Tamtron toimii maailmanlaajuisesti, ja sillä on maayksiköitä kahdeksassa maassa. Jokainen yksikkö tuo omaa persoonallisuuttaan ja erityisosaamistaan osaksi Tamtronia, joten haluamme esitellä niitä tarkemmin. Tällä kertaa valokeilassa on Tamtron Tšekki – maayksikkö, joka tarjoaa Tamtron-konsernin laajan valikoiman punnitusratkaisuja, mutta jolla on hyvin erityinen historia ja osaaminen rautatiepunnituksen alalla. Pyysimme toimitusjohtaja Matěj Hraškaa kertomaan lisää Tamtron Tšekin ominaispiirteistä.

“Ensimmäiset rautatievaa’at tulivat Suomesta Tšekkoslovakiaan 1980-luvun puolivälissä. Vuonna 1996 perustettiin Tamtron Czech Republic (entinen Pivotex Oy), jonka tarkoituksena oli jatkaa näitä toimintoja. Se aloitti keskittyen pelkästään raskaaseen punnitusteollisuuteen.

Seuraavina vuosina otettiin kuitenkin jatkuvasti menestyksekkäästi käyttöön muita Tamtronin tuotteita, kuten ajoneuvo- ja kuorma-autovaakoja, minkä johdosta tuotevalikoima kasvoi nykyiseen laajuuteensa. Nykyään meillä on tekniset valmiudet kehittää ja valmistaa monenlaisia kuorma-auto- ja rautatievaakoja, jotka täyttävät Euroopan markkinoiden ja muidenkin markkinoiden vaatimukset”, Hraška valottaa.

Laadukkaat punnituspalvelut ovat sekoitus menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta.

Hraška kertoo, että kahden miehen yrityksestä, jonka liikevaihto oli 400 000 euroa, on vuoteen 2023 tultaessa kasvanut 25 työntekijän ja 5,2 miljoonan euron yritys. Tämä johtuu siitä erityisosaamisesta, jota Tamtron Tšekille on kertynyt ajan mittaan, ja kyvystä kanavoida se kehitystyöhön.

“Erityistä Tamtron Tšekille on historiamme ja ainutlaatuinen tietämyksemme dynaamisesta punnituksesta rautateillä, erityisesti petrokemianteollisuuden nesteiden punnituksesta. Siirrämme nyt menestyksekkäästi tätä dynaamisesta punnituksesta saatua tietämystä nopeasti kasvavalle uudelle kunnallisen jätteen keräyksen alalle. Todisteena laadukkaista palveluistamme käynee se, että olemme toimittaneet yli 1000 kuorma-autovaakaa ja 160 rautatievaakaa yrityksemme olemassaolon aikana.”

Toinen ainesosa seoksessa on Hraškan sanojen mukaan Tamtronin laaja tuotevalikoima. Tämä on merkittävää, sillä hänen mielestään Tšekin markkinat ovat yhdenmukaiset muun Euroopan kanssa siinä mielessä, että asiakkaat haluavat laatutuotteita kohtuulliseen hintaan ja etsivät useimmiten punnitusratkaisujen toimittajia, jotka pystyvät tarjoamaan laadukkaita takuu- ja huoltopalveluja.

“Tamtron Tšekin etuna kilpailijoihin nähden on kykymme toimittaa räätälöityjä punnitusjärjestelmäratkaisuja Tšekin tasavallan jokaiselle teollisuudenalalle. Toimituksella tarkoitan paitsi tarvittavaa ratkaisun kehittämistä ja laitteiden asennusta, myös korkealaatuisia takuu- ja huoltopalveluja. Emme pidä asennusta asiakkaidemme kanssa tehtävän yhteistyön päätepisteenä, vaan pikemminkin alkuna.

Digitalisaation ja SaaS-liiketoiminnan uuden suuntauksen myötä meillä on todellakin sellainen valikoima, johon kilpailijamme Tšekin tasavallassa eivät pysty vastaamaan. Tšekin näkökulmasta olemme selkeässä ykkösasemassa liikevaihdon ja palvelun laadun suhteen”, Hraška toteaa.

Pociąg

Hieno yritys muodostuu hienoista ihmisistä

Jokaisen yrityksen kulmakivi on sen henkilöstö. Hraška huomauttaa, että monet hänen kollegoistaan Tamtron Tšekissä ovat työskennelleet yrityksessä yli 20 vuotta ja ovat alallaan todellisia asiantuntijoita.

“Herrat Hronek ja Toula, jotka perustivat yrityksemme 30 vuotta sitten, työskentelevät yhä yrityksessä. Minulla oli kunnia astua toimitusjohtajaksi Hronekin 25 vuoden uskomattoman työn jälkeen. Hänen toimimisensa jatkossa teknologiajohtajana ja Toulan CMO:na on etuoikeus ja arvokas sitoumus tuleviksi vuosiksi.

Olen myös erityisen ylpeä omistautuneesta ja intohimoisesta tiimistämme, joka nauttii mahdollisuudesta työskennellä yhdessä mielenkiintoisten projektien parissa. He eivät tee sitä siksi, että heidän on pakko, vaan siksi, että he nauttivat siitä ja näkevät henkilökohtaisena tehtävänään tarjota korkealaatuisia palveluja. Haluan käyttää tilaisuuden hyväkseni ja kiittää kaikkia kollegoitani heidän työpanoksestaan ja asenteestaan, joka ylittää normaalit velvollisuudet. Olen todella ylpeä siitä, että saan olla tämän tiimin johtaja.”

Pracownicy
Tamtron Tšekin etuna kilpailijoihin nähden on kykymme toimittaa räätälöityjä punnitusjärjestelmäratkaisuja Tšekin tasavallan jokaiselle teollisuudenalalle.
Matěj Hraška, Toimitusjohtaja

Tamtron Tšekki itsenäisesti ja osana konsernia

“Paikallisesti minulla on ilo johtaa tervettä, vakaata, vahvaa ja kannattavaa yritystä, joka on vakiinnuttanut asemansa Tšekin markkinoilla ja jota arvostetaan kokeneen asiantuntijatiiminsä sekä korkealaatuisten tuotteidensa ja palveluidensa ansiosta. Keskitymme kehittämään ja lisäämään ajoneuvopunnitustuotteiden ja pilvipalveluiden myyntiä ja lisäämään kaikki niihin liittyvät, Suomessa poikkeuksellisen menestyksekkäät palvelut myös Tamtron Tšekin valikoimaan, Hraška kertoo.

Laajemmassa kuvassa hän näkee yhteistyön Tamtron-konsernin sisällä sen muiden yritysten tukemiseksi ja raskaan punnituksen uusien vientiliiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisen jännittävinä haasteina.

“Tamtronin tšekkiläisenä tytäryhtiönä arvostamme suuresti sitä, että olemme tärkeä osa Tamtron-konsernia, jossa vastaamme tiettyjen raskaiden punnitustuotteiden tuotannosta ja kehittämisestä koko konsernille. Kaiken kaikkiaan näen, että meillä on loistava yhteistyö Tamtron-konsernin kanssa. Saamme riittävästi tukea ja samalla meillä on mahdollisuus kehittyä itsenäisesti ja etsiä uusia mahdollisuuksia toimialallamme.”

Magazyn

Tamtron Tšekin tulevaisuus näyttää valoisalta

Koska maailma digitalisoituu yhä enemmän, Hraška pitää tarpeellisena keskittyä hankkimaan alati lisää asiantuntemusta digitaalisen ja SaaS-liiketoiminnan aloilta. Lisäksi hän haluaisi nähdä Tamtron Tšekin, kuin myös koko konsernin, dynaamisen punnituksen, digitalisaation ja SaaS-palveluiden suuntauksia määrittävänä voimana.

“Kaikki vaa’at ovat alustoja näille palveluille, joten emme saa unohtaa, että on ratkaisevan tärkeää keskittyä jatkossakin kaikkien vaakojemme parantamiseen ja uusien versioiden suunnitteluun. Tästä näkökulmasta onkin tärkeää vahvistaa tiimiämme raskaan punnituksen näkökulmasta, jotta voimme vastata asiakkaidemme yhä tarkempiin vaatimuksiin. Kattoa ei voi rakentaa ilman tukevia seiniä ja perustuksia.

Minulla on visio siitä, että seuraavien 10 vuoden aikana Tamtron Tšekki on palkannut useita uusia kokeneita kollegoita, kehittänyt mullistavia uusia tuotteita, jotka luovat uusia standardeja markkinoille, vahvistanut markkinaosuuttaan, laajentanut pitkäaikaisten asiakkaidensa valikoimaa ja säilyttänyt asemansa Tšekin markkinoiden parhaana punnitusratkaisujen tarjoajana”, Hraška luettelee.

Lopuksi hän palaa siihen, mikä on hänelle ja koko Tamtron-konsernille tärkeintä.

“Kyse on aina viime kädessä siitä, että meillä on omistautuneita, älykkäitä ja intohimoisia ihmisiä oikeissa tehtävissä. Tällaisella tiimillä voidaan saavuttaa mitä tahansa.”

Tory