Zemní práce

V těžkém podnikání ve stavebnictví, zemních pracích a těžbě je potřeba spolehlivého vážení více než nutná. Materiálové toky jsou rozsáhlé a práce náročná. Sběr a analýza přesných údajů o vážení jsou v rámci společného úsilí o zefektivnění procesů neocenitelné. Shromážděné informace, počínaje nakladačem a místem nakládky, usnadňují sledování nákladu, zrychlují fakturaci a umožňují plynulejší kontrolu materiálových toků.

Naše váhy pro sklápěče, váhy pro kolové nakladače a váhy pro nákladní automobily navržené speciálně pro pracoviště a uživatelsky přívětivé cloudové služby pro data z vážení z nás dělají spolehlivého partnera při zemních pracích a na důlních pracovištích. S pokročilými a snadno použitelnými váhami Tamtron lze vážit náklady při běžném provozu. Informace o vážení z několika vah jsou k dispozici v reálném čase v cloudové službě Tamtron nebo je lze integrovat do systému ERP.

Výhody

  • Sběr a analýza přesných informací o vážení
  • Jednodušší sledování nákladu
  • Snadné výkaznictví mezi stranami
  • Optimalizace efektivity pracoviště sledováním harmonogramů a množství nakládaných materiálů
  • Rachlejší a právně ověřená fakturace
  • Přehlednější a průhlednější podnikání pro všechny zúčastněné
  • Snadná kontrola materiálových toků
EarthMoving

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.