Glencore plc perustettiin vuonna 1974. Nykyään Glencore on yksi maailman johtavista monialaisista luonnonvarayhtiöistä, joka tuottaa ja kauppaa yli 90 hyödykettä ja työllistää 146 000 ihmistä eri puolilla maailmaa. Glencoren toimintaan kuuluu noin 150 kaivos- ja metallurgista laitosta, öljyntuotantolaitosta ja maatalouslaitosta.  

Glencore Altonorte Chilessä vastaanottaa kuparirikasteita Etelä-Amerikan yksiköiltään. Chilessä sulatetaan myös kolmansien osapuolten tuotteita kuparianodeiksi. Altonorte on kuparin sulatto, joka sijaitsee lähellä Antofagastan satamaa Pohjois-Chilessä ja sen kapasiteetti on yli 1 100 000 tonnia kuparirikastetta vuodessa. Altonorten sulatto rakennettiin alun perin vuonna 1993.

chile-kuva

In JaTammikuussa 2014 Glencore Altonorte otti yhteyttä Tamtronin chileläiseen jälleenmyyjään Fluitekiin, joka on erikoistunut kaivosalaan palveluntarjoajana Chilessä. Glencore Altonorte kohtasi päivittäisessä toiminnassaan useita haasteita, kuten epätarkkaa mineraalien kirjanpitoa, ristiriitaisuuksia kuljetettujen mineraalien ja lastattujen mineraalien määrässä. Käytössä ei ollut käytänteitä, jonka avulla olisi voitu seurata lastattujen mineraalien määrää ja/tai kuljetettujen mineraalien sijaintia. Pyöräkuormaajia käytettiin kuorma-autojen lastaamiseen, jotka lähtivät työmaalta ja kuljettivat mineraaleja useisiin paikkoihin Chilessä. Kun kuorma-autot lastattiin tietämättä tarkkaan, kuinka paljon niihin oli lastattu, tämä aiheutti ongelmia lastausprosessin tehokkuudessa laitosalueella. Kuormattujen kuorma-autojen oli ajettava autovaa’alle, joka sijaitsee useiden kilometrien päässä työmaalta, jotta voitiin varmistaa, oliko lastattu määrä juuri oikea. Jos kuorma-autot olivat ali- tai ylikuormattuja, niiden oli palattava takaisin työmaalle, jossa pyöräkuormaaja lisäsi tai vähensi kuormaa. Tämä aiheutti merkittävää viivettä mineraalien tehokkaalle kuljetukselle työmaalta tehtaalle. Glencore pyysikin Fluitekia asentamaan Tamtron Power -pyöräkuormaajavaakoja pyöräkuormaajiinsa. Kun Tamtron Power -pyöräkuormaajavaaka oli asennettu, Glencore pystyi valvomaan kuorma-autoihin lastattujen mineraalien määrää. Lastaus tehostui ja kuorma-autot lastattiin oikein heti ensimmäisellä kerralla. Kuorma-autoja lastattiin päivittäin enemmän, eikä työmaalle ja sieltä ulos ollut jonoja, koska kuorma-autot kuormat olivat lastattu oikein.

Glencoren työmaalla varastoidaan erilaisia mineraaleja erillisissä paikoissa. Mineraalivarastojen määriä seurataan ja valvotaan huolellisesti. Tietyt määrät mineraaleja yhdistetään muihin mineraaleihin osana päivittäisiä rutiineja. Glencoren oli hallittava mineraalivarastojaan varmistaakseen, että varastossa oli aina riittävästi mineraaleja, jotta toiminta voisi toimia 24/7. Kunkin operaattorin lastaamat määrät ja kunkin työvuoron aikana työmaalta pois kuljetetut määrät ovat ratkaisevan tärkeitä tietoja, joiden oli oltava saatavilla sähköisesti reaaliaikaisesti heidän omassa ERP-järjestelmässään. Tamtron Powerin pyöräkuormaajavaaka osoittautui jälleen kerran Glencoren kannalta ratkaisevaksi. Glencore päivitti nykyiset Tamtron Power -pyöräkuormaajavaakansa Power 300i -vaakoihin, jotka pystyivät käyttämään Tamtron WNexus -verkkopalvelua. Fluitek toteutti päivityksen alle 24 tunnissa 15 pyöräkuormaajalla. Glencoren käyttämä Tamtronin pilvipalvelu integroitiin myöhemmin Glencoren omaan ERP-järjestelmään. Näin Glencore pystyi tarkastelemaan kaikkien vaakojen toimintaa, varastomääriä jne. omassa ERP-järjestelmässään. Tämä päivitys helpotti Glencoren päivittäistä toimintaa hallinnon näkökulmasta.

Glencore oli erittäin tyytyväinen Tamtron Power -pyöräkuormaajavaakojen hankintaan ja WNexus-palvelun lisäämiseen. Glencore käyttää WNexus-palvelua pitääkseen silmällä kokonaisuutta. Glencore on myös pystynyt seuraamaan kaikkia paikan päällä käsiteltäviä materiaalimääriä, valvomaan varastomääriä, seuraamaan operaattoreiden työvirtoja ja käyttämään punnitustietoja, jotta liiketoiminta olisi mahdollisimman kannattavaa.

Glencoren kannalta oli erittäin tärkeää, että vaa’an punnitustiedot voitiin tallentaa reaaliajassa. Näin asiakas pystyi hallitsemaan varastossa olevia määriä myös reaaliajassa. Tamtron Power -pyöräkuormaajavaaka helpotti Glencoren oman toiminnanohjausohjelmiston käyttöä, koska kaikki tarvittavat tiedot löytyivät yhdestä paikasta.

Lue lisää toimialasta