Eliminujte zbytočný pohyb v úzkych priestoroch a vážte svoj náklad priamo pri nakladaní vysokozdvižným vozíkom.

Znížením zbytočných prechodov a prekládok materiálu minimalizujete emisie a riziko nehôd, čím zvyšujete bezpečnosť práce zamestnancov. Scalift 100 zvýši efektivitu a produktivitu
vašich pracovných procesov.

Vyvinuli sme Scalift 100 pre našich zákazníkov, ktorý požadujú rýchle, presné váženie a správu informácií pre svoje podnikanie.

Váha Scalift 100 pre vysokozdvižné vozíky

TECHNICKÉ ÚDAJE

 • Hmotnostné kapacity: 5t / 18 t / 33t
 • Presnosť váženia s maximálnou kapacitou *: ±0.5 %
  * Pre vozík v dobrom technickom stave
 • Teplotný rozsah: 0–50 °C
 • Napájanie: 12-100 VDC
 • Príkon: 5 W
 • Sériový výstup: RS232
 • Ochrana snímača: IP 65

VYNIKAJÚCA PRESNOSŤ A INOVÁCIA VO VÁŽENÍ NA VYSOKOZDVYŽNOM VOZÍKU

Tamtron Scal i f t 100 v yhovuje všetk ým t ypom vysokozdvižných vozíkov. Váženie prebieha počas nakladania – je presné a rýchle, šetrí čas efektívnym
nakladaním, a má ľahko spracovateľný systém reportovania.

EFEKTÍVNA MANIPULÁCIA TOVARU A VÁŽENIE

Obsluha zdvíha materiál obvyklým spôsobom a váži bremeno stlačením tlačidla váženia, po ktorom náklad mierne klesne, výsledok váženia sa zobrazí na obrazovke a uloží sa do
denníka váženia. Informácie o vážení je možné vytlačiť alebo odoslať na server prostredníctvom portu RS232.

Váhaa Scalift 100 poskytuje presné výsledky váženia. Váha je robustná a informuje vodiča o prípadnom preťažení.

PRÍSLUŠENSTVO

 • Termotlačiareň
 • Meranie výšky nákladu
Forklift Scale Scalift