Kansainvälinen pörssiyhtiö Fortum edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja. Fortum on myös eräs Tamtronin tärkeistä, pitkäaikaisista asiakkaista, jonka Harjavallassa sijaitsevan hydrometallurgisen akkukierrätyslaitoksen tarpeisiin se on toimittanut vaativaa punnitus- ja annostusteknologiaa.

Fortum on panostanut viime vuosina voimakkaasti akkuliiketoimintaan. Sen Harjavallan laitos edesauttaa Euroopan omavaraisuutta palauttamalla akkujen valmistuksessa tarvittavia kriittisiä materiaaleja takaisin eurooppalaiseen tuotantoon. Yhteistyö vahvistaa osaltaan myös Tamtronin roolia sekä suomalaisen että eurooppalaisen akkuteollisuusekosysteemin rakentamisessa.

Tamtronin myyntipäällikkö Juha Immonen kertoo yhteistyön käynnistyneen Fortumin yhteydenotosta, johon olivat johtaneet referenssit Tamtronin portfoliosta ja kyvykkyydestä.

”Alussa oli eräänlainen suvantovaihe, jossa tutustuimme toisiimme ja tarkastelimme sitä, minkälaista projektia heillä olisi tulossa ja millaisia ratkaisuja voisimme näihin tarpeisiin toimittaa.
Tuossa vaiheessa keskustelu koski enimmäkseen punnitusta, mutta esittelimme myös suursäkkiratkaisuja. Kaiken kaikkiaan he osasivat erittäin hyvin tiedustella tarpeisiinsa liittyvästä teknologasta.”

Akkukierrätysratkaisut nopealla aikataululla

Kun Fortumin oma suunnitteluprosessi eteni, tapahtui se rivakasti. Matkan varrella kohdattiin myös hieman aikatauluhaasteita. Immonen kuitenkin kertoo näiden seikkojen olevan suurissa teollisuusprojekteissa varsin tavallisia.

”Projekteissa on usein paljon urakoitsijoita, ja aina välillä eri työvaiheiden täytyy hieman odotella toisiaan. Tämä luonnollisesti aiheuttaa aikataulujen elämistä. Onnistuimme tästä huolimatta sopimaan toimituksellemme järkevän ajankohdan ja hoitamaan sen aiheuttamatta Fortumille viivästyksiä.”

Immonen kertoo, että mitä varhaisemmassa vaiheessa Tamtron otetaan mukaan projektiin, sitä kattavammin yhtiö kykenee tarjoamaan kokemustaan ja osaamistaan asiakkaan hyödyksi. Hän pitää Fortumin toteutusta hyvänä esimerkkinä ja kokee Tamtronin arvon kasvaneen projektin aikana.

”Kykenimme antamaan paljon konsultatiivista arvoa ohjaamaalla teknologiavalintoja sekä huomion kiinnittämistä erilaisiin seikkoihin, kuten varsinaista projektia ympäröiviin kokonaisuuksiin. Näin voitiin toteuttaa mahdollisimman hyvin Fortumin kokonaistarpeeseen soveltuvat ratkaisut heitä miellyttävällä tavalla.”

Projektin tuloksena Fortumilla on käytössään Tamtronin materiaalivastaanottolaitteisto hydrometallurgisen kierrätysprosessin tarpeisiin. Pääasiassa tämä tarkoittaa suursäkkien purkua ja vastaanotettavan materiaalin annostusta prosessiin.

”Sen lisäksi, että kierrätysprosessissa puretaan suursäkkejä, toisaalla siihen lisätään esimerkiksi jauhemaisia lisäaineita halutulla kapasiteetilla ja tarkkuudella. Tällaiseen tarpeeseen tarjoamme vastaanottoasemia, joita aineiden toimittajat käyvät täyttämässä, Immonen kuvailee.

Katse akkukierrätyksen tulevaisuudessa

Fortum on Immosen mukaan Tamtronille merkittävä asiakkuus ja tärkeä referenssi, mutta samalla hän näkee yhteistyössä laajenemismahdollisuuksia punnituksen ja järjestelmätoimitusten osalta.

”Fortumilla tulee luonnollisesti olemaan kasvava merkitys akkukierrätysalalla ja tunnistamme tämän potentiaalin. Niinpä haluamme itsekin panostaa heihin ja olla kasvussa tiiviisti mukana kasvavalla alalla.

Fortumin projekti onkin luonteva osa Tamtronin kehityssuuntaa. Yhtiön Lahden yksikkö (ent. Lahti Precision) on panostanut viime vuosina voimakkaasti akkuteollisuuden tarvitseman teknologian kehitykseen ja toteuttanut useita teknologiatoimituksia alan tuotantolaitoksille Euroopan alueella. Lisäksi merkittävä määrä kiertotalousyhtiöistä on tehostanut omaa toimintaansa Tamtronin digitaalisen mScales-punnituspalvelun avulla.

”Autamme toki asiakkaitamme niin myötä- kuin vastamäessä, oli toimiala mikä vain. Meillä on pitkäaikainen kokemus, vankka osaaminen ja huippulaadukasta teknologiaa punnitus- ja annostusratkaisujen tuottamiseen, mikä takaa sen, että löydämme aina asiakkaalle parhaiten soveltuvat vaihtoehdot”, Immonen kiteyttää.

Lue lisää ratkaisuistamme toimialalle
Ota yhteyttä
Juha Immonen
Myyntipäällikkö, annostus- ja punnitusjärjestelmät