Společnost Tamtron působí globálně po celém světě a má pobočky v osmi zemích. Každá pobočka přináší do naší společnosti své speciální know-how a osobitost, proto je chceme blíže představit. V centru pozornosti je nejprve společnost Tamtron Švédsko. Požádali jsme ředitele pobočky Thomase Larssona, aby nám řekl více.

„Společnost Tamtron Švédsko má v oblasti on-board vážení zavedenou a historicky silnou pozici a to hlavně v oblasti vah pro kolové nakladače. A odtud vlastně pocházíme,“ říká Larsson, který převzal společnost Tamtron AB jako ředitel v roce 2014.

Příběh společnosti Tamtron Sweden však začíná již před více než třemi desetiletími v roce 1989, kdy společnost Bygginvest založil Acke Kandeman. V roce 1992 se společnost Bygginvest stala distributorem společnosti Tamtron a začala uvádět na švédský trh váhy pro kolové nakladače. V roce 1999 se společnost přejmenovala na Vågab a nakonec ji v roce 2005 koupila společnost Tamtron.

„V roce 1995 byla ve Švédsku uvedena první ověřená váha pro kolové nakladače. Dnes má společnost Tamtron 40-60 % celkového trhu s kolovými nakladači,“ říká Larsson a pokračuje: „Kromě toho máme solidní historii také v oblasti vah pro hydraulické nakládací jeřáby pro svoz dřeva. V roce 2010 jsme koupili společnost, která právě vyvinula váhu pro lesnické svozové vozy Loadmaster. Ta byla také předchůdcem váhy Tamtron Timber a současné inteligentní váhy ONE Timber.“

Řešení pro odpadové hospodářství a těžký průmysl

Odpadové hospodářství a celý průmysl prochází v mnoha zemích změnami a Švédsko není výjimkou.

V posledních letech společnost Tamtron Sweden rozšířila a posílila nabídku produktů zejména pro vozidla na svoz odpadu a těžké nákladní váhy – produkty, které již dnes využívají významné skupiny zákazníků.

„U nás ve Švédsku platí hierarchie nakládání s odpady: nejprve je třeba předcházet vzniku odpadu, pak znovu použít materiály, recyklovat materiály a díly, získat energii spálením odpadu a nakonec, pokud nic jiného nepomůže, odpad uložit. Všechny tyto kroky po opětovném použití vyžadují trh: nákup, prodej a měření. Vážení je nejjednodušším řešením, jak sledovat a přidat sledovatelnost – a naši zákazníci to dobře chápou,“ vysvětluje Larsson.

„Pro těžký průmysl byl naší výhodou systém Motus, který umožňuje, aby standardní váha pro nákladní automobily fungovala jako automatická váha: každá náprava auta se zváží při přejezdu přes váhu. Společně se softwarem One Scalex máme, zde ve Švédsku velmi dobrou pozici. Motus slouží jako speciální možnost pro speciální potřeby a One Scalex je obecnější, běžná volba.“

„Celkově jsme ve Švédsku zaměřeni na efektivitu a odstraňování člověkohodin. Chceme co nejvíce automatizovat. Zákazníci velmi upřednostňují cloudové služby a vzdálená řešení. Nebojí se tolik ceny řešení, jelikož se dívají na celkové náklady. Naši zákazníci oceňují naši nabídku: Profesionální váhy s cloudovými službami.“

Řešení problémů zákazníků

Larsson věří, že zákaznicky orientovaný pohled bude jádrem úspěchu společnosti Tamtron i v budoucnu.

„Nejvíce si na společnosti Tamtron cením, že jsme všichni velmi úsce zaměřeni na řešení problémů zákazníka. Společně se snažíme jít kupředu a všichni naši zaměstnanci dbají na to, aby byl zákazník spokojen. Dnes na to máme technicky a rozumíme tomu, jak můžeme nastavit systémy, které podporují provoz zákazníků. Zabýváme se tím, jak můžeme zefektivnit naše oddělení podpory. Jde o to, abychom vytvořili jak vlastní, tak i lokálně nastavené možnosti školících míst, kde bychom mohli zákazníka školit a podporovat,“ říká.

Future is all about information

So, what does the future of Tamtron Sweden look like? Larsson has a clear vision for the upcoming years: ”It’s information that is needed and that is valuable. We continue to collect usable information and will probably offer more information services in the future. We could for example sell traffic data and big data. Municipalities could for instance start having bins that inform a few days before that they should be collected.

I also think that if we could convince our national road administrator, we could offer heavy truck scales with the automatic weighing solution on every hundred kilometres on the national roads. And with police control checking points making sure the regulations are met. This would be possible, as the technique is already there.”

Larsson also sees that autonomous working machines are the next big thing, which needs attention in the field: ”For example, we already have these semiautomatic machines in mines, which are controlled from remote control rooms. However, they are run by operators. It’s the full-automatic machines that are the challenge. You must position them and let the scale know when the loading is completed, what is loaded and when.

But all in all, knowledge is what we promote hard. I encourage customers to use our expertise – we are here for them”, concludes Larsson.

The best part at Tamtron is that we are all very focused on solving the customer’s problem. We are working together to go forward, and all our employees make sure that the customer is satisfied. Today we have the technique and understanding of how we can set up systems which support the customers' operations. We are now looking at the way we can redesign our local support department. The idea is to develop both in-house and on-site training set-up, where we can train and support the customer
Thomas Larsson, Managing Director

Fact box:

Did you know? – Five facts about Tamtron Sweden

  • Tamtron Sweden is headquartered in the same city, as it was founded in, Karlstad
  • The first Tamtron heavy truck scale was sold in 2013
  • Since 2009 Wnexus is used as a standard in the mining district
  • Around 100–150 new scales are installed in Sweden annually.
  • 750 scales are connected to Wnexus today