Digitalisera din vägningsprocess - vägningsdata i realtid tillgängliga för hela organisationen.

Tamtron Digital Services ger företag från alla branscher över hela spektrumet möjlighet att arbeta mer effektivt, säkert och lönsamt genom att erbjuda tillförlitlighet, noggrannhet och insikter i realtid.

Vägningsdata fungerar som hörnstenen för kritiska processer, inklusive:

 • Materialflödeshantering: Tamtron Digital Services underlättar exakt kontroll och transparens över materialflöden i realtid, vilket säkerställer att din leveranskedja fungerar sömlöst och utan störningar.
 • Fakturering: Tamtron Digital Services tillhandahåller verktygen för att effektivisera faktureringsprocesserna, minimera fel och säkerställa att de finansiella transaktionerna är korrekta och effektiva.
 • Verksamhetsstyrning: Oavsett om verksamheten hanteras internt eller av outsourcade tjänster ger de digitala tjänsterna de insikter som behövs för att optimera arbetsflöden, minska stilleståndstiden och förbättra produktiviteten.

Tamtron Digital Services är tillgängliga för ett brett spektrum av applikationer:

 • Hjullastare och andra materialhanteringsenheter
 • Vägning av timmer
 • Kranvågar, gaffeltruckvågar och andra materialhanteringsenheter för återvinningssektorn
 • Vågar för lastbilar
 • Vägning för järnväg
 • Utrustning för containerhantering
 • Golv vågar
 • Lastningsstationer
 • Bandvågar
 • Andra industriella vågar
Det som alltid har varit viktigt för oss är hur vi kan få vägningsinformation att tjäna våra kunders verksamhet på bästa sätt: hur den enkelt kan kommuniceras till alla parter och hur den kan öka transparensen, effektivisera verksamheten, få dem att tala samma språk och arbeta tillsammans så flexibelt som möjligt.
Tuomas Jussila, Business Development Manager, Digital Services

Alla lösningar för hantering av vägningsdata har utvecklats på ett kundorienterat sätt och i samarbete med våra kunder. Våra avancerade molnbaserade digitala tjänster hjälper till att effektivisera processer och materialflöden. Tillförlitliga och korrekta vägningsdata delas inom organisationen och med intressenter, vilket förenklar rapportering och beslutsfattande samt påskyndar faktureringen.

Kunderna har tillgång till tillförlitliga vägningsdata i realtid som möjliggör snabbare arbetsflöden, betydande kostnadsbesparingar och en mer ansvarsfull verksamhet genom att de kan uppfylla lagstadgade, miljömässiga och andra krav.

Vågprogramvara som en tjänst

Kunden får vägningsprogramvaran från oss som en komplett tjänst. Vi ansvarar för installation, underhåll, utveckling och kontinuerlig uppdatering av nya funktioner. Tamtron Digital Solutions erbjuder en användarvänlig digital plattform som enkelt kan integreras i ditt ERP-, TOS-, fakturerings- eller andra system.

SaaS-baserad vägningstjänst erbjuder många fördelar:

 • OTA-uppdateringar (Over-the-Air): Programuppdateringar kan levereras sömlöst via internet och systemet kan enkelt hållas uppdaterat, vilket säkerställer att det fungerar optimalt och förblir säkert utan att det krävs besök på plats eller manuella installationer.
 • Fjärrunderhåll: Det möjliggör fjärrövervakning och felsökning av utrustning eller system. Underhållspersonal kan få tillgång till realtidsdata och diagnostik var de än befinner sig, vilket ger snabbare svar på problem och minskar stilleståndstiden.
 • Kostnadseffektivitet och tillgänglighet: SaaS-applikationer är tillgängliga via webbläsare, vilket gör dem åtkomliga från alla enheter med internetanslutning. Denna tillgänglighet förbättrar samarbetet mellan underhållsteam och gör det möjligt för dem att arbeta effektivt från olika platser.
 • Automatisk säkerhetskopiering och säkerhet: Automatiserad säkerhetskopiering av data och robusta säkerhetsåtgärder ingår i tjänsten, vilket säkerställer att data skyddas och minskar risken för dataförlust på grund av systemfel eller säkerhetsöverträdelser.
 • Automatiska uppdateringar: Vi levererar frekventa uppdateringar och underhåll samt regelbundna funktionsuppdateringar och förbättringar. Detta säkerställer att vägningslösningen alltid är uppdaterad och att den är en framtidssäkrad investering.

Tamtron mScales – En nyckelfärdig lösning för att föra industriell vägning in i den digitala eran

Tamtron mScales är en omfattande nyckelfärdig lösning som är utformad för att revolutionera industriella vägningsprocesser och föra dem in i den digitala eran. Den erbjuder en sömlös integration av alla industriella vågar, både gamla och nya, i ett enhetligt digitalt nät. Detta nät täcker alla beröringspunkter i vägningsprocessen, från den första vägningstransaktionen till datalagring, analys och rapportering i enlighet med gällande regler.

En av de viktigaste fördelarna med Tamtron mScales är dess förmåga att automatisera kritiska viktbaserade materialflöden, vilket avsevärt förbättrar effektiviteten i industriella vägningsoperationer. Genom att ansluta alla vågar till ett säkert och motståndskraftigt molnbaserat system säkerställer mScales att vägningsdata samlas in korrekt, bearbetas effektivt och görs lättillgängliga för analys och rapportering.

Möjlighet att ansluta till en mängd olika vågar

Mångsidigheten gör det möjligt att ansluta olika typer av industriella vågar, inklusive lastbilsvågar, fordonsvågar, golvvågar, laststationer och bandvågar. Den är också kompatibel med vägningsanordningar från olika tillverkare. För att ansluta en våg till mScales vågtjänst installeras en gateway-enhet på vågen, vilket möjliggör sömlös kommunikation och dataöverföring.

När det gäller lastbilsvågar tillhandahåller Tamtron mScales specialiserad programvara som utformats speciellt för detta ändamål. Programvaran samlar in viktdata från vågen, bearbetar dem och presenterar dem för användaren i ett användarvänligt format. Detta möjliggör effektiv vägning av kommersiella fordon, t.ex. semitrailers och släpvagnar, och ger korrekt viktinformation för olika ändamål, t.ex. logistik, lagerhantering och efterlevnad av rättsliga bestämmelser.

Tamtron mScales – Digital vägningstjänst

Maximera effektiviteten i din verksamhet med Tamtron mScales.

EXEMPEL PÅ DIGITALA TJÄNSTER: Järnvägsvägning

Tamtron erbjuder en rad digitala tjänster för järnvägsvägning. Dessa tjänster gör det möjligt att övervaka tåglaster för att förhindra skador på rälsen och förbättra säkerheten. De inkluderar också en detektor för hjulpåverkan som identifierar problem som hjulplattor och skador orsakade av materialdefekter eller utmattning. Tamtrons kommersiella vägningslösning, känd som Tamtron Trapper, används av industrier över hela världen för exakta mätningar vid köp och försäljning av värdefulla material.

Lösningar för optisk teckenigenkänning med avancerad bildbehandlingsteknik möjliggör optisk dokumentation och identifiering av järnvägsfordon. Uppgifter om fordonsnummer, containernummer, etiketter för farligt gods etc. identifieras med hjälp av en OCR-motor. Även detaljerade skador dokumenteras och kan lokaliseras tidsmässigt och hänföras till den som orsakat skadan. All information kan nås via ett webbaserat gränssnitt – oberoende av plats och tid.

Dessa tjänster kan integreras i en kunds informationssystem eller nås i realtid via Internet.

Tamtron OneCloud för timmerkranvågar – Öka effektiviteten och smidigheten inom skogsbrukssegmentet

Tamtrons One Cloud-tjänst för timmervägning gör din verksamhet mer effektiv. Tillförlitliga och korrekta vägningsdata effektiviserar arbetet och processerna från skog till fabrik, förbättrar dataöverföring och delning mellan organisationen och intressenter, förenklar rapportering och analys samt snabbar upp faktureringen.

Vägningsdata i realtid finns alltid till ditt förfogande

I Tamtrons One Cloud-tjänst är vägningsdata lättillgängliga och kan delas inom hela organisationen. Uppgifterna kan användas för att utveckla processer och hela affärsverksamheter. Som alla Tamtrons digitala tjänster är även One Cloud för timmervägning säker och enkel att använda.

Företag inom skogssektorn av alla storlekar drar nytta av de möjligheter som One Cloud erbjuder. När vågar automatiskt skickar vägningsdata till servern efter vägning är data alltid uppdaterade och tillgängliga när de behövs, även via mobila enheter.

Beställningar kan skickas direkt till vågen via One Cloud, och de kan bekräftas när de har slutförts. Att vägningsdata finns tillgängliga i realtid säkerställer att fakturering kan ske omedelbart efter vägning. Till skillnad från traditionella kvitton går data aldrig förlorade eller fördröjs.

Med One Cloud för Timber Scales får du:

 • Automatiska programuppdateringar
 • Support på distans
 • På den finska marknaden LogForce-integration

EXEMPEL PÅ DIGITALA TJÄNSTER: Återvinnings- och energisektorn

Den ständigt växande återvinningssektorn är beroende av noggrann vägning som kan utföras som en del av de operativa processerna.

Våra vågar är väl lämpade för sophämtningsfordon och hjullastare. Dessutom erbjuder vi kranvågar och lastbilsvågar med stål- och betongdäck som vanligen används på avfallsstationer, avfallsbehandlingsanläggningar och energianläggningar. Dessa vågar är verifierade för kommersiell användning, och vi tillhandahåller även schemalagda verifieringar enligt lagkrav.

Med Tamtrons vägningslösningar och digitala tjänster för återvinningssektorn kan företag effektivisera materialflöden, spåra avfall och förbättra fakturering och ruttplanering. Med hjälp av intelligenta molntjänster finns data tillgänglig i realtid i hela organisationen.

Stöd för nuvarande WNexus-användare

Tamtrons WNexus-tjänst används aktivt av tusentals Tamtron-kunder och är en perfekt lösning för t.ex. hjullastarvågar, materialhanterings- och containerhanteringsenheter där tvåvägskommunikation mellan vågen och WNexus-tjänsten eller ERP är nödvändig. WNexus-tjänsten är en molnbaserad lösning och kan enkelt anslutas via rest API-integration till ERP, TOS eller andra företags lösningar för enkel åtkomst till vägningsdata. Med tiden kommer WNexus-lösningen att ersättas med en mer modern mScales-lösning. Tamtron kommer dock att fortsätta att stödja kunder som använder WNexus tjänster fram till dess att överföringen är möjlig.

WNexus Support