Schválená pre komerčné použitie. Scalex 1000P je optimálnou voľbou, keď je potrebný ľahký pohyb cestnej váhy, alebo keď sa chcete vyhnúť nutnosti vybudovať základ váhy, napríklad, keď sa lokality zemných prác často presúvajú, alebo sa rozširuje továreň.

Robustný oceľový vážny most je vhodný pre váženie ťahačov návesov a možno ju inštalovať priamo na pevný podklad bez ďalších podporných štruktúr, čo uľahčuje inštaláciu a premiestňovanie. Overená pre komerčné použitie, táto váha nemusí byť po presune opätovne overená.

 • Schválená pre komerčné využitie
 • Presnosť pribl. 0,1%
 • Možno ju inštalovať priamo na pevnú zem
 • Rýchla inštalácia a premiestnenie
 • Odolná, dlhotrvajúca a jednoduchá na údržbu
Vďaka nízkej štruktúre váhy je nájazd motorového vozidla pre účely váženia na ňu jednoduchý. V prípade potreby je cestnú váhu Scalex 1000P možné dovybaviť doplnkami, ako sú napr. zábradlie a vykurovací systém. Informácie o hmotnosti môžu byť z váhy prenesené elektronicky na obchodné účely

MOSTOVÁ VÁHA PODĽA POTRIEB ZÁKAZNÍKA

Aby bola zaistená optimálna funkčnosť, je cestná váha Tamtron Scalex 1000P prispôsobená tak, aby vyhovovala potrebám každého zákazníka. Vážne mostíky sú k dispozícii v štandardných dĺžkach a v dĺžkach odpovedajúcich špecifickým potrebám zákazníka.

 • Štandardné dĺžky mostíkov: 12 m, 24 m a 26 m
 • Štandardná šírka: 3 m

Cestnú váhu Tamtron Scalex 1000P možno realizovať ako jednodielne alebo dvojdielne riešenie. Jednodielna verzia váhy je vhodná, keď sú vozidlá najprv zvážené ako celok a nie je potrebné oddeľovať hmotnosť traktora a prívesu.

Dvojdielna váha sa skladá z dvoch samostatných 12 alebo 13 m vážiacich segmentov, ktoré sú inštalované v tandeme. Na dvojdielnej váhe sa ťahač návesu môže vážiť ako celok, alebo sa traktor a príves váži oddelene. Diely ťahača návesu sa zvážia a hmotnosti sú od seba oddelené súčasne bez pohybu vozidla.

V prípade potreby môžu segmenty dvojdielnej váhy slúžiť ako dočasné náhradné jednotky každého segmentu pri narušeniach, akými sú údržba alebo čistenie. Správna funkcia váhy môže byť zabezpečená medzi periodickými skúškami porovnaním záťaže vážené na segmentoch váhy.

Tamtron Scalex 1000P Truck Scale

SPRÁVA INFORMÁCIÍ Z VÁŽENIA

Cestná váha Tamtron Scalex 1000P sa dodáva ako čiastočne alebo plne automatizovaný vážny systém v súlade s potrebami zákazníka. Informácie o vážení sa riadia pomocou vážneho softwaru pre nákladné vozidlá  Scalex na báze Windows, ktorý ponúka programy pre rôzne účely a prostredia, ako je napríklad ScalexEKO pre zariadenie na nakladanie s odpadmi a ScalexPRO Energy pre elektrárne. Univerzálne funkcie prehľadov sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých softwarových programov pre váhy nákladných vozidiel Scalex.

PLNE AUTOMATIZOVANÉ VÁŽNE RIEŠENIE

V plne automatizovanej vážnej verzii je cestná váha vybavená kamerami, ktoré identifikujú vozidlo alebo poznávaciu značku a sú integrované do riadiaceho dopravného systému, ktorý firma využíva. Všetko, čo musí vodič urobiť, je nabehnúť vozidlom na vážny mostík a informácie o hmotnosti vozidla sú odovzdané systému spoločnosti, ktorý ich použije na obchodné účely.

ČIASTOČNE AUTOMATIZOVANÉ VÁŽNE RIEŠENIE

Namiesto plne automatizovaného vážneho riešenia možno cestnú váhu použiť tiež prostredníctvom počítačového systému, systému ID kariet alebo terminálového ovládača na vážnej stanici. V tomto prípade je metóda prenosu informácií o vážení stanovená v súlade s individuálnymi potrebami zákazníka.

Najjednoduchšie je využitie programu váhy na počítači vážnej stanice, keď vodič nabehne vozidlom na vážny mostík a podíde k blízkemu počítaču, kde vyplní predbežné informácie a odpočíta hmotnosť na počítači pripojenom k ​​vážnemu prístroju.
Systém ID kariet Scalex je najjednoduchší spôsob, ako automatizovať verziu cestnej váhy. Odpočet hmotnosti a zápis doplňujúcich informácií sa vykonáva ukázaním naprogramovanej identifikačnej karty čítačke inštalovanej vedľa vážneho mostu, zatiaľ čo je vozidlo na váhe. Systém ID kariet je možné tiež dovybaviť ďalšími funkciami, ako je riadenie prístupu a funkcia otvárania brán.

Systém cestnej váhy Scalex 1000P je často doplnený o terminál vodiča. Funkcie terminálu vodiča sú vyberané v súlade s potrebami zákazníka. Informácie o vážení a o vozidle sú zaznamenané vodičom, a to buď ručne pomocou klávesnice terminálu alebo ukázaním identifikačnej karty do čítačky kariet na termináli. V závislosti na konkrétnej potrebe váženie  buď vyprodukuje tlačený lístok pre vodiča, alebo sa údaje o vážení prenesú elektronicky do ERP alebo iného systému spoločnosti. Ak je to potrebné, informácie o vážení môžu byť prenesené aj do počítača vo vozidle, ktoré je vážené.

CELKOVÉ RIEŠENIE V SÚLADE S POTREBAMI ZÁKAZNÍKA

Riešenie váhy  vozidla je vždy prispôsobené tak, aby vyhovovalo potrebám každého zákazníka. Celkové riešenie môže zahŕňať ďalšie funkcie, ako napríklad:

 • Výložníky
 • Semafory
 • Vykurovanie mostov váhy
 • Terminál pre vodiča
 • Systém ID kariet
 • Veľké monitory
 • Funkcia identifikácia ŠPZ
 • Funkcia Popis vozidla
 • Funkcia horúcej telefónnej linky
 • Radiačná brány
 • Certifikované systémy ATEX ako sú silové články a rozvodné krabice