Fylling av Storsekk

Kundetilpassede storsekkvekter og storsekkfyllere

Tamtron designer og produserer storsekkvekter og storsekkfyllere for kommersiell eller ikke-kommersiell bruk i henhold til kundens behov.

Våre allsidige løsninger for storsekkvekter er ideelt egnet og tilpasset ulike behov. Tamtron har levert hundrevis av storsekkfyllere til næringsmiddel-, kjemikalie-, bygg- og metallindustrien. Alle tørre, fritt flytende materialer egner seg for dosering i sekk. For eksempel gjødsel, dyrefôr, korn, kornprodukter, sukker, metallurgiske konsentrater (kobber, nikkel, sink, kobolt osv.), pellets, sement, torv osv.

Vi tilbyr en komplett tjeneste fra design til produksjon og vedlikehold. Vi kartlegger alltid kundens behov og avklarer de innledende dataene. For eksempel må materialet som skal doseres være kjent for å kunne velge den mest egnede posen og pakkemetoden.

 

 

 • Vi tar hensyn til kundens behov ved design av sekkefyller.
 • Tamtron har lang erfaring med håndtering av ulike materialer og deres egenskaper.
 • Tamtrons sekkefyllere er også egnet og godkjent for kommersiell bruk.
 • Vi tilbyr komplett tjeneste fra design til produksjon, montasje, vedlikehold og service.
 • Eldre storsekkvekter kan moderniseres til automatiske sekkefyllere.
 • Systemene er CE-merket og overholder alltid EU og maskindirektivet.
 • Vi tar hensyn til arbeids ergonomi, sikkerhet og sørger for støvfri drift med lukkede løsninger.

Fyllestasjoner for storsekker

Stasjoner for fylling av storsekker benyttes til å pakke materialer og produkter i sekker. Produktene kan være mellomprodukter i prosessen, som overføres til et midlertidig lagerområde i påvente av sluttbehandling, eller sluttproduktet som skal leveres til kunden. En sekkefyller trenger ikke nødvendigvis å være utstyrt med veieceller hvis nivå av dosering kan bestemmes på andre måter.

Stasjoner for lossing av storsekker

Tamtron designer og produserer tømmestasjoner for storsekker for ulike bransjer og materialer. For mer utfordrende materialer kan tømmestasjonene utstyres med for eksempel klumpknusere og pneumatiske sekkebuffere for å sikre at sekkene tømmes. I tillegg kan det noen ganger legges til en mellomtank for å sikre en jevn flyt.

Storsekkvekter for kommersiell og ikke-kommersiell bruk

Vekten brukes i kommersielle applikasjoner der veieresultatet bestemmer prisen på et produkt eller en tjeneste. Utformingen og driften av vekten må oppfylle spesifikke kriterier, som er definert av lover, direktiver og mange andre standarder. I tillegg er ikke utformingen og implementeringen av automatiseringen knyttet til vekten like enkel som for en ikke-kommersiell vekt. Derfor krever utformingen av en kommersiell vekt et annet kompetansenivå enn en enkel prosessvekt for å oppfylle lovkravene. TAMTRON har denne kompetansen.

Modernisering av storsekkvekter for å oppfylle kravene i sertifikatene

Tamtron moderniserer også gamle storsekkvekter til automatiske sekkefyllere. Etter modifikasjonen må utstyret være i samsvar med EU-direktivet og veiecellene må ha et test sertifikat. Tamtron kan hjelpe til når det er på tide å modernisere eller reparere en gammel storsekkvekt.

 

Tilbehør til en stor sekkefyller

 • Doseringsutstyr
 • Topptanker
 • Service- og vedlikeholdsnivåer
 • Materialhåndteringsutstyr (skrue transportører, belte transportører, væskeslanger)
 • Komponenter for fluidisering
 • Transportører for overføring av fylte poser
 • Utstyr for fjerning av støv
 • Utforming
Storsekkfyller