Effektiva doserings-, vägnings- och blandningslösningar för industrin

Tamtron vägnings- och doseringsutrustning och system är sakkunnigt konstruerade och tillverkade av högkvalitativa komponenter. Vågar och instrument är konstruerade i enlighet med EU-omfattande metrologiska standarder.

Mångsidigheten i vår teknik möjliggör noggrann och tillförlitlig hantering av ett brett spektrum av material, inklusive torra och pulverformiga ämnen. Vår expertis hjälper kunderna att hitta rätt komponenter för att säkerställa optimal processprestanda och minimera avfallet. Lösningarna är flexibla och kan anpassas till olika processparametrar, vilket ökar kostnadseffektiviteten.

Fördelar:

  • Vår långa erfarenhet som leverantör av vägnings-, doserings-, blandnings- och transportutrustning gör att vi kan se till helheten och leverera mer effektiva lösningar.
  • Exakt doseringsutrustning möjliggör en optimal och effektiv produktionsprocess.
  • Materialkunskap gör det möjligt att använda rätt doseringsteknik för olika material.
  • Utbytet blir högre eftersom andelen avfall eller kvalitetsavvikelser är lägre.
  • Doseringsnoggrannheten för dyra råvaror uppnås inom ett mindre toleransfönster.
  • Fluidiseringstekniken möjliggör en underhållsfri och användarvänlig doseringsmetod.
  • Löpande underhåll och support säkerställer att systemen förblir effektiva och tillförlitliga under hela sin livscykel.

Doseringsprocess

Dosering av bulkmaterial kan ske på olika sätt, t.ex. med bandventiler från en lagringssilo, med en utmatningsklaffventil från en lagringssilo eller via en horisontell tank enligt recept. Oavsett doseringsmetod ger Tamtrons teknik noggrannhet och reproducerbarhet.

Doseringsprocessen styrs av Tamtrons WA-serie av horisontella doseringsventiler, med ett lokalt styrsystem eller som en del av ett överordnat system i anläggningen.

I de flesta industrier är noggrann dosering avgörande för slutproduktens kvalitet eller för repeterbarheten i kontinuerliga processer. Doseringsnoggrannheten i en produktionsprocess går hand i hand med processens kostnadseffektivitet och slutproduktens lönsamhetspotential. För kunden innebär Tamtrons doseringsteknik ett bättre utbyte genom att minska andelen spill.

 

System för mottagning och lastning av bulkmaterial med vätsketeknik

Större anläggnings- eller systeminstallationer omfattar vanligtvis mottagning, överföring och lastning av bulkmaterial. Tamtron erbjuder en materialöverföringsmetod som bygger på fluidisering av fint bulkmaterial och som företaget har utvecklat. En liten mängd torr lågtrycksluft leds genom fluidelement i botten av silokonen till gränssnittet mellan silon och materialet.

Vätskeelementen gör att bulkmaterialet kan transporteras med hjälp av tyngdkraften på ett vätskeliknande sätt. Eftersom det inte finns några motorer minskar energiförbrukningen avsevärt och effektiviteten i produktionsprocessen ökar.

Blandningssystem

Tamtron har levererat blandningssystem till cementfabriker, murbruksfabriker, glasbruk, spannmålslager, livsmedelsindustri och kemiska fabriker.

Den låga blandningshastigheten resulterar i en homogen produkt utan onödig temperaturhöjning.

Vi erbjuder utrustning för att blanda material:

  • Horisontella axelblandare: lämpliga för torra material
  • Vertikala axelblandare
  • Pneumatiska blandare: torra råmaterial blandas och överförs pneumatiskt, t.ex. till en lagringssilo

 

Design, driftsättning, support och underhåll

Tamtrons helhetssyn säkerställer att kundernas behov tillgodoses på ett effektivt sätt under hela upphandlingsprocessen. Experter ger råd och stöd i tekniska frågor från designstadiet och framåt.

Fullt stöd finns också för driftsättning, inklusive installation, integrering av utrustning i befintliga processer, konfiguration och utbildning.

Löpande underhåll och support finns också tillgängligt för att säkerställa att systemen förblir effektiva och tillförlitliga under hela sin livscykel. Produktionsprocessen pågår ofta 24/7, så det är viktigt att minimera produktionsavbrott och utrustningsfel. På så sätt hålls produktionen effektiv och oväntade reparationskostnader undviks.