Tamtron är en pionjär inom framtidens vägning och bygger på decennier av branscherfarenhet som kombineras med expertis inom digitalisering och mjukvara. Företaget har kapacitet och resurser för att ta på sig implementeringen av kompletta vägningssystem, men levererar också en rad komponenter.

Tamtrons helhetssyn illustreras bäst av åtagandet att alltid tillhandahålla de produkter och tjänster som bäst passar kundens behov – till exempel att hjälpa kunden att välja mellan ett vågsystem eller enskilda vågkomponenter.

Erkki Salo, som är ansvarig för komponent- och reservdelsförsäljning på Tamtron och som även har lång erfarenhet och expertis inom större vägnings- eller doseringssystem, förklarar mer i sin artikel.

Tamtron erbjuder de bästa vägningslösningarna för individuella behov

Vågens grundkomponenter är, i all enkelhet, vägningssensorn, sensorns monteringssats och vågterminalen. Varje kunds vägningsbehov är emellertid individuellt och därför identifierar Tamtron också denna utgångspunkt och dessa behov på individuell basis.

Vilken vägning som är lämpligast för kunden beror på många faktorer, t.ex. bransch, vilka material som ska hanteras och resten av systemet som vågen ska anslutas till, dvs. vilken typ av utgångar den ska utrustas med. En annan viktig faktor är om de vägningsdata som vågen producerar behövs för att göra en handel. I så fall måste vågen verifieras för kommersiellt bruk och komponenterna godkännas för samma ändamål. För detta har Tamtron alla nödvändiga lösningar.

Automatisk eller icke-automatisk våg – vilken betydelse har tjänsteleverantören?

Traditionell icke-automatisk vägning är en mycket okomplicerad process som kräver att vågen huvudsakligen utför grundläggande funktioner. Det föremål eller den del som ska vägas placeras på vågen, som ger ett vägningsresultat som sedan registreras. Komponenter till icke-automatiska vågar finns tillgängliga från ett antal leverantörer.

När det gäller så kallade automatiska vågar ställs det högre krav på både komponent- och vågleverantörer och många finska våghus erbjuder inte godkända komponenter. I takt med att vägningen blir mer automatiserad och spårbarheten av vägningsoperationerna får en mer central roll, kan omfattningen av den levererade lösningen bli omfattande. Tamtrons styrka ligger i förmågan att tillhandahålla ett komplett utbud av vågsystem, från konstruktion och tillverkning av vågutrustning till testning och driftsättning.

 

När ska man köpa separata vägningskomponenter?


Det finns vissa situationer där det är lämpligt att köpa komponenter separat. När delar blir föråldrade, slits ut eller när utrustningsbehoven eller produktionstrycket förändras kanske det inte ligger i kundens intresse att köpa en ny våg, utan att modernisera den med hjälp av tillgängliga reservdelar och komponenter.

I det andra typiska scenariot är vägningslösningen integrerad i en övergripande industriell process. I det här fallet är det mest logiskt för alla inblandade parter att välja de lämpligaste komponenterna och monteringssatserna och fokusera på att implementera en bra vägningslösning i stället för att omkonstruera kundens egen specialiserade teknik.
 
Tamtron har lång erfarenhet av olika komponenter, branscher och materialhantering och är angeläget om att använda sin expertis till förmån för sina kunder. Tamtron säljer inte bara vilken komponent som helst utan tar hänsyn till inte bara kundens nuvarande utan även framtida behov.

Tydlighet och prisvärdhet genom omfattande leveranser

Att köpa all vägningsutrustning från samma leverantör, från konstruktion till driftsättning, ger säkerhet inom områden som ansvar, teknisk tillförlitlighet, underhåll och service. Den totala investeringen kan ofta verka stor till en början, vilket kan leda till att man överväger andra alternativ.

Det är dock alltid värt att komma ihåg att t.ex. konstruktion, tillverkning, inställning och annan drift av en våg kräver en hel del specialkompetens, för vilken företaget i vilket fall som helst måste använda åtminstone sina egna personalresurser och förmodligen också extern expertis. Vid inköp av vägningsutrustning är det bra att göra upp detaljerade planer och att komma ihåg att när det gäller utrustning med lång livscykel påverkas investeringens framgång av många faktorer som går utöver inköpspriset.

För många är Tamtron det ställe man vänder sig till när det gäller expertis, enkelhet och riskfri drift. Som svar på detta väljer Tamtron alltid de mest lämpliga och kostnadseffektiva alternativen för sina kunder. Därför kan även ett stort paket från en erfaren och kunnig leverantör visa sig vara det mest kostnadseffektiva alternativet.

Initiala verifieringsrättigheter för kommersiella vågar utökar Tamtrons tjänsteutbud

Tamtron har rätten till inledande verifiering av vågar, vilket innebär ett certifikatbevisat mandat att verifiera att de vågar eller mätinstrument som levereras överensstämmer med deras EU-typkontrollcertifikat och uppfyller kraven i de olika direktiven, och därmed är lämpliga för kommersiellt bruk.

För de mindre vågar som Tamton tillverkar i sin fabrik kan den inledande verifieringen utföras redan före leveransen. Kunden kan sedan helt enkelt installera och ta vågen i drift utan att behöva beställa en separat certifiering efter installationen.

När det gäller större vågar verifierar Tamtron dem med hjälp av kända massor efter att vågen har levererats och installerats. Den inledande verifieringen gäller alla vågar som tillverkats av Tamtron, oavsett om de är automatiska eller icke-automatiska. Tamtrons initiala verifieringsrättigheter säkerställer att företaget kan hjälpa sina kunder med en omfattande servicemodell med en dörr som täcker allt som rör vågleveranser.

Utnyttjande av Tamtrons expertis redan under planeringen av investeringen

Tamtrons kunders leveranser av vägningssystem kan vid behov vara omfattande och omfatta inte bara vågar och sensorer, utan även t.ex. olika ställdon och automationslösningar.

I den här typen av leveranser har leverantören ansvar för att betjäna kunden holistiskt, med hänsyn till syftet med vägningslösningen, industrins behov, de material som ska vägas eller doseras, de omgivande systemen och andra möjliga påverkande faktorer. På så sätt kan Tamtron, med sin omfattande erfarenhet och expertis, kanske erbjuda en lösning som kunden inte ens visste att han behövde.

Tamtrons kunder hör ofta av sig redan i början av ett projekt och ber om ett utlåtande redan innan den faktiska planeringen påbörjas. Detta ger också Tamtron de bästa förutsättningarna att använda sin expertis till förmån för sina kunder.

Guide till konstruktion av vågar och vägningssystem

Vår guide ger konstruktörer och de som ansvarar för inköp av ett vågsystem information och råd om behoven av modern design och hur man får ut mesta möjliga av ett vågsystem för att gynna din verksamhet.

Contact information
Contact us
Wnexus
Wnexus Support
tamtron-icon-services-spare-parts
Varaosat
Liikkuvan kaluston punnitusratkaisut
Tuomas Laine
Sales Manager, Export, On-Board Weighing
Tommi Kuisma
Sales Engineer, Service Vehicle Scales
Tommi Alakoski
Product Manager, On-Board Weighing
Testihenkilö 2
Testititteli 2
Testihenkilön tekstiä
Mikko Keskinen
Testihenkilö 1
Testititteli
Testihenkilön tekstiä
tamtron-icon-services-spare-parts
Spareparts
On-Board Weighing
Service
On-Board Weighing
Satu Kääntönen
Service & Production Coordinator
Sami Jaakonaho
Sales Manager, Belt and Floor scales, Minebea-products
Oliver Nylund
Service Manager
Reetta Rautiainen
Technical Sales Specialist, Spare Parts, Industrial weighing
Pauli Suoniemi
Sales Manager, On-Board Weighing
Niko Toimela
Vice President, Sales and Marketing, Industrial Weighing
Mikko Kähkönen
Vice President of Sales & Marketing, Digital Services mScales
Miikka Ijäs
Laboratory Manager, Sartorius-services
Matti Wuollet
Key Account Manager, mScales
Markus Ritala
Executive Vice President (On-Board Weighing)
Konrad Vuollo
Sales Manager, Pulper feeding equipment
Kari Kiiskinen
Sales Manager, Scale terminals, dosing components, Nobel BLH and Sartorius -products
Jukka Lähteenmäki
Calibration Manager, Industrial weighing
Juha Immonen
Sales Manager, Dosing and Weighing systems
Jouni Gustafsson
Jouni Gustafsson
Vice President, Technology & Engineering (On-Board Weighing)
Joonas Pajunen
Sale and service Specialist
Mężczyzna
Jaroslav Hronek
CTO, Railway Solutions
Jari Haraholma
Sales Manager, Dosing and weighing systems
Jari Brandt
Vice Precident, Services, Industrial Weighing
Janne Kousa
Vice President, Technology and Engineering, Industrial Weighing
tamtron-icon-services-maintenance
Huolto & tekninen tuki (On-Board Weighing Solutions)
1 – pyöräkuormaajavaaka 2 – puutavaravaaka 3 – One Scalex -autovaakaohjelmistoa 4 – Varaosapalvelu 5 – Muut vaa’at tai tekninen tuki
Contact us
Huolto (auto- ja rautatie vaa’at)
ma–pe klo 8–16
Harri Oittinen
After Sales manager, maintenance contracts for vehicle and train scales
Harri Brandt
Sales Manager, Truck scales
Harri Artikainen
Service Manager, Truck and Railway Weighing
Erkki Salo
Sales Manager, Weighing components and spare parts, Industrial weighing
Ere Salmijärvi
Service Manager, Industrial weighing
Eero Hiltunen
Key Account Director, Global OEM Accounts, On-Board Weighing
Antti Moisio
Sales Manager, Truck and Railway scales
Aleksi Sipilä
Sales Manager, Digital Services mScales