Toimintavarmat Tamtron Scalex 1001 -autovaa’at takaavat nopean ja tarkan punnituksen Metsä Groupin uuden sukupolven biotuotetehtaalla Äänekoskella. Automaattinen rekisterikilpitunnistus kirjaa rekat suoraan vastaanottojärjestelmään.

Biotuotetehtaan puutavaraliikenteen portilla käy kuhina. Alueelle tulee 240 raakapuukuormaa vuorokaudessa, kun tehdas on täydessä nimellistuotannossa. Tehdasalueella liikennöivät myös toista reittiä käyttävät kemikaali- ja tuotekuljetukset.

Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi käynnistettiin 15.8.2017, ja tehdas käyttää täysillä käydessään 6,5 miljoonaa kuutiota kuitupuuta vuodessa. Kaikki tehtaalla on suurta – jopa ennätysmäistä – maamme mittakaavassa. Tehdas saavuttaa 1,3 miljoonan sellutonnin nimellistuotannon vuoden päästä käynnistämisestä.

Rekat ajavat Tamtronin Scalex 1001 -autovaakojen kautta alueelle tullessaan ja pois lähtiessään. Tamtron toimitti kaksi autovaakaa, 26-metrisen ja 39-metrisen, vuosina 2015–16 Metsä Groupin Äänekosken vanhalle sellutehtaalle, kun aiempi mitta-asema siirrettiin uuden tehtaan rakennustöiden vuoksi.  Vanhan tehtaan sulkeuduttua vaakoja käyttävät nyt kemikaali- ja tuotekuljetukset.

Vuosina 2016–17 uudelle mitta-asemalle asennettiin kolme Scalex 1001 -autovaakaa (yksi 26-metrinen ja kaksi 39-metristä) puutavaran punnitukseen. Yksi 39-metrinen on tarkoitettu pyöreän puun kuljetuksille, 26-metrinen puolestaan hakekuljetuksille. Lähtöpunnituksessa molemmat käyttävät toista pitkää vaakaa.

Kaikki vaa’at ovat leveydeltään kolme metriä.

SUOMEN ENSIMMÄISET JÄTTIVAA’AT

Biotuotetehtaan jättivaa’at soveltuvat jättirekkojen punnitukseen.

– Koko tehdasinvestointi on tehty vuosikymmeniksi eteenpäin, joten halusimme esimerkiksi varautua jättivaaoilla erikoisrekkojen tuloon, kertoo Metsä Forestin kaikista mitta-asemista vastaava terminaalipäällikkö Maija Perävainio.

Scalex 1001 -vaa’at ovat moniosaisia, joten yhdistelmäajoneuvo voidaan punnita joko kokonaisena tai vetoauto ja peräkärry erikseen ajoneuvoa liikuttamatta. Ne on myös varustettu lämmityskaapeloinnilla. Tamtron toimitti niiden perustaan lämmityksenohjauskeskuksen, jonka logiikka ohjaa lämmityksen päälle kosteuden ja lämpötilan mukaan riittävän ajoissa. Näin jäätyminen ei ole mahdollista vaakasillan kannessa tai perustassa.

KULJETTAJAKONSOLIN KEHITYSTÄ YHDESSÄ

Uuden sukupolven tehtaalla Metsä Group halusi kehittää tavaravirtojen punnituksen nopeutta ja vaakoihin olennaisesti liittyvää kuljettajakonsolia.

– Etsimme toimittajalta halua ja taitoa tehdä kehitystyötä toiveidemme mukaisesti. Teimme tarjouspyynnön tuotteesta, jota ei ollut vielä olemassa. Meillä oli visioita, joihin Tamtron tarttui, Perävainio sanoo.

Kaikki viisi vaakaa on varustettu Scalex 6500 -kuljettajakonsoleilla, jotka on integroitu Metsä Groupin Kuva-vastaanottojärjestelmään. Kuva puolestaan on yhteydessä koko konsernin SAP-toiminnanohjausjärjestelmään.

– Kuljettajakonsoleja on ollut käytössä pitkään, mutta uutta versiota on helpompi käyttää. Erillisen näppäimistön sijaan siinä on kosketusnäyttö, joka on tuttua useimmille kuljettajille älykännyköistä. Visuaalisesti selkeä käyttöliittymä vähentää punnituksessa mahdollisesti tapahtuvia näppäilyvirheitä ja nopeuttaa toimintaa.

TÄYSAUTOMATISOITU PUNNITUS JA AJONEUVON TUNNISTUS

Punnitusratkaisu on täysin automatisoitu. Autovaaoissa on ajoneuvon tunnistus, joka on integroitu Kuva-järjestelmään. Kun kuljettaja ajaa auton vaakasillalle, kamera tunnistaa sen rekisterikilven perusteella. Konsoli myös ohjaa kuljettajia eteenpäin odotus- tai purkupaikalle.

– Tavoitteemme on saada tehtaalle tasainen puuvirta 24/7, varastoida puuta kentällä mahdollisimman vähän ja nopeuttaa rekkojen purkua. Käytössämme on uusi purkuaikojen varausjärjestelmä, joka tietää tehtaan kulloisenkin puutarpeen ja junalla tulevan puutavaran määrän sekä jyvittää lopputarpeen autoille avaamalla niille oikean määrän purkuaikoja järjestelmään, Perävainio selvittää.

Kuljettajat varaavat mobiilisovelluksella järjestelmästä etukäteen purkuajan ja lähettävät ennakkotietoja kuormasta lähtiessään lastauspaikalta kohti tehdasta. Kun auto tulee vaa’alle, rekisterikilven tunnistava kamera rekisteröi sen saapuneeksi Kuva-järjestelmään, josta tieto välittyy lastin purkajille. Järjestelmä hakee lähetetyt ennakkotiedot, liittää niihin punnitustiedot ja hyväksyttää ne kuljettajalla. Sama tapahtuu lähtöpunnituksessa. Punnitustapahtuma vie muutaman sekunnin.

– Punnituksen on oltava toimintavarma ja tarkka. Punnitustiedon pohjalta lasketaan kuitupuun tilavuus ja maksetaan raaka-aineesta ja rahdista. Nopea punnitustapahtuma puolestaan ehkäisee ruuhkan syntymisen vaa’oille, Perävainio korostaa.

KUNNOSSAPITOSOPIMUS VARMISTAA TOIMINNAN

Metsä Groupilla on Tamtronin vaakoja useilla tehtaillaan ja niille koko konsernia koskeva kunnossapitosopimus, johon liitettiin myös uudet vaa’at.

– Autovaa’at ovat meille tärkeitä työkaluja, ja niiden on oltava kunnossa. Kaikille konsernin Tamtron-vaaoille on sovittu yhteiset huoltokäytännöt, mikä varmistaa niiden toiminnan, Perävainio kertoo.

Tamtron huoltaa laitteet kerran vuodessa ja on tarvittaessa Äänekoskella paikalla varaosien kanssa 12 tunnissa vikailmoituksesta. Vikatapauksia varten tehtailla on käytössä 24/7 puhelintuki. Lisäksi toimittaja huolehtii vaakoihin liittyvistä lakimääräyksistä, kuten määräaikaisvarmennuksista kolmen vuoden välein. Tarvittaessa saatavilla on myös vaakojen käyttöön ja ylläpitoon liittyvää koulutusta.

PYKÄLÄÄ PAREMPAA PUNNITUSTA

Uuden biotuotetehtaan kokemukset Scalex 1001 -vaaoista ovat terminaalipäällikön mukaan olleet myönteisiä.

– Vaa’at ovat olleet hyvin luotettavia, ja punnitustapahtuman nopeus on ollut todella hyvällä tasolla. Olemme olleet vaakoihin tyytyväisiä. Myös kuljettajat ovat kehuneet konsolia ja äärimmäisen nopeaa punnitusta, hän toteaa.

Tulevaisuudessa punnitustapahtumaa on tarkoitus kehittää vielä tästäkin eteenpäin Metsä Groupin tarpeiden mukaan.

Koko tehdasinvestointi on tehty vuosikymmeniksi eteenpäin, joten halusimme esimerkiksi varautua jättivaaoilla erikoisrekkojen tuloon.
Maija Perävainio
|
Metsä Forestin kaikista mitta-asemista vastaava terminaalipäällikkö
Lue lisää toimialasta