O nás

Tamtron

Tamtron je popredný poskytovateľ je pokrokových riešení váženia, ktoré je pozostávajú z inovatívneho zariadenia na váženie, služieb počas životného cykla a moderných cloudových dátových služieb týkajúcich sa váženia. Disponujeme jedným z najširších portfólií výrobkov a služieb a sme známy našimi spoľahlivými, presnými a odolnými váhami, sústredením na zákazníka, spoľahlivou servisnou a technickou odbornosťou. Máme širokú ponuku váh pre niekoľko priemyselných potrieb s vysokou pripojiteľnosťou a poskytujeme vysoko kvalitné a spoľahlivé služby. Riešenia váženia poskytované spoločnosťou Tamtron uľahčujú a zefektívňujú každodenné činnosti zákazníkov v odvetví zemných prác, recyklácie a energetiky, lesníctva, prístavov, logistiky, ako aj v spracovateľskom a výrobnom priemysle.

Podporovanie podnikania našich zákazníkov a spolupráca s nimi v úlohe aktívneho partnera je základom od počiatku. Našu kvalitu potvrdzuje certifikát kvality podľa normy ISO 9001:2015. Naše váhy sú typovo schválené pre legálny obchod a naše riešenia pre správu údajov o vážení môžu byť využité na podporu každého primárneho procesu spoločnosti.

Spoločnosť Tamtron mala obrat 34 mil. EUR a skupina zamestnáva 170 odborníkov. Spoločnosť má sídlo vo Fínsku a pobočky vo Švédsku, v Poľsku, Nemecku, Českej republike Slovensku a Nórsku. Okrem silného domáceho obchodu Tamtron exportuje svoje výrobky celosvetovo do viac ako 50 krajín prostredníctvom certifikovanej partnerskej siete. Sme spoľahlivým partnerom pre náročné riešenia váženia s 50-ročnými skúsenosťami.

Tamtron vždy riadila idea poskytovania skutočnej zákazníckej hodnoty – úspora času a úsilia a uľahčovanie každodenného života zákazníkov. Dokonca aj prvé váhy Tamtron sa držiavali rovnakej filozofie ako dnes: keď sa presúvate, vážite a zaznamenávate váhu.
Pentti Asikainen, predseda predstavenstva
TAMTRON V ČÍSLACH
Počet zamestnancov
187
Predbežne čistý obrat v roku 2022
37 m
Počet namontovaných váh
30 000
Počet zákazníkov používajúcich cloudové služby Tamtron
3 000
Investície do vedy a výskumu ročne
8
%

50 rokov odbornosti v oblasti váženia spoločnosti Tamtron

1972 Založenie spoločnosti Tamtron

1999 Vstup na východoeurópske trhy prostredníctvom akvizície spoločnosti Pivotex Oy

2005 Tamtron prevzal svojho distribútora, Vågab, zo Švédska

2007 Začiatok prevádzky v Nemecku: založenie dcérskej spoločnosti v Hamburgu

2010 Akvizícia produktového radu váh pre žeriavy na drevo od Korsells vo Švédsku a ich fínskeho distribútora Coolman Oy

2011-2017 Vlastnícke práva Intera

2013 Akvizícia D+G, servisná spoločnosť pre váhy od nemeckej prevádzky v Hamburgu integrovaná do novej spoločnosti

2018 Akvizícia portfólia patentov a technológií váženia pre váhy pre vysokozdvižné vozíky od dánskej spoločnosti INS-Europe

2021 Akvizícia Scaleit AS z Nórska a zariadenia na overovanie železničných váh z Česka (nákup majetku)

Tamtron locations
Fínsko
Tamtron Finland má sídlo v meste Tampere a ďalšia kancelária je v Espoo. Celkovo vo fínskych prevádzkach Tamtron pracuje 54 ľudí. Manažment, správa, výskum a vývoj, a výroba spolu so zaisťovaním zdrojov sú v Tampere. Naše predajné a marketingové kancelárie sa nachádzajú v Tampere aj v Espoo. Okrem našich dvoch vlastných kancelárií máme celoštátnu sieť s partnerov v deviatich ďalších lokalitách, ktorí zabezpečujú rýchly servis pre našich zákazníkov.
Švédsko
Tamtron Sweden má riaditeľstvo v meste Karlstad, kde sú umiestnené funkcie manažmentu, skladovania a back-office. Náš obchodný personál a servisní technici sa nachádzajú blízko našich zákazníkov v niekoľkých lokalitách, od severu až po juh. Celkovo je v Tamtron Sweden zamestnaných 16 ľudí. Okrem našich zamestnancov máme aj niekoľko certifikovaných servisných partnerov v rôznych častiach švédska, ktorí ďalej posilňujú našu blízkosť k našim zákazníkom.
Nórsko
Scaleit AS má sídlo v Oslo/Skedsmokorset a pobočky v Tromsø, Trondheim, Ålesund a Stavanger. V organizácii je celkovo 27 ľudí.  Máme technikov vo veľkých mestách, ktorí obsluhujú našich zákazníkov po celej krajine.
Nemecko
Tamtron Germany sa nachádza v obci Beimerstetten v Švábskej Albe neďaleko mesta Ulm na Dunaji. V Tamtron Germany pracuje celkovo 10 ľudí. Okrem toho má partnera v oblasti služieb a predaja neďaleko Hamburgu, ktorý dohliada na trh v severnom Nemecku.
Poľsko
Tamtron Poland má sídlo v Katowiciach v regióne Sliezska a má obchodné kancelárie v Štetíne v severnom Poľsku. Zamestnávame 39 ľudí prevažne na servisných a predajných oddeleniach. Na účely servisu využívame aj našich vlastných zamestnancov v iných mestách, napr. vo Varšave. Zároveň disponujeme sieťou partnerských spoločností, ktoré sa venujú konštrukčným a servisným prácam.
Česko
Tamtron s.r.o pôsobí na českom trhu 25 rokov so sídlom v Kralupách nad Vltavou. V Českej republike pre našu spoločnosť aktuálne pracuje 25 zamestnancov. Tím tvorí manažment, administratíva, skúsení obchodní zástupcovia, inovatívne oddelenie výskumu a rozvoja, a silná skupina servisných technikov.
Slovensko
Tamtron Slovakia má sídlo v Trnave a prevádzku v Malženiciach. V celkovo pre nás pracuje 5 ľudí. Naše obchodné a marketingové kancelárie sa nachádzajú v Malženiciach. Servisné stredisko je v priestoroch dielne v Malženiciach. Patríme do medzinárodnej siete Tamtron, ktorá je celosvetová.