Recyklácia a energetika

Odvetvia recyklácie a energetiky čelia výzvam, keďže sa sprísňujú predpisy, fakturovanie na základe hmotnosti je čoraz bežnejšie a narastá potreba vážiť jednotlivé druhy odpadu samostatne. Inteligentné riešenia uváženia Tamtron vám pomáhajú reagovať na tieto výzvy a zaistiť efektívnosť vášho podnikania.

Naše váhy sa vynikajúco hodia na vozidlá na zber odpadu a kolesové nakladače. Poskytujeme tiež palubné žeriavové váhy, ako aj cestnej váhy s oceľovými a betónovými plošinami, ktoré v staniciach na prenos z odpadu, v zariadeniach na spracovanie odpadu a v energetických zariadeniach. Naše váhy sú overené na komerčné použitie a poskytujeme aj pravidelné overovania ustanovené zákonom.

Pomocou našich váh sú údaje váženia dostupné v našej cloudovej službe alebo integrované do vášho systému ERP, plánovania trás alebo iného systému. Dátové cloudové služby váženia vám umožňujú monitorovať a sledovať jednotlivé druhy odpadu a optimalizovať vaše trasy zberov podľa množstva odpadu.

Súbor výhod

  • Presun, naloženie, vyloženie – váženie popri práci
  • Náklad je ľahké vážiť počas prepravy a spracovania
  • Spresňuje fakturovanie
  • Presné váženie znamená precíznejšie podnikanie
  • Umožňuje monitorovať a sledovať jednotlivé druhy odpadu a optimalizovať vaše trasy zberov podľa množstiev odpadu.
Recycling