Tamtron toimii maailmanlaajuisesti, ja sillä on maayksiköitä kahdeksassa maassa. Jokainen yksikkö tuo yritykseemme omaa persoonallisuuttaan ja erityisosaamistaan, joten haluamme esitellä niitä tarkemmin. Tällä kertaa keskustelimme Tamtron Saksan toimitusjohtaja Günther Schuhn kanssa. Hän kertoo, kuinka yksiköstä on tulossa punnitusratkaisujen tarjoaja, joka kykenee palvelemaan kaikenlaisia asiakkaita niiden koosta riippumatta. 

Tamtron Saksa on tunnettu edistyneistä teknologiaratkaisuistaan, mutta se erottuu alalla erityisesti omistautumisellaan asiakkaista huolehtimiseen.

”Asiakkaat ovat aina huomiomme keskipiste. Palvelukeskeinen työkulttuuri on ominaispiirteemme, jonka varaan myös maineemme rakentuu. Lisäarvon tuottaminen asiakkaidemme toiminnalle hoitamalla oma osuutemme mahdollisimman hyvin on päivittäinen tavoitteemme”, Schuh toteaa.

Erinomaista asiakaspalvelua ja kysyttyä tietotaitoa

Koko punnitusliiketoimintaan peilaten Tamtron Saksa pyrkii kasvattamaan arvoaan “yhden luukun” periaatteellaan, joka ulottuu asiakaspalvelua pidemmälle. Yksikkö kykenee tarjoamaan kaikki punnitusratkaisut laajasta valikoimasta tasovaakoja ja mobiilia punnitusteknologiaa aina punnitustulosten digitointiin paikan päällä tai pilvipalvelussa. Tämä tarkoittaa asiakkaalle samalla myös huoletonta palvelukokonaisuutta.

”Esimerkiksi autovaakojen uusimistilanteessa voimme huolehtia myös kaikesta oheistyöstä – mukaan lukien vanhojen vaakojen purkamisesta ja hävittämisestä. Mikä parempaa, kun kaikki kommunikaatio kulkee yhden kumppanin kautta, yhteistyö voi johtaa asiakkaan kannalta valtaviin säästöihin”, Schuh kertoo.

Lisäksi Tamtron Saksalla on pitkät perinteet maassa sekä laaja tausta punnitusalalta. Sen vuoteen 1864 ulottuvat juuret ammentavat kattavaa tietämystä mekaanisesta punnituksesta, josta voi olla yllättävänkin suoraa hyötyä vielä nykypäivänä.

”Tämä perimätieto on nykyisin erittäin kysyttyä, sillä sellaisessa liiketoiminnassa, jossa punnitus on lakisääteistä, käytetään edelleen joitain viime vuosisadalta peräisin olevia mekaanisia vaakoja, joiden korjaamiseen kykenee vain harva yhtiö.”

Kehittynyt markkina-asema ja mahdollisuudet kansainvälisen verkoston kautta

Tamtron Saksasta tuli osa Tamtron Groupia vuonna 2013. Yritys on sittemmin vahvistanut rooliaan punnitusalalla ja sen markkina-asemasta on tullut vankkumaton. Toiminnalla osana muissa maissa sijaitsevien sisaryksiköiden muodostamaa kansainvälistä verkostoa on ollut erilaisia positiivisia vaikutuksia.

”Olemme voineet saattaa Saksan markkinoille monipuolisen valikoiman uusia tuotteita ainutlaatuisilla myyntivalteilla. Näiden tuotteiden löytyminen valikoimastamme sekä niiden suora saatavuus mahdollistavat innovatiivisten, kattavien ja ajallisesti tehokkaiden ratkaisujen tarjoamisen asiakkaillemme”, Schuh sanoo.

”Toinen verkoston tarjoama etu on näköala kansainvälisille markkinoille ja niiden kehittymiseen. Kukoistamme jatkossakin paikallisena kumppanina, jolla on koko Tamtron-perheen sitoutunut tuki.”

Yrityksen kasvu nojaa erinomaiseen henkilöstöön

Sen lisäksi, että Tamtron Saksa hyötyy laajemmasta tuotevalikoimasta ja kykenee osallistumaan kansainvälisille markkinoille, sen kasvu on paljolti kaiken taustalla toimivan tiimin ansiota.

”Suurin ylpeydenaiheemme on onnistuminen pienen käsityöläisyrityksen muuttamisessa täysipainoiseksi Tamtronin haaraksi. Olen henkilökohtaisesti ylpeä työntekijöistämme, jotka tekevät tästä kaikesta mahdollista ja tukevat minua aktiivisesti jokapäiväisessä toiminnassamme”, Schuh iloitsee.

Toimitusjohtajan mukaan Tamtron Saksasta on tulossa punnitusteknologian tarjoaja, joka kykenee täyttämään kaikenlaisten asiakkaiden tarpeet, olivatpa ne pieniä käsityöläisyrityksiä tai prosessiteollisuutta.

”Mikään toinen palveluntuottaja ei kykene tarjoamaan yhtä kattavaa punnitusteknologiaa Saksassa kuin me. Tamtron Saksa tulee osoittamaan vahvaa kasvua tulevina vuosina ja kurssi on jo otettu.”

Suurin ylpeydenaiheemme on onnistuminen pienen käsityöläisyrityksen muuttamisessa täysipainoiseksi Tamtronin haaraksi. Olen henkilökohtaisesti ylpeä työntekijöistämme, jotka tekevät tästä kaikesta mahdollista ja tukevat minua aktiivisesti jokapäiväisessä toiminnassamme.
Günther Schuh, Tamtron Saksan toimitusjohtaja