Fordonsvågar med årtionden av erfarenhet

En lastbilsvåg är det mest exakta och effektiva instrumentet för att mäta bulkmaterial och vätskor. De vågar som levereras av Tamtron är EU-typgodkända för kommersiellt bruk, vilket innebär att vägningsresultaten kan användas som underlag för fakturering. Tamtron har beviljats inspektionsrättigheter för att utföra underhåll och inledande verifiering av lastbilsvågar.

Lastbilsvågar utformas alltid med kundens verksamhet och driftsförhållanden i åtanke. Särskilt i de nordiska länderna måste vågens konstruktion ta hänsyn till kraven på tillförlitlighet under extrema vinterförhållanden. Tamtron har levererat mer än 1.000 fordonsvågar till branscher som skogsbruk, stål, gruvdrift, cirkulär ekonomi, energiproduktion, hamn och logistik.

Tamtrons fordonsvågar, i kombination med den toppmoderna molntjänstprogramvaran mScales, bildar ett sömlöst paket som kan vara fristående eller anslutet till ett affärs- eller faktureringssystem.

Med mScales utförs vägningen på ett tryggt och säkert sätt från fordonet via en mobil enhet. Detta eliminerar behovet av att underhålla förarterminaler och andra enheter.

  • EU-typgodkänd för kommersiell användning.
  • Noggrannhet enligt OIML III
  • Omfattning av leverans enligt avtal
  • Omfattande underhålls- och fjärrsupporttjänster säkerställer problemfri drift under vågens hela livslängd.
  • Med den digitala vågtjänsten mScales kan vägningen utföras säkert från fordonet. Samtidigt är det inte längre nödvändigt att underhålla förarterminaler och andra enheter.
  • Vägningsdata kan hanteras och rapporteras i realtid och snabbt överföras till fakturering.

Bilvågar för stål och betong

Tamtron levererar lastbilsvågar från 13 meter upp till 39 meter HCT-vågar. Utöver dessa tillverkar vi kundanpassade brolösningar för vägning av specialfordon, t.ex. dumperbilar. Vågarna finns i stål- och betongutförande för mark- och ytmonterade applikationer.

Lastbilsvågar i betong är i allmänhet avsedda för fast installation, medan lastbilsvågar i stål är lämpliga för applikationer utan fast fundament. Sådana applikationer inkluderar till exempel drift på en hyrd tomt eller andra projektvägningsbehov.

Tamtron levererar fordonsvågar på fundament som tillverkats av kunden.

Den mobila vägningslösningen mScales har minskat antalet enheter avsevärt. Förutom mätelektroniken ingår följande i standardleveransen:

  • Trafikljus
  • Displayer för vikt
  • Kameror för automatisk fotografering av fordon och last

Ytmonterad fordonsvåg nu tillgänglig med prefabricerat fundament

Traditionellt har fordonsvågar krävt ett platsgjutet fundament. Kostnaderna för fundamenten har stigit och det har blivit svårare att få tag på byggare på senare tid. Dessutom tar det cirka en månad att tillverka platsgjutna fundament, med tanke på de olika arbetsfaserna och torkningen av betongen.

Av dessa skäl har Tamtron utvecklat ett kostnadseffektivt och snabbt alternativ för att sätta upp en ytmonterad lastbilsvåg. De fabrikstillverkade standardmodulerna kan snabbt levereras och enkelt lyftas på plats på det kompakterade markunderlaget, vilket avsevärt förkortar tidsplanen för vågens idrifttagning.

Digital vägningstjänst automatiserar vägningsprocessen

Befintliga vågar kan också enkelt anslutas till mScales vägningstjänst. Förutom lastbilsvågar kan mScales-tjänsten användas med last-, golv-, tank- och bandvågar.

Du kan läsa mer om mScales om här. Du kan också registrera dig för en gratis demo av mScales vägningstjänst. Under demonstrationen kommer vår expert att förklara hur mScales digitala vägningstjänst fungerar och vilka fördelar den ger ditt företag. Du kan också testa mScales själv under demonstrationen.

Hyrvågar erbjuder en prisvärd vägningslösning utan investeringar i utrustning

Med en längd på 13 m och en vägningskapacitet på 50 ton erbjuder hyresvågen en bekymmersfri och snabb lösning för kortsiktiga vägningsbehov för lastbilar. Hyresvågen levereras till installationsplatsen fraktad, installerad och certifierad för kommersiellt bruk. Leveransen inkluderar mScales programvara för vägningstjänster med en 4G-anslutning under hyrestiden.

Vuokrattava autovaaka toimitetaan kaupalliseen käyttöön varmennettuna

Vågar för uthyrningsbilar levereras certifierade för kommersiellt bruk.

Bli bekant med mScales vägningstjänst