Společnost Oy Adolf Lahti Yxpila Ab je diverzifikovaná společnost, která poskytuje služby těžkému a těžebnímu průmyslu, přístavům a obchodu. Je součástí jedné z největších finských rodinných společností, skupiny KVH Group. Firma Adolf Lahti je známa také jako silný hráč v lesnickém průmyslu. Nabídka služeb sahá od manipulace se zbožím až po různé firemní služby, zemní práce, projektování logistických procesů a údržbářské práce.  Společnost v současné době působí na 20 místech po celém Finsku a zaměstnává přibližně 150 lidí. 

Na datech vážení záleží – „Zákazníci chtějí stále více informací“

Společnost Adolf Lahti má přibližně 400 strojů, včetně přívěsů a zařízení, které se pohybují na kolech nebo pásech. Vozový park je přizpůsoben požadavkům zákazníků. U mnoha spravovaných strojů a zařízení to však také znamená, že je třeba sledovat jejich data z vážení.

Stroje během dne zpracovávají různé materiály, proto je nezbytné zajistit přesné vážení. Firma má na svých manipulačních strojích a kolových nakladačích mimo jiné přibližně 40 vah společnosti Tamtron. Shromažďování dat a způsob jejich zpracování a přenosu do cloudu jsou dnes přinejmenším stejně důležité jako samotné váhy.

„Provádíme komerční vážení na velkých manipulačních strojích podle požadavků zákazníků. Trh neustále roste a zákazníci chtějí stále více informací o materiálových tocích: Jak se zboží pohybuje a jaké hmotnosti se pohybují v jaké fázi procesu a dodavatelského řetězce,“ říká Pekka Pöllänen, generální ředitel společnosti Oy Adolf Lahti Yxpila Ab, a pokračuje:

„Používáme cloudovou službu společnosti Tamtron. Zákazníci mají také vlastní ID, aby měli přístup ke svému procesu.“

Case Adolf Lahti

Klíčem je rychlost reakce a trvanlivost produktů

I pro významné hráče je dnes rozhodující flexibilita a schopnost reagovat na změny. Podle Pöllänena přicházejí požadavky zákazníků zhruba 24 hodin předem a vy musíte být připraveni reagovat. Společnost do toho vložila velké úsilí:

„Máme aplikaci pro správu vozového parku, která dokumentuje veškerý servis a údržbu, využití stroje, spotřebu paliva a další data. Čtvrtina našich zaměstnanců se podílí na údržbě a servisu, takže se snažíme být soběstační a v praxi i opravdu jsme. Vlastními silami mimo jiné provádíme generální opravy převodovek a motorů. Naším zákaznickým slibem je fungovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže je důležité mít tyto věci k dispozici.“

Pekka Pöllänen si také pochvaluje zákaznický servis a smysl pro detail u společnosti Tamtron. Zvláštní zmínku si zaslouží dostupnost náhradních dílů, podpora kontaktními osobami a samozřejmě kvalita a životnost vah.

„Samozřejmě je třeba říci, že váhy Tamtron jsou velmi spolehlivé. Na váhách pro manipulaci s materiálem jsme zvážili více než milion metrů krychlových zboží a neměli jsme žádné větší problémy. Váhy jsou každoročně v létě servisovány, udržovány a kontrolovány společností Tamtron, aby se ověřilo, jak fungují. Kontrolní vážení je navíc na našich pobočkách každodenním rituálem,“ pokračuje Pöllänen.

Case Adolf Lahti
Váhy Tamtron jsou velmi spolehlivé. Na váhách s vážními senzory pro manipulaci s materiálem jsme zvážili více než milion metrů krychlových zboží a neměli jsme žádné větší problémy.
Pekka Pöllänen, generální ředitel

Nové příležitosti pro budoucnost

Společnost Adolf Lahti hledí do budoucnosti s jasným výhledem, i když se dodavatelské řetězce neustále mění.

Podle Pöllänena přinese dřevo z místní produkce a dovoz ze západu společnosti nové příležitosti: „Pohybují se zde velké objemy a velmi rychle vznikají koncepty, které dosud nebyly vyzkoušeny. Železniční přeprava surového dřeva bude ve Finsku výrazně růst a i pro nás se zde otevírají nové možnosti uzavírání smluv,“ dodává Pekka Pöllänen.

Case Adolf Lahti

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.