Fortum är ett internationellt börsnoterat företag som driver en förändring mot en renare värld. Företaget tillhandahåller ren energi och hållbara lösningar till sina kunder och till samhället. Fortum är också en av Tamtrons viktiga och långvariga kunder. Tamtron har levererat sofistikerad vägnings- och doseringsteknik till Fortums hydrometallurgiska batteriåtervinningsanläggning i Harjavalta, Finland.

Fortum har gjort stora investeringar i sin batteriverksamhet under de senaste åren. Dess anläggning i Harjavalta bidrar till Europas självförsörjning genom att återföra kritiska material för batteriindustrin till europeisk produktion. Samarbetet bidrar också till att stärka Tamtrons roll i att bygga upp både det finska och det europeiska ekosystemet för batteriindustrin.

Tamtrons försäljningschef Juha Immonen säger att samarbetet initierades av Fortums kontakt med Tamtron, som baserades på referenser om Tamtrons portfölj och kapacitet.

”I början hade vi en slags lugn fas, där vi lärde känna varandra och tittade på vilken typ av projekt Fortum hade på gång och vilken typ av lösningar vi kunde leverera för att möta deras behov. I det skedet handlade diskussionen mest om vägning, men vi presenterade också våra lösningar för hantering av storsäckar. Överlag var Fortums representanter mycket duktiga på att fråga om vilken typ av teknik företaget behövde.”

Lösningar för batteriåtervinning inom en kort tidsram

Fortums egen planeringsprocess fortskred i snabb takt. Längs vägen uppstod också en del utmaningar med schemaläggningen. Immonen säger dock att dessa problem är ganska vanliga i stora industriprojekt.

”Projekten involverar ofta många entreprenörer, och då och då måste de olika faserna i arbetet vänta lite på varandra. Detta leder naturligtvis till att tidtabellerna tänjs ut. Trots detta lyckades vi komma överens om en rimlig tid för vår leverans och lyckades göra det utan att orsaka förseningar för Fortum.”

Immonen säger att ju tidigare Tamtron involveras i ett projekt, desto mer heltäckande kan företaget erbjuda sin erfarenhet och expertis till nytta för kunden. Han ser Fortums implementering som ett bra exempel och tycker att Tamtrons värde ökade under projektets gång.

”Vi kunde tillföra ett stort konsultativt värde genom att vägleda teknikval och uppmärksamma olika aspekter, till exempel de omgivande lösningarna i det faktiska projektet. Detta gjorde att vi kunde implementera lösningar som bäst passade Fortums övergripande behov på ett sätt som de var bekväma med.”

Som ett resultat av projektet har Fortum ett materialmottagningssystem från Tamtron för sin hydrometallurgiska återvinningsprocess. Detta innebär att man lossar storsäckar och doserar material i processen.

”Förutom lossning av storsäckar omfattar återvinningsprocessen på andra ställen dosering av t.ex. pulverformiga tillsatser med önskad kapacitet och noggrannhet. För dessa behov tillhandahåller vi mottagningsstationer som fylls av materialleverantörer”, förklarar Immonen.

Framtiden inom batteriåtervinning

Enligt Immonen är Fortum en viktig kund och referens för Tamtron, men samtidigt ser han möjligheter att utöka samarbetet inom vägning och systemleveranser.

”Fortum kommer att spela en allt större roll inom batteriåtervinningssektorn, och vi ser potentialen i detta. Naturligtvis vill vi själva investera i den och vara delaktiga i en växande sektor.”

Fortum-projektet är en naturlig del av Tamtrons utveckling. Företagets Lahti-enhet (tidigare Lahti Precision) har under de senaste åren investerat kraftigt i utveckling av teknik för batteriindustrin och har gjort flera teknikleveranser till anläggningar inom denna sektor i Europa. Dessutom har ett stort antal företag inom cirkulär ekonomi förbättrat sin verksamhet med hjälp av Tamtrons digitala vägningstjänst mScales.

”Naturligtvis hjälper vi våra kunder både uppströms och nedströms, oavsett bransch. Vi har många års erfarenhet, gedigen kunskap och toppmodern teknik för att tillhandahålla vägnings- och doseringslösningar, vilket säkerställer att vi alltid hittar de mest lämpliga alternativen för våra kunder”, sammanfattar Immonen.

Läs mer om våra lösningar för industrin
Articles
Contact us
Contact us
Wnexus
Wnexus Support
tamtron-icon-services-spare-parts
Varaosat
Liikkuvan kaluston punnitusratkaisut
Tuomas Laine
Sales Manager, Export, On-Board Weighing
Tommi Kuisma
Sales Engineer, Service Vehicle Scales
Tommi Alakoski
Product Manager, On-Board Weighing
Testihenkilö 2
Testititteli 2
Testihenkilön tekstiä
Mikko Keskinen
Testihenkilö 1
Testititteli
Testihenkilön tekstiä
tamtron-icon-services-spare-parts
Spareparts
On-Board Weighing
Service
On-Board Weighing
Satu Kääntönen
Service & Production Coordinator
Sami Jaakonaho
Sales Manager, Belt and Floor scales, Minebea-products
Oliver Nylund
Service Manager
Reetta Rautiainen
Technical Sales Specialist, Spare Parts, Industrial weighing
Pauli Suoniemi
Sales Manager, On-Board Weighing
Niko Toimela
Vice President, Sales and Marketing, Industrial Weighing
Mikko Kähkönen
Vice President of Sales & Marketing, Digital Services mScales
Miikka Ijäs
Laboratory Manager, Sartorius-services
Matti Wuollet
Key Account Manager, mScales
Markus Ritala
Executive Vice President (On-Board Weighing)
Konrad Vuollo
Sales Manager, Pulper feeding equipment
Kari Kiiskinen
Sales Manager, Scale terminals, dosing components, Nobel BLH and Sartorius -products
Jukka Lähteenmäki
Calibration Manager, Industrial weighing
Juha Immonen
Sales Manager, Dosing and Weighing systems
Jouni Gustafsson
Jouni Gustafsson
Vice President, Technology & Engineering (On-Board Weighing)
Joonas Pajunen
Sale and service Specialist
Mężczyzna
Jaroslav Hronek
CTO, Railway Solutions
Jari Haraholma
Sales Manager, Dosing and weighing systems
Jari Brandt
Vice Precident, Services, Industrial Weighing
Janne Kousa
Vice President, Technology and Engineering, Industrial Weighing
tamtron-icon-services-maintenance
Huolto & tekninen tuki (On-Board Weighing Solutions)
1 – pyöräkuormaajavaaka 2 – puutavaravaaka 3 – One Scalex -autovaakaohjelmistoa 4 – Varaosapalvelu 5 – Muut vaa’at tai tekninen tuki
Contact us
Huolto (auto- ja rautatie vaa’at)
ma–pe klo 8–16
Harri Oittinen
After Sales manager, maintenance contracts for vehicle and train scales
Harri Brandt
Sales Manager, Truck scales
Harri Artikainen
Service Manager, Truck and Railway Weighing
Erkki Salo
Sales Manager, Weighing components and spare parts, Industrial weighing
Ere Salmijärvi
Service Manager, Industrial weighing
Eero Hiltunen
Key Account Director, Global OEM Accounts, On-Board Weighing
Antti Moisio
Sales Manager, Truck and Railway scales
Aleksi Sipilä
Sales Manager, Digital Services mScales