Effektive løsninger for dosering, veiing og miksing for industrien

Tamtrons veie- og doseringsutstyr og -systemer er fagmessig utformet og produsert av komponenter av høy kvalitet. Våre vekter og instrumenter er konstruert i henhold til EU-omfattende metrologiske standarder.

Allsidigheten i vår teknologi muliggjør nøyaktig og pålitelig håndtering av et bredt spekter av materialer, inkludert tørre og pulverformige stoffer. Vår ekspertise hjelper kundene med å finne de riktige komponentene for å sikre optimal prosessytelse og minimere avfall. Løsningene er fleksible og kan tilpasses ulike prosessparametere, noe som øker kostnadseffektiviteten.

Våre fordeler:

  • Vår lange erfaring som leverandør av veie-, doserings-, blande- og transportutstyr gjør at vi kan se helheten og levere mer effektive løsninger.
  • Nøyaktig doserings utstyr muliggjør en optimal og effektiv produksjonsprosess.
  • Materialkunnskap gjør det mulig å velge riktig doserings teknikk for ulike materialer.
  • Utbyttet blir høyere fordi andelen avfall eller kvalitets avvik blir lavere.
  • Doserings nøyaktigheten for kostbare råvarer oppnås innenfor et mindre toleransevindu.
  • Fluidiserings teknologien muliggjør en vedlikeholdsfri og brukervennlig doseringsmetode.
  • Løpende vedlikehold og support sikrer at systemene forblir effektive og pålitelige gjennom hele livssyklusen.

Doseringsprosess

Dosering av bulkmaterialer kan utføres på ulike måter, for eksempel med båndventiler fra en lagringssilo, med en doseringsventil fra en lagringssilo eller via en horisontal tank. Uansett doseringsmetode sørger Tamtron for nøyaktighet og repeterbarhet.

Doseringsprosessen styres av Tamtrons WA-serie med horisontale doseringsventiler, med et lokalt kontrollsystem eller som en del av et overliggende anleggssystem.

I de fleste bransjer er nøyaktig dosering avgjørende for kvaliteten på sluttproduktet eller repeterbarheten i kontinuerlige prosesser. Nøyaktigheten i doseringen av en produksjonsprosess går hånd i hånd med prosessens kostnadseffektivitet og sluttproduktets lønnsomhetspotensial. For kunden betyr Tamtrons doseringsteknologi et bedre utbytte ved å redusere prosentandelen av svinn.

 

Mottaks- og lossesystemer for bulkmaterialer med væsketeknologi

Større anlegg eller systeminstallasjoner involverer vanligvis mottak, overføring og lasting av bulkmaterialer. Tamtron tilbyr en egenutviklet metode for materialoverføring basert på fluidisering av fint bulkmateriale. En liten mengde tørr lavtrykksluft ledes gjennom væskeelementer i bunnen av silokjeglen til grensesnittet mellom silo og materiale.

Væskeelementene gjør at bulkmaterialet overføres ved hjelp av tyngdekraften på en væskelignende måte. Siden det ikke er noen motorer, reduseres energiforbruket betydelig, og effektiviteten i produksjonsprosessen økes.

Miksesystemer

Tamtron har levert blandingssystemer til sementfabrikker, mørtelverk, glassfabrikker, kornlagre, næringsmiddelindustrien og kjemiske anlegg.

Den lave blandehastigheten gir et homogent produkt uten unødvendig temperaturstigning.

Vi tilbyr utstyr for blanding av materialer:

  • Horisontal aksel blandere: egnet for tørre materialer.
  • Vertikale aksel miksere.
  • Pneumatiske blandere: tørre råmaterialer blandes og overføres pneumatisk, f.eks. til en lagringssilo

 

Design, implementering, support og vedlikehold

Tamtrons helhetlige tilnærming sikrer at kundens behov blir effektivt ivaretatt gjennom hele prosessen. Eksperter gir råd og støtte i tekniske spørsmål fra prosjekteringsfasen og fremover.

Full støtte er også tilgjengelig for utrulling, inkludert installasjon, integrering av utstyr i eksisterende prosesser, konfigurasjon og opplæring.

Løpende vedlikehold og support er også tilgjengelig for å sikre at systemene forblir effektive og pålitelige gjennom hele livssyklusen. Produksjonsprosessen går ofte døgnet rundt, så det er viktig å minimere nedetid og utstyrsfeil. På den måten holdes produksjonen effektiv, og man unngår uventede reparasjonskostnader.