Tamtron toimii maailmanlaajuisesti, ja sillä on maayksiköitä kahdeksassa maassa. Kaikki yksiköt tuovat oman erityisosaamisensa ja persoonallisuutensa osaksi Tamtronia, joten haluamme esitellä eri maiden Tamtronin yksiköitä tarkemmin. Ensimmäisenä valokeilassa on Tamtron Ruotsi. Pyysimme toimitusjohtaja Thomas Larssonia kertomaan lisää.

“Tamtron Ruotsilla on vakiintunut historia liikkuvan eli mobiilipunnituksen alalla ja historiallisesti vahva asema pyöräkuormaajavaakamarkkinoilla. Ne ovat itseasiassa olleet toimintamme alkupiste täällä Ruotsissa”, sanoo Larsson, joka aloitti Tamtron ABn toimitusjohtajana vuonna 2014.

Tamtron Ruotsin tarina alkaa kuitenkin jo yli kolme vuosikymmentä sitten vuonna 1989, jolloin Acke Kandeman perusti Bygginvest-yrityksen. Vuonna 1992 Bygginvestistä tuli Tamtronin jälleenmyyjä ja se alkoi tuoda Ruotsin markkinoille pyöräkuormaajavaakoja. Vuonna 1999 yritys muutti nimensä Vågabiksi, ja lopulta vuonna 2005 Tamtron osti sen.

“Vuonna 1995 Ruotsissa otettiin käyttöön ensimmäinen varmennettu pyöräkuormaajavaaka. Nykyään Tamtronin osuus pyöräkuormaajien kokonaismarkkinoista on 40-60 prosenttia”, Larsson sanoo ja jatkaa: “Tämän lisäksi meillä on vankka historia myös puutavaranosturivaakojen alalla. Vuonna 2010 ostimme toisen yrityksen, joka oli kehittänyt kuormainvaakoja, Loadmaster Timber -vaakoja, jotka olivat Tamtron Timberin ja nykyisen älykkään ONE Timber -vaakojen edeltäjiä.”

Ratkaisuja jätehuoltoon ja raskaaseen teollisuuteen

Jätehuolto ja koko kierrätysteollisuus ovat monissa maissa murroksessa, eikä Ruotsi tee tästä poikkeusta.

Viime vuosina Tamtron Ruotsi on laajentanut ja vahvistanut tuotetarjontaansa erityisesti jätteenkeräysajoneuvoihin ja raskaisiin autovaakoihin – tuotteisiin, joita nämä asiakasryhmät käyttävät jo nyt.

“Täällä Ruotsissa meillä on jätehierarkia: ensin on estettävä jätteen syntyminen, sitten on käytettävä materiaalit uudelleen, kierrätettävä materiaalit ja osat, otettava talteen energiaa polttamalla jätettä ja lopuksi, jos mikään muu ei auta, vasta sitten jäte on jätettä. Kaikki nämä vaiheet uudelleenkäytön jälkeen edellyttävät ostamista, myymistä ja mittaamista. Punnitus on yksinkertaisin ratkaisu seurata ja lisätä jäljitettävyyttä – ja asiakkaamme ymmärtävät tämän hyvin”, Larsson selittää.

“Raskaalle teollisuudelle etumme on ollut Motus-järjestelmämme, jonka avulla perinteinen autovaaka voi toimia automaattisena vaakana: jokainen akseli punnitaan, kun auto kulkee vaa’an yli. Yhdessä One Scalexin kanssa meillä on erittäin hyvä asema täällä Ruotsissa. Motus toimii vaihtoehtona erityistarpeisiin, ja One Scalex on yleisempi, valtavirran valinta.”

“Kaiken kaikkiaan olemme Ruotsissa keskittyneet hyvin paljon tehokkuuteen ja työtuntien vähentämiseen. Haluamme automatisoida niin paljon kuin mahdollista. Asiakkaat suosivat pilvipalveluja ja etäratkaisuja erittäin paljon. He eivät niinkään pelkää ratkaisun kustannuksia, vaan katsovat niiden kokonaiskustannuksia ja etuja. Asiakkaamme arvostavat tarjontaamme: huippuluokan skaalautuvuus ja pilvipalvelut.”

Asiakkaiden haasteiden ratkaiseminen

Larsson uskoo, että asiakaskeskeinen näkökulma on Tamtronin menestyksen ydin myös tulevaisuudessa.

“Parasta Tamtronissa on se, että me kaikki olemme hyvin keskittyneitä asiakkaan ongelman ratkaisemiseen. Menemme yhdessä eteenpäin, ja kaikki työntekijämme pitävät huolen siitä, että asiakas on tyytyväinen. Nykyään meillä on tekniikka ja ymmärrys siitä, miten voimme rakentaa järjestelmiä, jotka tukevat asiakkaiden toimintaa. Tarkastelemme nyt, miten voimme suunnitella uudelleen paikallisen tukiosastomme. Ajatuksena on kehittää sekä talon sisäisiä että paikan päällä tapahtuvia koulutusjärjestelyjä, joissa voimme kouluttaa ja tukea asiakasta”, hän sanoo.

Tulevaisuudessa on kyse tiedosta

Miltä Tamtron Ruotsin tulevaisuus näyttää? Larssonilla on selkeä visio tuleville vuosille: “Tietoa tarvitaan ja se on arvokasta. Jatkamme käyttökelpoisen tiedon keräämistä ja tarjoamme tulevaisuudessa todennäköisesti lisää tietopalveluja. Voisimme esimerkiksi myydä liikennetietoa ja big dataa. Kunnissa voisi esimerkiksi olla roskiksia, jotka ilmoittavat muutamaa päivää ennen, että ne pitäisi tyhejntää.

Ajattelen myös, että jos saisimme vakuutettua kansallisen tiehallintomme, voisimme tarjota raskaat autovaa’at, joissa on automaattinen punnitusratkaisu sadan kilometrin välein kansallisilla teillä. Ja poliisin valvontapisteiden kanssa, jotka varmistavat, että määräyksiä noudatetaan. Tämä on mahdollista, koska tekniikka on jo olemassa.”

Larsson näkee myös, että autonomiset työkoneet ovat seuraava iso asia, johon on kiinnitettävä huomiota alalla: “Esimerkiksi kaivoksissa on jo nyt näitä puoliautomaattisia koneita, joita ohjataan kauko-ohjaushuoneista. Niitä kuitenkin pyörittävät operaattorit. Haasteena ovat täysautomaattiset koneet. Ne on asetettava paikoilleen ja ilmoitettava vaa’alle, milloin kuormaus on valmis, mitä on lastattu ja milloin.

Mutta kaiken kaikkiaan tieto on se, mitä me kovasti edistämme. Kannustan asiakkaita käyttämään asiantuntemustamme – olemme heitä varten”, Larsson toteaa lopuksi.

 

Parasta Tamtronissa on se, että me kaikki olemme hyvin keskittyneitä asiakkaan ongelman ratkaisemiseen. Menemme yhdessä eteenpäin, ja kaikki työntekijämme pitävät huolen siitä, että asiakas on tyytyväinen. Nykyään meillä on tekniikka ja ymmärrys siitä, miten voimme tehdä järjestelmiä, jotka tukevat asiakkaiden toimintaa. Tarkastelemme nyt, miten voimme suunnitella uudelleen paikallisen tukiosastomme. Ajatuksena on kehittää sekä talon sisäisiä että paikan päällä tapahtuvia koulutusjärjestelyjä, joissa voimme kouluttaa ja tukea asiakasta
Thomas Larsson, Toimitusjohtaja

Faktaboksi:

Tiesitkö? – Viisi faktaa Tamtron Ruotsista

  • Tamtron Ruotsin pääkonttori sijaitsee samassa kaupungissa, jossa se on perustettu, Karlstadissa.
  • Ensimmäinen Tamtronin raskas autovaaka myytiin vuonna 2013.
  • Vuodesta 2009 lähtien Wnexusta on käytetty standardina Ruotsin kaivoksissa.
  • Ruotsissa asennetaan vuosittain noin 100-150 uutta vaakaa.
  • Wnexus-järjestelmään on nykyään liitetty 750 vaakaa.