Váha vyvinutá pre manipulačné stroje, ktorá uľahčuje riadenie, dohľad a registráciu množstva pohyblivých materiálov presným vážením v bežných pracovných procesoch a ukladaním vážnych informácií v ľahko využiteľnej elektronickej podobe.

 • Presnosť na 1–2%
 • Jednoduché použitie
 • Spoľahlivá
Tamtron Power Váha pre manipulačné stroje
Tamtron One Power Váha pre manipulačné stroje (English)

PRE LEPŠIE RIADENIE MATERIÁLOVÝCH TOKOV

Vážne informácie zhromaždené za pohybu, pri nakládke alebo vykládke materiálov, môžu byť prevedené do ERP a ďalších systémov v reálnom čase, čo uľahčuje efektívnu kontrolu nad materiálovými tokmi.

S váhou Tamtron Power pre manipulačné stroje môžu byť rozdielne materiály ľahko zvážené v náročných prostrediach, ako sú morské prístavy, terminály, recyklačné zariadenia a zariadenia na štiepkovanie dreva.   Ľahko použiteľná váha je určena pre manipuláciu s materiálom v rýchlom tempe.

Váha Tamtron Power pre manipulačné stroje je taktiež vhodná pre meranie kvality dreva a môže sa použiť k prevedeniu presného váženia pod vodou k meraniu čerstvej hustoty dreva.   Váha má samostatnú funkciu pre podvodné váženie.

Tamtron One Power Material Handler Scale

SPRÁVA INFORMÁCIÍ Z VÁŽENIA

Váha Tamtron One Power pre manipulačné stroje umožňuje firmám jednoducho prenášať informácie o akomkoľvek materiály manipulovanom k ďalšiemu použitiu.  Vďaka vážnym informáciám poskytnutým touto váhou môže byť množstvo dreva neustále monitorované.

 • Integrácia s ERP a ďalšími systémami je možná s cieľom zaistiť spoľahlivý prenos dát a prístup k správam v reálnom čase a sledovanie činností
 • Možné pripojiť k vážnym informáciám cloudové služby, jej prostredníctvom sú vážne informácie prístupné v reálnom čase
 • Možná integrácia do palubného PC
 • Vážne informácie môžu byť prenášané do tej istej spoločnej infraštruktúry informačného manažmentu používaného všetkými váhami Tamtron, ako sú váhy pre manipulačné stroje alebo tradičné vážne mostíky.

MODELY

Váha Tamtron One Power pre manipulačné stroje je k dispozícií spolu s moderným vážnym inštrumentom One Power alebo spolu s PC verziou, ktorú možné integrovať do palubného PC.

PC software

 • Pamäť protokolu na 10 000 príjemok
 • Integrácia do systému ERP a ostatných systémov

One Power 300i

 • 8 až 12 hlavných pamätí pre rôzne materiály a ostatné vážne dáta s celkovou kapacitou dostačujúcou pre 10 000 pamäťových položiek
 • Internetový prenos dát

Tamtron Power Váha pre manipulačné stroje je k dispozícií taktiež bez prenosu dát.

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.