Servis

Všetky služby pod jednou strechou

Máme desaťročia skúseností s vývojom riešení váženia pre rôzne potreby zákazníkov. Rozumieme obchodnému prostrediu našich zákazníkov a súvisiacim potrebám váženia – procesom, technickému vybaveniu a požiadavkám na obchodné informácie. Využívanie našich odborných znalostí, počnúc fázou navrhovania po montáž, overovanie a údržbu hotového riešenia, zlepšuje účinnosť a výnosnosť podnikania. Ponúkame aj cloudové služby na ďalšie posilnenie využívania údajov váženia pri procesoch spoločnosti.

Ak váženie a údaje váženia zohrávajú dôležitú pri vašom podnikaní, je dôležité, aby riešenie váženia:

 • bolo integrované do vašich procesov podnikania a spoľahlivo a presne poskytovalo informácie, ktoré sú potrebné pre celú organizáciu,
 • fungovalo vždy dobre,
 • vážilo presne v súlade s predpismi a prípadne zákonným spôsobom (komerčné váženie),
 • poskytuje údaje váženia, ktoré sú presné, bezpečne uložené a dostupné pre všetky strany podnikania v reálnom čase.

Pokrytím našich rozsiahlych služieb môžete získať všetky služby konzultácie, montáže, údržby a cloudu, ktoré súvisia s naším zariadením na váženie a riadením údajov váženia na jednom mieste. Umožňuje vám zamerať sa na jadro vášho podnikania a údržbu a overovanie riešení váženia, ako aj riadenie údajov váženia ponecháva na nás. Naši odborníci sú ľahko dostupní a ich rozsiahle odborné znalosti sú vám k službám.

Výhody

 • Dekády skúseností
 • Rozsiahla a spôsobilá sieť partnerov
 • Na domácich trhoch odborná znalosť miestnych právnych predpisov
 • Slúžime vám vo vašom vlastnom jazyku
 • Minimalizácia prestojov, keďže služby kalibrácie overovania a údržby sa môžu vykonávať na mieste
 • Servisný telefón dostupný pre všetkých vlastníkov riešenia váženia
 • Všetko na jednom mieste – poradenstvo, montáž, overovanie, údržba a cloudové služby
V spoločnosti Tamtron nám ide o zaistenie toho, aby sa zákazník mohol sústrediť na svoje vlastné podnikanie. Všetky záležitosti súvisiace s vážením môžu delegovať na nás a majú dôveru, že budú vybavené promptne a na vysokej úrovni
Harri Oittinen, manažér životnosti
Servis
MONTÁŽ

Naše montážne služby a výcvik pre používateľov váh aj softvérových aplikácií zabezpečujú, aby vaše riešenie váženia a bolo prevádzkovo rýchle a efektívne. 

NÁHRADNÉ DIELY

Originálne náhradné diely a komplexná technická podpora sú dostupné pre všetkých našich zákazníkov.

OPRAVY A ÚDRŽBA

Ako kontaktný zákazník spoločnosti Tamtron získate bezodkladnú údržbu pre vaše cestné a železničné váhy. Okrem toho sú pre váhy, ktoré nám zašlete na renováciu, dostupné odborné továrenské služby.

OVEROVANIE

Pre váhy na komerčné váženie poskytujeme služby počiatočného overenia, ako aj pravidelného zákonného overovania.

CLOUDOVÉ SLUŽBY

Cloudové služby Tamtron poskytujú prístup k údajom váženia v reálnom čase, kdekoľvek a kedykoľvek (24/7) prostredníctvom cloudovej služby alebo integrácie do ERP. Uľahčuje to riadenie materiálov, pracovných tokov, objednávok a fakturácie.

PORADENSTVO

Odborníci Tamtron pomáhajú pri navrhovaní riešenia váženia s cieľom podporiť procesy a toky materiálov vašej spoločnosti. Pomáhame integrovať váženie do vašich procesov tak, aby efektívne slúžili vášmu podnikaniu.