Gjenvinning og energi

Gjenvinnings- og energiindustrien står ovenfor store utfordringer i takt med at regelverket stadig blir strengere, vektbasert fakturering blir mer vanlig og behovet for å veie ulike typer avfall hver for seg vokser. Tamtrons intelligente veieløsninger hjelper deg å møte disse utfordringene samt sikre effektiviteten i din bedrift.

Våre vekter passer bl.a. perfekt for søppelbiler og hjullastere. Vi tilbyr også kjøretøymonterte kranvekter og bilvekter, i stål eller betong, som ofte er hva som kreves til anlegg for gjenvinning, avfall og energi. Våre vekter er verifisert for kommersielt bruk og vi tilbyr også planlagte verifikasjoner som kreves iht lovverket.

Med våre vekter er veiedata tilgjengelig i skytjenesten vår, eller integrert in din bedrifts ERP, ruteplanlegger eller annet system. Veiedata i skybasert system lar deg overvåke og spore ulike typer avfall og optimalisere innsamlingsruter etter mengden avfall.

Fordeler

  • Flytte, laste, losse  –  veie mens du jobber
  • Last er enkelt å veie under transport og prosessering
  • Gjør faktureringen mer presis
  • Nøyaktig veiing betyr en mer nøyaktig forretning
  • Gjør det mulig å overvåke og spore ulike typer avfall, samt optimalisere innsamlingsruter etter mengden avfall
Recycling