Kundanpassade vågar för storsäckar och fyllningsstationer för storsäckar

Tamtron konstruerar och tillverkar storsäcksvågar och storsäcksfyllningsstationer för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk enligt kundens behov.

Våra mångsidiga storsäckslösningar är idealiskt lämpade och anpassade för olika behov. Tamtron har levererat hundratals storsäcksmaskiner till livsmedels-, kemi-, bygg- och metallindustrin. Alla torra, fritt flödande material är lämpliga för säckning. Till exempel gödselmedel, djurfoder, flingor, spannmål, andra spannmålsprodukter, socker, metallurgiska koncentrat (koppar, nickel, zink, kobolt etc.), träpellets, avjämningsmassa, cement, produkter för cirkulär ekonomi, kompost, torv etc.

Vi tillhandahåller en komplett tjänst från design till tillverkning och underhåll. Vi kartlägger alltid kundens behov och klargör de ursprungliga uppgifterna. Till exempel måste materialet som ska säckas vara känt för att välja den lämpligaste säcken och säckningsmetoden.

 • Utformningen av säckningsstationen tar hänsyn till kundens behov.
 • Tamtron har lång erfarenhet av att hantera olika material och deras krav.
 • Tamtrons stora baggingvågar är också lämpliga för kommersiellt bruk.
 • En komplett tjänst från design till tillverkning och underhåll.
 • Gamla storsäckvågar kan moderniseras till automatiska säckningsstationer.
 • Storsäckstationerna är CE-märkta och uppfyller alltid EU:s typkontrollintyg och maskindirektivet.
 • Vi tar hänsyn till arbetsergonomi och säkerhet och säkerställer dammfri drift med slutna lösningar.

Fyllningsstationer för storsäckar

Fyllningsstationer för storsäckar används för att packa material och produkter i säckar. Produkterna kan vara mellanprodukter i processen som överförs till ett tillfälligt lager i väntan på slutbearbetning eller slutprodukten som ska levereras till kunden. En påfyllningsstation behöver inte nödvändigtvis vara utrustad med vågsensorer om påfyllningsnivån kan bestämmas på annat sätt.

Stationer för lossning av storsäckar

Tamtron konstruerar och tillverkar lossningsstationer för storsäckar för olika branscher och material. För mer utmanande material kan lossningsstationerna utrustas med t.ex. klodkrossar och pneumatiska säckbuffertar för att säkerställa att säckarna töms. Dessutom kan en mellanliggande tank ibland läggas till för att säkerställa ett jämnt flöde.

Konstruktions- och tillverkningsprocessen tar alltid hänsyn till arbetsergonomi och säkerhet, och de slutna lösningarna syftar till att minimera damm. Lätt utbytbara ”lossningshuvuden” med liknande tätningslösningar finns tillgängliga för storsäckar av olika storlekar och dimensioner.

Vid behov kan lossningsstationerna för storsäckar utrustas med vågsensorer och ett våghuvud, vilket möjliggör överföring av vägningsdata till det övre systemet och fabriksautomation.

Big bagging-vågar för kommersiellt och icke-kommersiellt bruk

Vågen används i kommersiella tillämpningar där vägningsresultatet bestämmer priset på en produkt eller tjänst. Vågens konstruktion och funktion måste uppfylla specifika kriterier, som definieras av lagar, direktiv och många andra standarder. Dessutom är utformningen och implementeringen av den automatisering som hör till vågen inte lika enkel som för en icke-kommersiell våg. Därför kräver utformningen av en kommersiell våg en annan kompetensnivå än för en grundläggande processvåg för att uppfylla de lagstadgade kraven.

Kommersiell vägning

Vägningsinstrumentet producerar ett vägningskvitto, enligt vilket kunden faktureras:

 • Med specifik vikt (t.ex. 1000 kg ± 50 g)
 • Icke volymbaserad (t.ex. 997 kg ±50 g, 1001,8 kg ±50 g), dvs. stora säckar på cirka 1000 kg

Icke-kommersiell vägning

Vågen producerar ett vägningsprotokoll, men detta är inte godtagbart som underlag för fakturering.

Tamtron moderniserar också gamla storsäckvågar till automatiska säckningsstationer. Efter modifieringen måste utrustningen överensstämma med EU-typintyget och sensorerna måste ha ett testcertifikat. På Tamtron kan vi också hjälpa till när det är dags att modernisera eller reparera en gammal storsäckvåg.

Tillbehör för en stor doseringsstation

 • Doseringsutrustning
 • Topptankar
 • Skötsel- och underhållsnivåer
 • Materialhanteringsutrustning (skruvtransportörer, bandtransportörer, vätskeslangar)
 • Komponenter för fluidisering
 • Transportörer för överföring av fyllda påsar
 • Utrustning för stoftavskiljning
 • Utformning

Big bagging-station med vägning

Lossningsstation för storsäckar med extra utrustning