Lösningar för vägning av containrar

Vågen väger noggrant en containers verifierade bruttomassa utan att sakta ner containerhanteringsprocesserna och uppfyller kraven i SOLAS-konventionen. Vågen kan integreras i TOS, ERP och andra system för att säkerställa en tillförlitlig dataöverföringsprocess och garantera tillgång till rapporter och driftövervakning i realtid.

Produktblad Tamtron Power grensletruckvåg
Produktblad Tamtron One Power grensletruckvåg (English)
 • Har en felmarginal på endast 0,5–2 %
 • Väger containrar allt eftersom hamnens normala arbete fortgår
 • Enkel att installera, eftermontera och serva
 • Dataöverföring till TOS och andra programvaror

NOGGRANN OCH ANVÄNDARVÄNLIG CONTAINERVÄGNING

Den typgodkända och provade Tamtron One Power grensletruckvågen väger noggrant en containers verifierade bruttomassa (VGM) och uppfyller kraven i SOLAS-konventionen. Power-gränsletruckvåg kan enkelt installeras i alla typer grensletruckar. Inga strukturella ändringar krävs, vilket också gör att även eftermontering är mycket enkel.

One Scalex - Cloud based Truck Scale software

VÄGNINGSINFORMATIONSHANDLÄGGNING:

Med Tamtron One Power grensletruckvåg kan en containers verifierade bruttomassa (VGM) kombineras med containerns ID, vilket gör att data kan sparas och överföras på ett enkelt och tillförlitligt vis, allt för att säkerställa en säker frakt och för att garantera att arbete i hamnen flyter på utan förhinder. Med vägningsinformationen tillgodoses även kraven på insyn, spårbarhet och de allt större kraven på rapporteringsskyldighet.

 • Kan integreras i TOS, ERP och andra system för att säkerställa tillförlitlig dataöverföring och tillgång till rapporter och driftövervakning i realtid
 • Kan anslutas till Tamtrons molntjänst med vilket vägningsinformationen kan överföras trådlöst och bli tillgänglig i realtid
 • Kan integreras med datorer installerade i fordonet
 • Kan samla in vägningsinformation till samma infrastruktur som för informationshantering från samtliga Tamtron-vågar i hamnen, t.ex. containerstaplarvågar och grensletruckvågar, men även traditionella vågbryggor.

MODELLER

Tamtron One Power-grensletruckvåg finns tillgänglig som ett avancerat One Power-instrument eller som en app för PC som kan integreras med en dator i fordonet.

One Power 300i

 • 12 huvudminnen för containrar och andra vägningsrelaterade data med en lagringskapacitet på totalt 10 000 minnespositioner
 • Dataöverföring via Internet

Power PC Software

 • 10,000 vågsedlar i logg-minnet
 • Integrering med TOS, ERP och system för förvaring, transport och terminalhandläggning