Tamtron verkar globalt över hela världen och har dotterbolag i åtta länder. Alla bolag tillför sitt speciella kunnande och personlighet till vårt företag, så vi vill visa upp dem närmare. Strålkastaren är först på Tamtron Sverige. Vi bad verkställande direktören, Thomas Larsson, berätta mer.

”Tamtron Sverige har en lång och framgångsrik historia inom mobil vägning och historiskt sett en stark position inom hjullastarvågar. Och det är faktiskt här vi kommer ifrån”, säger Larsson, som tog över som verkställande direktör för Tamtron AB 2014.

Men historien om Tamtron Sverige börjar redan för över tre decennier sedan 1989 när företaget Bygginvest grundades av Acke Kandeman. 1992 blev Bygginvest distributör av Tamtron och började introducera hjullastarvågar på den svenska marknaden. 1999 bytte företaget namn till Vågab och slutligen, 2005, köptes det av Tamtron.

”1995 introducerades den första verifierade hjullastarvågen i Sverige. Idag har Tamtron mellan 40–60 % av den totala hjullastarmarknaden”, säger Larsson och fortsätter: ”Utöver detta har vi en gedigen historik inom timmerkranvågar. 2010 köpte vi ett företag som hade utvecklat en timmerkransvåg, Loadmaster timmervåg, som var föregångaren till Tamtron Timber och den nuvarande intelligenta ONE Timber-vågen.”

Lösningar för avfallshantering och tung industri

Avfallshanteringen och hela branschen genomgår en förändring i många länder och Sverige utgör inget undantag från detta.

Under de senaste åren har Tamtron Sverige förstärkt produktutbudet och utökat till att omfatta lösningar speciellt för sopbilar samt för tunga lastbilsvågar – produkter som redan idag används av viktiga kundgrupper.

”Här i Sverige har vi en avfallshierarki: först ska man förhindra att avfall genereras, sedan återanvända materialen, återvinna material och delar, återvinna energi genom att bränna avfallet och slutligen, om inget annat fungerar, deponera avfallet. Alla dessa steg efter återanvändning kräver en marknad: köp, försäljning och transparent mätning av mängderna som byter ägare. Vägning är den enklaste lösningen för att övervaka och skapa spårbarhet – och det förstår våra kunder väl”, förklarar Larsson.

”För tung industri har vår fördel varit vårt Motus-system, som gör att en helt vanlig markförlagd fordonsvåg för lastbilar fungerar som en dynamisk våg: varje hjulaxel vägs när den rullar över vågen. Det systemet tillsammans med One Scalex gör att vi har en mycket bra position här i Sverige. Motus fungerar som ett speciellt alternativ för särskilda behov, och One Scalex är det man alltid kan välja för att få ett modernt system.”

”Sammantaget är vi i Sverige väldigt fokuserade på effektivitet och att få bort mantimmar. Vi vill automatisera så mycket vi kan. Kunder föredrar molntjänster och fjärrlösningar väldigt mycket. De är inte så rädda för kostnaden för lösningen, eftersom de tittar på de totala kostnaderna. Våra kunder värdesätter vårt erbjudande: avancerade vägningslösningar med molntjänster.”

Löser kundens utmaningar

Larsson tror att den kund-centrerade inställningen kommer att vara kärnan i Tamtrons framgång även i framtiden.

”Det bästa med Tamtron är att vi alla är väldigt fokuserade på att lösa kundens problem. Vi jobbar tillsammans för att komma framåt och alla våra medarbetare ser till att kunden blir nöjd. Idag har vi tekniken och förståelsen för hur vi kan sätta upp system som stödjer kundernas verksamhet. Vi tittar nu på hur vi kan göra om vår lokala supportavdelning. Tanken är att utveckla både internt och ”on-site”-utbildningsupplägg, där vi kan utbilda och stötta kunden”, säger han.

Framtiden handlar om information

Så, hur ser framtiden för Tamtron Sverige ut? Larsson har en tydlig vision för de kommande åren: ”Det är information som behövs och som är värdefull. Vi fortsätter att samla in användbar information och kommer troligen att erbjuda fler informationstjänster i framtiden. Vi skulle till exempel kunna erbjuda trafikdata och ”Big data”. Kommuner skulle till exempel kunna börja ha papperskorgar som informerar några dagar innan om att de behöver tömmas.

Jag tror också att om vi kunde övertyga Trafikverket och Transportstyrelsen skulle vi kunna erbjuda markförlagda fordonsvågar uppkopplade med den dynamiska vägningslösningen från Motus på säg var hundrade kilometer längs alla större vägar/trafikstråk. System som skulle kunna hanteras helt remote alternativt med polis på trafikplatsen som kontrollerar fordonen. Detta skulle vara möjligt, tekniken är redan där.”

Larsson ser också att autonoma arbetsmaskiner är nästa stora grej som behöver uppmärksammas på fältet: ”Vi har till exempel redan dessa halvautomatiska maskiner i gruvor, som styrs från fjärrkontrollrum. De drivs dock av operatörer. Det är de helautomatiska maskinerna som är utmaningen. Du måste placera dem och låta vågen veta när lastningen är klar, vad som är lastat etc.

Men sammantaget är kunskap det vi främjar hårt. Jag uppmuntrar kunderna att använda vår expertis – vi finns här för dem”, avslutar Larsson.

Det bästa med Tamtron är att vi alla är väldigt fokuserade på att lösa kundens problem. Vi jobbar tillsammans för att komma framåt och alla våra medarbetare ser till att kunden blir nöjd. Idag har vi tekniken och förståelsen för hur vi kan sätta upp system som stödjer kundernas verksamhet. Vi tittar nu på hur vi kan göra om vår lokala supportavdelning. Tanken är att utveckla både internt och ”on-site”-utbildningsupplägg, där vi kan utbilda och stötta kunden
Thomas Larsson, Managing Director

Faktaruta

Visste du? – Fem fakta om Tamtron Sverige

  • Tamtron Sverige har sitt huvudkontor i samma stad som det grundades i, Karlstad
  • Den första markförlagda fordonsvågen från Tamtron såldes 2013
  • Sedan 2009 används Wnexus som standardlösning inom gruvindustrin
  • Cirka 100–150 nya vågar installeras i Sverige årligen
  • 750 vågar är anslutna till Wnexus idag