Tjenester

Alle tjenester under ett tak

Vi har flere tiårs erfaring med å utvikle veieløsninger for ulike kundebehov. Vi forstår våre kunders  veiebehov – prosesser, teknisk utstyr og krav til informasjon. Å utnytte vår kompetanse fra designfasen til installasjon, verifisering og vedlikehold av den ferdige løsningen, vil forbedre virksomhetens effektivitet og lønnsomhet. Vi tilbyr også skytjenester for ytterligere å forbedre utnyttelsen av veiedata i selskapets prosesser.

Når veiing og veiedata spiller en viktig rolle i virksomheten din, er det viktig at vektløsningen:

 • er integrert i prosessene dine og leverer den informasjonen som trengs pålitelig og nøyaktig til hele organisasjonen.
 • er velfungerende til enhver tid.
 • nøyaktighet, i samsvar med forskrifter og, der det er hensiktsmessig, på en lovlig kompatibel (kommersiell veiing) måte.
 • gir veiedata som er nøyaktige, trygt lagret og tilgjengelig for alle parter i virksomheten i sanntid.

Med vår omfattende tjenestedekning kan du få alle konsulent-, installasjons-, vedlikeholds- og skytjenester relatert til veieutstyret og veiedatabehandlingen vår på ett sted. Det lar deg fokusere på kjernevirksomheten og overlate vedlikehold og verifisering av veieløsninger samt veiedataadministrasjon til oss. Våre fagfolk er lett tilgjengelige, og deres brede kompetanse står til tjeneste.

Fordeler

 • Tiår med erfaring
 • Omfattende og kompetent partnernettverk
 • I hjemmemarkedene, kompetanse på lokal lovgivning
 • Vi betjener deg med ditt eget språk
 • Minimer nedetid ettersom kalibrerings-, verifiserings- og vedlikeholdstjenester kan utføres på stedet
 • Servicetelefon tilgjengelig for alle eiere av Tamtron veieløsning
 • Alt på ett sted – konsultasjon, installasjon, verifisering, vedlikehold og skytjenester
Hos Tamtron handler vi om å sikre at kunden kan fokusere på sin egen virksomhet. De kan delegere alle veiingsrelaterte saker til oss, og stole på at de vil bli behandlet raskt og til en høy standard
Harri Oittinen, Lifespan manager