Váha pre dumpre váži materiály vo fáze nakládky a umožňuje presné monitorovanie a sledovateľnosť materiálových tokov.

Bez ohľadu na to, aký stroj sa použije pre nakládku, ľahko použiteľná váha One Power Dumper váži materiál presne už vo fáze nakládky, tým je práca rýchlejšia a šetrí sa palivo.

Presné informácie týkajúce sa prepravovaného množstva, dôb a miest nakládky uľahčujú sledovanie tokov materiálu, prevádzkovú transparentnosť a optimalizáciu ako logistického reťazca, tak i celkového procesu. Navrhnuté do náročných podmienok, užívateľsky príjemná váha One Power Dumper môže byť nainštalovaná na všetky modely kĺbových i pevných dumperov.

Váha má dva rôzne režimy váženia: ľahko použiteľný režim skladovacieho váženia umožňuje sledovanie množstva skladových materiálov, pričom vyčlení rôzne druhy materiálu alebo skladovacích lokalít, zatiaľ čo režim základného váženia je vhod, keď nie je potreba rozlišovať materiály alebo iné informácie.

 • Presné výsledky váženia, chybové rozpätie menej ako 2%
 • Dva režimy váženia pre rôzne aplikácie
 • Informácie o vážení môžu byť prevedené do cloudovej služby alebo prostredníctvom integrácie do ERP alebo iného systému

SPRÁVA INFORMÁCIÍ Z VÁŽENIA

Informácie o vážení ukladané v pamäti váhy Tamtron One Power Dumper možné vytlačiť s každým vážením, alebo preniesť, aby mohli byť využité pre obchodné aktivity cez USB, cloudové služby alebo integráciou priamo do ERP alebo iného systému.

Optimalizované záťaže a údaje týkajúce sa preváženého množstva materiálov robí podnikanie efektívnejším a prináša transparentnosť procesov, čo prináša nástroje pre optimálnu ziskovosť. S takýmito informáciami možno prevádzku optimalizovať tak, aby bola čo možno najplynulejšia a najefektívnejšia a vykazovanie medzi spolupracujúcimi partnermi bolo čo najjednoduchšie.

Tamtron Scalex 1000P Truck Scale

BEZPEČNÁ A HOSPODÁRNA PRÁCA

Váha pre dumper tiež zaistí, aby nedošlo k poškodeniu a opotrebeniu strojov spôsobené preťažením, a dovoľuje optimalizovať využitie a spotrebu paliva stroja. Bezpečnosť je možné zlepšiť aj vďaka funkciám, ako sú systém imobilizéra alebo kamery spätného zrkadla pripojené k váhe.

MODELY

Všetky modely váhy One Power Dumper ukladajú informácie o vážení do pamäte protokolu vrátane zákazníkov a ďalšie informácie. Základné modely One Power 100 a One Power 200 sa nedodávajú s funkciou prenosu elektronických informácií, ale môžu sa ľahko kedykoľvek aktualizovať na pokročilejší model.

ONE POWER 100

 • Dve hlavné pamäte pre ukladanie informácií

ONE POWER 200

 • Osem hlavných pamätí pre ukladanie informácií
 • 10 000 príjemok v pamäti protokolu

ONE POWER 300 USB

 • 12 hlavných pamätí pre ukladanie informácií
 • Prenos informácií pomocou USB pamäte

ONE POWER 300i

 • 12 hlavných pamätí
 • Pamäť protokolu na 10 000 príjemok
 • Prenos pomocou internetu

ONE POWER PC

 • Pamäť protokolu na 10 000 príjemok
 • Integrácia do riadiacich systémov ERP a logistiky

Možnosti

 • Spätná kamera
 • Tlačiareň
 • Externá klávesnica
 • Systém imobilizéra