantuntevalta toimittajalta voi osoittautua edullisimmaksi vaihtoehdoksi.

Kaupallisten vaakojen ensivarmennusoikeus laajentaa Tamtronin palvelua

Tamtronin toimintaan kuuluva vaakojen ensivarmennusoikeus tarkoittaa, että toimitettujen vaakojen ja mittalaitteiden EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisuus, direktiivien vaatimusten täyttyminen ja täten soveltuvuus kaupalliseen käyttöön varmistetaan sertifikaatein osoitetulla mandaatilla.

Tamtronin tehtaalla valmistettavat pienemmät vaa’at voidaan kuitenkin ensivarmentaa jo ennen toimitusta. Silloin asiakas voi vain asentaa vaa’an paikalleen ja ottaa sen käyttöön ilman tarvetta tilata erillistä asennuksen jälkeistä varmennusta.

Suurempien vaakojen kohdalla Tamtron suorittaa toimituksen ja asennuksen jälkeen ja ennen käyttöönottoa varmennuksen tunnetuilla massoilla. Vaakojen ensivarmennus koskee Tamtronin valmistamia vaakoja, olivat ne sitten automaattisia tai ei-automaattisia. Ensivarmennus merkitsee sitä, että Tamtron voi todella auttaa asiakkaitaan kokonaisvaltaisella yhden luukun palvelumallilla, johon sisältyy myös vaa’an toimitusvaiheessa kaikki tarvittava.

Tamtronin asiantuntemus kannattaa hyödyntää jo investointia suunnitellessa

Tamtronin asiakkaiden punnitusjärjestelmätoimitukset voivat tarvittaessa olla laajojakin kokonaisuuksia, jotka sisältävät vaakojen ja anturien lisäksi esimerkiksi erilaisia toimilaitteita ja automaatioratkaisuja.

Koska myyjällä on tällaisessa toimituksessa vastuu palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti ja kartoittaa tarkkaan punnitusratkaisun käyttötarkoitus, toimialakohtaiset tarpeet, punnittavat tai annosteltavat materiaalit, ympäröivät järjestelmät sekä muut mahdolliset vaikuttavat tekijät, saattaa kattavan kokemuksen ja osaamisen omaava Tamtron kyetä parhaassa tapauksessa tarjoamaan ratkaisua, jota asiakas ei vielä tiennyt edes tarvitsevansa.

Tamtronin asiakkaat ovatkin usein yhteydessä jo projektin alkuvaiheessa ja tiedustelevat mielipidettä jopa ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista. Tämä antaa myös Tamtronille parhaat edellytykset käyttää osaamistaan asiakkaiden hyödyksi.

Opas vaakojen ja punnitus-
järjestelmien suunnitteluun

Oppaamme tarjoaa suunnittelijoille ja punnitusjärjestelmän hankinnasta vastaaville tietoa ja neuvoa nykyaikaisen suunnittelun tarpeista ja siitä, miten punnitusjärjestelmästä saadaan kaikki tehot irti liiketoiminnan hyödyksi.

Yhteystiedot
Erkki Salo
Myyntipäällikkö, punnituskomponentit ja varaosat, teollinen punnitus