Tamtronin tuotteet ja palvelut ovat tarjolla nykyisin jo yli 50 maassa. Tämä ei kuitenkaan olisi mahdollista ilman sertifioiduista dealereista, eli jakelijoista koostuvaa kattavaa verkostoa. Jakelijat ovat kokeneita ja osaavia toimijoita, jotka edustavat Tamtronia paikallisesti ja tarjoavat asiantuntevaa palvelua punnitusratkaisujen koko elinkaaren ajan.

Yhteistyön voi nähdä samanaikaisesti sekä pienentävän punnitusratkaisujen ympärillä toimivien osapuolten etäisyyttä toisistaan että avaavan niille uusia mahdollisuuksia. Jakelijat tuovat Tamtronin punnitusratkaisut yhä lähemmäs kansainvälisiä asiakkaita, mikä sekä vahvistaa yhtiön asemaa, laajentaa jakelijoina toimivien yritysten palvelukapasiteettia, että auttaa loppukäyttäjiä tehostamaan tuotantoaan yhä paremmin tarpeisiinsa vastaavilla punnitusratkaisuilla.

Jakelija saa Tamtronista merkittävää lisäarvoa

Tamtronin jakelijat ovat joko itsekin punnitusalan yrityksiä tai palvelevat tiettyä toimialaa, kuten esimerkiksi metsä- tai maarakennuskonesegmenttiä. Heidän asiakkaansa kaipaavat teknisiin ratkaisuihinsa ja tuotantoonsa helposti liitettäviä punnituskomponentteja tai -kokonaisratkaisuja, jotka tehostavat toimintaa esimerkiksi laskutuksen perusteena toimivassa punnituksessa.

Loppuasiakkaan ja jakelijan profiilista riippumatta järjestelyn keskeisin etu molempien kannalta on jakelijan entistä kattavampi palvelutarjoama. Jakelijat ovat säännöllisesti tekemisissä asiakkaidensa kanssa, ja jakelijaverkostoon kuulumalla he saavat laajennettua myyntiportfoliotaan. Lisäksi Tamtronin ratkaisut nojaavat kymmenien vuosien kokemukseen ja osaamiseen, sen tuotteet ovat laadukkaita ja yhtiö tunnetaan edelläkävijänä alallaan. Tämä takaa jakelijoille varmuuden siitä, että punnitustuotteet ja -palvelut, joita he asiakkailleen myyvät, ovat luotettavia ja tuottavat aitoa lisäarvoa vaativassakin käytössä.

Tamtron kouluttaa kaikki jakelijansa

Tamtron järjestää Suomessa 2–3 kertaa vuodessa koulutuksia, joihin osallistuu jakelijoita eri puolilta maailmaa. Koulutukset painottuvat sisällöiltään noin 80-prosenttisesti teknisiin osa-alueisiin ja kattavat tuotteiden asennus-, kalibrointi- ja käyttöönottovaiheet. Koska punnitusratkaisut asennetaan eri koneisiin eri tavoin, paikalla on usein eri valmistajien työkoneita, joiden avulla erilaista asennusta vaativiin toimenpiteisiin voidaan perehtyä konkreettisesti.

Kolmipäiväinen koulutus ja kaikki tarvittavat tekniset manuaalit muodostavat kokonaisuuden, jonka turvin jakelija on valmis toimimaan Tamtronin paikallisena edustajana. Järjestetyt koulutukset ovat kehuttuja ja ovatkin saaneet jakelijaverkostolta hyvää palautetta. Tyypillisesti jakelijat ovat kertoneet koulutukseen osallistumisen olleen arvokasta, kasvattaneen itseluottamusta oikeanlaisten ratkaisujen tarjoamiseen sekä vahvistaneen valmiutta vaakojen asentamiseen.

Jakelija saa käyttöönsä kattavat materiaalit

Jakelijat saavat Tamtronilta tuekseen teknisen dokumentoinnin, joka sisältää asennus-, kalibrointi- ja käyttöohjeet jokaiselle vaa’alle. Tamtronin tuotedokumentaatio laaditaan usealla kielellä, mikä helpottaa jakelijan työtä ja edistää mahdollisuuksia palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti läpi koko prosessin – usein omalla kielellä.

Toisena tärkeänä materiaalikokonaisuutena Tamtron tarjoaa jakelijoilleen tuotemateriaalit kansainväliseen markkinointiin. Niihin kuuluvat esimerkiksi tuote-esitteet, PowerPoint-esitykset kaikista tuotteista sekä referenssi- tai tuotevideot. Monet jakelijoista toteuttavat myös omaa markkinointiaan, jolloin Tamtron voi tukea heitä tarjoamalla kuvia ja valmiita tekstejä esimerkiksi tiedotteita varten. Tämän lisäksi Tamtron toteuttaa digimarkkinointia, jota suunnataan eri markkinoille tukemaan kysynnän luontia ja ratkaisujen löydettävyyttä.

Materiaalien hallintaan ja jakeluun Tamtron on kehittänyt Knowledge Hub -extranetin, joka tukee jakelijoita niin teknisten dokumenttien ja markkinointimateriaalien jaossa kuin muussakin tiedonsiirrossa. Knowledge Hubiin ladataan viimeisimmät versiot esitteistä, manuaaleista ja dokumenteista, ja alustalle on pääsy kaikilla Tamtronin sertifioiduilla jakelijoilla, joten se tarjoaa aina ajantasaisen tiedon paikasta riippumatta.

Tamtronin jakelija saa edellytykset tarjota laadukkaat punnituslaitteet sekä niihin liittyvät palvelut, kuten:

Jakelijaverkosto helpottaa laadukkaiden punnitusratkaisujen tarjoamista

Tamtronin tuotteiden ja ratkaisujen lähtökohta on niiden laatu ja luotettavuus, joten yhtiössä nähdään, että tuen täytyy olla samalla tasolla ja saatavilla myös tulevaisuudessa. Tamtron ei siis myy ainoastaan tuotteita, vaan myös palvelua, ja tämän myötä edustajat, jotka kykenevät kapasiteetillaan kattamaan alueita tai peräti kokonaisia maita, ovat erittäin tärkeässä asemassa.

Jotta jakelijoilla on hyvät edellytykset tukea punnitusratkaisujen loppukäyttäjiä, noudattaa Tamtron jakelijaverkoston toiminnassa aktiivisuutta ja varmistaa, että jakelijat saavat tukea sitä tarvitessaan. Tamtron tarjoaa jakelijoilleen teknistä ja kaupallista tukea tuttujen kontaktihenkilöiden kautta ja pyrkii lähes reaaliaikaiseen saavutettavuuteen. Monelle toimijalle onkin merkittävää, että eri aikavyöhykkeille levittäytyneessä verkostossa tukea saa nopeasti. Positiivista palautetta on tullut myös muun muassa tarvittavien varaosien nopeasta ja sujuvasta toimittamisesta.

Osana aktiivista yhteistyötä Tamtron tapaa jakelijoitaan säännöllisesti ja osallistuu heidän kanssaan mielellään ja monipuolisesti esimerkiksi messuille. Mitä kauemmas Euroopasta lähdetään, sitä suuremman lisäarvon ja tuen toiselta puolelta maailmaa saapuneen tehtaan edustajan läsnäolo usein tarjoaa.

Tamtronin jakelijatukeen kuuluu:

  • Koulutus
  • Tuttu kontaktihenkilö
  • Tekninen dokumentointi
  • Tuotemateriaali markkinointiin ja myyntiin
  • Ajantasaisen tiedon tarjoava extranet
  • Säännölliset tapaamiset ja edustuksellinen läsnäolo

Toimiminen Tamtronin jakelijana palkitsee

Tamtron kehittää tuotteitaan, palveluitaan ja koko toimintaansa jatkuvasti. Tässä kehitystyössä jakelijaverkostolla on suuri merkitys, sillä kehitystarpeet tulevat useimmiten loppuasiakkailta. Koska maat ja markkinat ovat erilaisia, myös asiakastarpeet voivat vaihdella paljon. Sen lisäksi, että jakelijat tarjoavat Tamtronille ensiarvoisen näkymän paikallisiin toimintaympäristöihin, on heillä tärkeä rooli myös näiden kehitystarpeiden välittäjinä.

Jakelijat nähdäänkin yhtiössä luonnollisena osana Tamtron-perhettä. Tätä arvostusta osoittaakseen, Tamtron valitsee jakelijaverkostostaan vuosittain kaksi toimijaa, jotka palkitaan vuoden jakelijana ja vuoden tulokkaana. Vuoden 2023 jakelijaksi valikoitui Tamtronia kaksi vuotta Iso-Britannian ja Irlannin markkinoilla edustanut, vahvasti asiakaskeskeinen Sphere24. Vuoden tulokkaana puolestaan palkittiin menestyksekäs romanialainen Colcear Logistics Group. Lue lisää >

Tamtron kasvattaa maailmanlaajuista liiketoimintaansa jatkuvasti, ja niinpä se etsiikin aktiivisesti uusia markkinoita ja potentiaalisia jakelijoita myös maissa, joissa niitä ei vielä ole.

Tamtronin jälleenmyyjät ja kumppanit

Ota yhteyttä

Tuomas Laine

Sales Manager On-Board Weighing, Dealers (Americas, EMEA, Oceania)
+358 40 657 9980
tuomas.laine@tamtron.com

Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi lomakkeen.