Logistika

Bez ohľadu na ročné obdobie, teplotu a počasie sú preprava a váženie tovarov plynulé. Váhy Tamtron pre nákladné vozidlá aj železnice sa používajú na komerčné aj kontrolné váženie.

Naše riešenia váženia poskytujú presné a overené informácie, na ktoré sa môžu spoľahnúť všetky strany reťazca prepravy a logistiky. Jednoducho použiteľný softvér váženia vám umožňuje monitorovať informácie váženia v reálnom čase a analyzovať ich. Tamtron poskytuje cestné váhy a príslušný softvér prispôsobený napríklad konkrétnym potrebám prenosu odpadu a elektrární. Pre železnice Tamtron ponúka dynamické aj stacionárne riešenia váženia vagónov, riešenia stacionárneho váženia pre vlaky, ako aj riešenia merania dynamického zaťaženia kolies. Takisto môžete pomocou našich váh vážiť jednotlivé kolesá, nápravy a podvozky.

Bez ohľadu na náročnosť použitia náš tím odborníkov zostaví integrovaný systém na zálohovanie prepravných a logistických funkcií. Váha a systém riadenia informácií z váženia môžu byť napríklad doplnené automatizovanou kontrolou prístupu a rozoznávaním vozidiel.

Údaje váženia sú dostupné v cloudovej službe Tamtron alebo môžu byť integrované do vášho systému ERP. One Scalex Tamtron – moderný softvér pre cestnú váhu vytvára polohovo nezávislé stredisko na riadenie viacerých cestných váh a zlepšuje kvalitu, súdržnosť a vysledovateľnosť procesu uváženia. One Cloud Tamtron umožňuje kombinovať údaje váženia z cestných a palubných váh a integrovať všetky údaje váženia do iných systémov spoločnosti.

Súbor výhod

  • Navrhnuté pre náročné použitie
  • Presné meranie zlepšuje bezpečnosť
  • Pomáha predchádzať preťaženiam a nesprávnym zaťaženiam
  • Posilňuje dôveru medzi stranami
  • Pomáha rozoznať poškodenia zariadenia a kolies a zamedziť im
  • Overené informácie, na ktoré sa môžu spoľahnúť všetky strany reťazca prepravy a logistiky
  • Riešenia váženia spoľahlivo fungujú po celé roky
Logistics