Valtiolliset liikennelaitokset, suuret terästehtaat ja öljynjalostamot eri puolella maailmaa tarvitsevat mahdollisimman tarkan ja luotettavan liikkeessä punnitsevan junavaa’an, joka on hyväksytty kaupalliseen punnitukseen. Tamtron Trapper junavaakajärjestelmä on erittäin tarkka ja luotettava punnitusratkaisu, jonka antamia punnitustietoja voidaan hyödyntää maksun perusteena arvokasta materiaalia tai tuotetta ostettaessa ja myytäessä. Sen laadusta ja luotettavuudesta kertoo sadat toimitukset ympäri maailman sekä juuri uusittu EBA-sertifikaatti.

TEHOKAS JA TARKKA

Tamtron Trapperilla voidaan punnita kuorma, olipa punnittava juna liikkeessä tai paikallaan – tehokkaasti työn lomassa, osana muuta toimintaa. Painopisteen siirtymän kompensoinnin ansiosta Trapper soveltuu myös haasteelliseen nestevaunujen liikkeessä tapahtuvaan punnitukseen, sillä dynaamisessa punnituksessa Trapper on tarkkuudessaan aivan omaa luokkaansa. Staattisessa punnituksessa Trapperilla saavutetaan myös OIML III -luokan mukainen punnitustarkkuus (korkein OIML R106 suosituksen mukainen tarkkuusluokka 0.2), joka on vertailukelpoinen esimerkiksi autovaakojen tai muiden tarkkojen teollisuusvaakojen punnituslukemiin.

Trapper-punnitusjärjestelmä on suunniteltu siten, että mittausanturit ovat suojassa vaakarakenteen sisällä. Uuden tyyppiset mittausanturit ovat vaihdettavissa helposti ilman erikoistyökaluja ja vain yhden henkilön toimesta, joten vaa’an huolto on nopeaa ja tehokasta. Rakenteensa ansiosta vaaka toimii luotettavasti kaikissa sääolosuhteissa, pohjoisen kovista talviolosuhteista trooppisen kuumaan ja kosteaan ilmastoon. Sadat toimitetut ja vuosia käytössä olleet Trapper vaa’at ovat todentaneet tehokkuutensa ja tarkkuutensa kaikenlaisissa olosuhteissa.

Trapperin punnitusprosessin tehokkuutta lisää myös punnitustiedon hallinta. Punnitustiedot voidaan siirtää eri tiedostomuodoissa vaa’alta muihin järjestelmiin tai integroida esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmään. Näin punnitustieto on kaikkien osapuolien käytössä välittömästi.

TEHOSTAA TOIMINTAA JA TURVALLISUUTTA

Trapper-junavaakajärjestelmän avulla voidaan parantaa kuljetusten ja toiminnan turvallisuutta, sillä järjestelmässä on ylipainoon tai lastausvirheisiin liittyvät hälytykset. Näin huomataan muun muassa mahdolliset yksittäiseen teliin tai kuorman asemointiin kohdistuvat lastausvirheet. Lisäksi kuljettajaa voidaan infota punnitusnopeuden tai ylikuormasta ihan asiakkaan toiveiden mukaisesti ja niin kuin se heidän toimintaansa parhaiten tukee.

Trapper punnitusjärjestelmään on liitettävissä lisätoimintoja, kuten vaunujen tunnistus- ja kuvaustoiminnot. Tämä mahdollistaa vaununumerojen yhdistämisen punnitustuloksiin luotettavasti, jolloin vältetään esimerkiksi virheellisten junalistojen tai matkan varrella poistettujen vaunujen aiheuttamat virhetiedot.

Tory

RATKAISU ASIAKKAAN TARPEISIIN

Tamtron Trapper junavaakajärjestelmä soveltuu kaikenlaisiin junapunnituksen tarpeisiin, sillä se räätälöidään aina asiakkaan tarpeeseen sopivaksi. Vaakajärjestelmää hankittaessa huomioidaan siis junien vaunupituudet, telivälit ja junissa yleisesti kuljetettavat materiaalit. Lisäksi määritellään tarvittavat lisätoiminnot, hälytystapa sekä se miten punnitustietoja halutaan hyödyntää ja hallita. Näin voidaan tarjota teknisesti paras, pituudeltaan, toiminnoiltaan ja hinnaltaan optimaalinen junavaakajärjestelmä, joka sopii asiakkaan yksilölliseen toimintaympäristöön.

Trapper-järjestelmä on nopea asentaa – se asennetaan suoraan sepelipedille, joten Trapper ei vaadi suuria ratatöitä. Tämän ansiosta asennus voidaan suorittaa jopa alle 24 tunnissa ja niin, että se ei katkaisea normaalia tuotantoa juurikaan ja toiminta voi jatkua lähes keskeytyksettä.

LAATU JA LUOTETTAVUUS ETUSIJALLA

Tamtron Trapper -junavaakajärjestelmä on yleiseurooppalaisen MID-direktiivin mukaisesti tyyppihyväksytty tarkimpaan tarkkuusluokkaan sekä sillä on GOST RU hyväksyntä. Lisäksi Trapperille on myönnetty EBA-sertifikaatti, joka mielletään mittariksi tuotteen laadusta ja luotettavuudesta, mutta joka on myös vaatimus junavaakajärjestelmille Saksassa. Trapperin asiakaslähtöisyydestä, tehokkuudesta sekä järjestelmän tuottamasta laadukkaasta punnitustiedosta kertoo kuitenkin eniten se, että niitä on toimitettu yli 700 maailmanlaajuisesti usean vuosikymmenen aikana.

Ota yhteyttä myyntiimme – kerromme mielellämme lisää.

Antti Moisio
Email antti.moisio@tamtron.fi
Puh. 0400 363 232