Lesníctvo

Pri zbere dreva z lesa prostredníctvom špeditéra, zvoze k ceste a preprave na pílu pomocou nákladného vozidla, sú tu riešenia váženia Tamtron, aby vám pomáhali pri každom kroku. Odolné a ľahko používateľné žeriavové váhy dreva pre nákladné vozidlá fungujú presne aj v tých najnáročnejších podmienkach. Pomáhajú pri urýchlení nakladania, zjednodušení optimalizácie zaťaženia a zamedzení nadmerného zaťaženia.

Údaje váženia poskytnuté váhami Tamtron sa dajú jednoducho spravovať v cloude alebo môžu byť integrované do systémov používaných hlavnými spoločnosťami v odvetví lesníctva. Robustné cestné váhy odvážia aj tie najťažšie vozidlá a s našimi váhami na manipuláciu s materiálom a guľatinou je vykladanie plynulé. Pomocou dátových cloudových služieb váženia Tamtron môžete zamedziť nepotrebným prejazdom a zosúladiť reťazec prepravy od lesa po spracovanie. Lepšie informácie znamenajú férové podnikanie pre všetky zapojené strany.

Výhody

  • Zaistenie hladkého priebehu celého reťazca logistiky dreva
  • Zabezpečenie optimálneho váženia nákladu
  • Urýchlenie a uľahčenie nakladania
  • Zamedzenie neefektívnosti pri práci a neúčelnosti času a zdrojov
Forestry