Asema yhtenä maailman johtavista punnitusratkaisujen tarjoajista vaatii idearikasta ja toimivaa tuotekehityskulttuuria. Sellainen Tamtronilta löytyy, mistä osoituksena ovat niin työssä viihtyminen kuin laajan kysynnän aikaansaaneet käänteentekevät tuotteet. 

Tuotekehityksen parissa mittavan uran tehnyt Jouni Gustafsson sai ensikosketuksensa Tamtroniin opiskeluaikoinaan 1980- ja 90-lukujen taitteessa ja työskenteli yritykselle jo noin 26 vuotta sitten. Urapolku vei välillä Piilaaksoon johtaen lopulta takaisin Suomeen ja Tamtronille. Nyt teknologiajohtajana on vierähtänyt 11 vuotta. Gustafsson arvostaa Tamtronissa erityisesti matalaa organisaatiota ja dynaamista työyhteisöä. Artikkelissaan hän kertoo yrityksen tuotekehitysprosessista sekä sen tuottamista innovaatioista ja väläyttelee myös tulevaisuuden näkymiä.

Jouni Gustafsson

Tamtronin tuotekehitys luo kasvua yritykselle ja kasvupolkuja tekijöilleen

Tuotekehitys on strategiamme ytimessä. Varsinainen tuotekehitys tapahtuu Tamtronilla Suomessa, mutta soveltavaa työtä tehdään myös tytäryhtiöissämme ulkomailla. Olemme täällä Tampereella erityisen innostuneita innovoimaan ja kehittämään ratkaisuja kansainvälisille markkinoille.

Tarkoituksemme ei ole keksiä pyörää uudelleen, vaan luoda sellaista, mitä ei ole vielä olemassa. Toteutammekin paljon suunnittelua vaativia ratkaisuja. Rekrytoimme runsaasti uusia osaajia, ja meillä on luonteva yhteistyö Tampereen alueen teknisten koulutuslaitosten kanssa. Tamtronilla on monipuolista tekemistä, jossa jokaisen vahvuuksia ja innovaatioita pyritään hyödyntämään. Se, että itseään pääsee toteuttamaan tämän kokoisessa organisaatiossa, ei aina ole itsestään selvää. Mahdollisuus nähdä oman työnsä päätyvän suunnittelupöydältä ja prototyyppien rakentamisesta asiakkaiden tuotantokäyttöön, on tarjonnut meillä monelle innostavia, motivoivia ja palkitsevia kokemuksia.

Tamtron team

Tuotekehitys vaatii rohkeutta luottaa asiantuntevaan näkemykseen, mutta myös intuitiota

Hyvä esimerkki Tamtronin tuotekehitysprosessista on One Scalex -autovaaka. Hanke käynnistyi kolme vuotta sitten, kun esittelin idean mobiilikäyttöisestä autovaakaratkaisusta. Hallitus hyväksyi hankkeen ja projektia lähdettiin toteuttamaan vauhdilla. Ideaa esiteltiin myös muutamissa eri hankkeissa, ja kun kiinnostus sitä kohtaan ylitti odotukset, projektiin satsattiin reilusti lisää resursseja.

Ideaa ja konseptia lähdetään meillä tyypillisesti viemään eteenpäin siten, että valitaan ne avainasiakkaat, joiden kanssa tulevaa laitteistoa koskevia tarpeita ja toimintaperiaatteita kartoitetaan yhdessä. One Scalexin tapauksessa luonnollisia yhteistyökumppaneita olivat tahot, joilla oli autovaakoja käytössä, kuten jätekeskukset. Tällaisia suuria operaattoreita valittiin kaikkiaan 4–5, minkä jälkeen heidän pakeillaan käytiin ulkopuolisten käytettävyysasiantuntijoiden kanssa. Meille on tärkeää, että asiakkaat ovat mukana alusta asti, sillä heille me näitä ratkaisuja teemme.

Innovointiin ja tuotekehityksen alkuvaiheisiin liittyy toisinaan haaste siitä, miten asiakas vakuutetaan uuden ratkaisun järkevyydestä ja tarpeellisuudesta. Tuotekehitysprosessissa asiakkaillamme on tärkeä rooli, ja kuuntelemmekin heitä herkällä korvalla. Loppukäyttäjä ei kuitenkaan aina osaa sanoittaa, mitä tarvitsee tai mikä voisi toimia paremmin. Kun ei tiedetä, miten jokin voisi toimia tehokkaammin, on muutoksen tarvettakin vaikea hahmottaa. Meidän työmme on kääntää kelkka ja auttaa näkemään uudet mahdollisuudet. Uudistuminen vaatii niin tuotekehityksen toteuttajilta kuin asiakkaalta rohkeutta sekä tukeutumista tunnustettuun asiantuntijuuteen. Se rohkaisee ottamaan askelia, joita asiakas ei osaisi odottaa tai saattaisi jopa muuten torjua.

Vakuuttamisessa auttaa myös havainnollistaminen. Ideoita ja innovaatioita voi aina esitellä ja usein käykin niin, että niistä innostutaan erilaisten hankkeiden yhteydessä – hieman siihen tapaan, että ”vau, mekin haluamme tuollaisen”. Tuotekehitystyölle antaa ensiarvoista tukea se, että asiakasrajapinnasta löytyy rohkeita edelläkävijöitä, jotka ovat halukkaita tarttumaan asioihin ennakkoluulottomasti ja pilotoimaan ratkaisuja. Tällaiset toimijat ovat itsessään lähes testilaboratorioita, jotka mahdollistavat sen, että kaikki punnitusratkaisumme tukevat parhaimmalla tavalla asiakkaan liiketoimintaa ja toimivat halutulla tavalla oikeassa käyttöympäristössä.

One Scalex -projektissa saatiin käytettävyystutkimuksessa tarkka kuva siitä, miten asiakkaat nykyisellään autovaakaa käyttävät. Vastaavasti huippuluokan mobiiliasiantuntijoiden avulla kyettiin muodostamaan hyvä käsitys siitä, miten käyttö olisi toteutettavissa nykyaikaisilla menetelmillä ja miltä uuden autovaakaohjelmiston tulisi näyttää. Kun tällaiset asiat on määritelty, projekti on usein jo valmis siirrettäväksi toteutukseen.

Vanha autovaakasukupolvi on peräisin noin 30 vuoden takaa. Tekniikan modernisoiminen mobiilikäyttöiseksi on suuri ja pitkäkestoinen hanke, sillä käytännössä siinä siirrytään uuteen aikakauteen. One Scalex -projektin lähtökohta onkin: uusi teknologia, uudet mahdollisuudet.

one-scalex-pic

Tuotekehityksessä olennaista huomioida loppukäyttäjä ja pysyä ajan hermolla

Kuten lähes kaikessa teknologiassa, myös punnituksessa suuri käynnissä oleva megatrendi on siirtymä manuaalisista toiminnoista automaattisiin ratkaisuihin: data siirtyy automaattisesti taustalla ja ihminen tekee vain sen, mitä ihmisen täytyy tehdä. Lisäksi inhimilliset virheet saadaan karsittua pois. Punnitusratkaisuissa on siis nopeasti tapahtumassa sama, kuin esimerkiksi tavarataloissa, joissa itsepalvelukassat yleistyvät ja kerää ja skannaa -palvelut nostavat päätään. Vaaoista tulee autonomisia yksiköitä, joita mahdollisesti vain yksi ihminen etävalvoo kamerayhteydellä.

Automaation ohella yhä olennaisemmaksi on muodostunut käytettävyys. Käyttöliittymäsuunnittelussa on poistuttu insinööriaikakaudelta ja siirrytty hyödyntämään ammattimaisia suunnittelijoita. Itse näkisin, että tämän kehityssuunnan potkaisi toden teolla käyntiin Applen iPhone kaiken kansan kosketusnäytöllään.

Sovelluksemme eivät luonnollisesti ole suurelle yleisölle yhtä läheisiä kuin henkilökohtainen puhelin, mutta kyse onkin enemmän siitä, mihin on ehditty yleisesti tottua. Tänä päivänä kaikki käyttävät moderneja käyttöliittymiä, joten odotusarvo on sama myös ammattikäytössä. Tämä iso muutos on tapahtunut suhteellisen lyhyessä ajassa, viimeisen 10 vuoden aikana, joten siinä on pitänyt olla tuotekehityksen näkökulmasta hereillä. Punnitusdatan pitää olla oikeaa ja tarkkaa, mutta vain siihen keskittymällä putoaa kyydistä. Täytyy seurata myös muita, kuin oman alan tapahtumia, sekä sitä, mitä käyttäjät ylipäätään odottavat ja haluavat. Informaation määrän kasvaessa sen käytön helppoudesta ja nopeudesta tulee yhä keskeisempiä vaatimuksia.

Punnitusratkaisujen kokonaisuutta tarkastellen selkeä kehityssuunta on integroiminen. ERP-integraatiot, eli vaa’an tuottaman datan ja asiakkaan omien järjestelmien yhteensovittamiset, ovat lyömässä läpi. Tähän saakka tarpeen ovat tunnistaneet lähinnä suuret organisaatiot etenkin Ruotsissa, mutta nyt yhä pienemmät toimijat tiedustelevat tällaisia toimintoja. Jopa yksittäinen 2–3 työkoneen urakoitsija saattaa haluta, että vaaka olisi kiinteästi yhteydessä hänen laskutusjärjestelmänsä kanssa.

Punnitusdata, jonka asiakas siirtää palvelinkeskukseen, liittyy siihen, kuka on asiakas, mikä materiaali on kyseessä, koska se on valmistettu ja kuinka paljon sitä on. Nämä ovat myös niitä tietoja, jotka asiakkaan on aiemmin täytynyt syöttää vaa’alla järjestelmään. Alussa datan syötti käyttäjä koneessa. Automaation myötä on päästy vähitellen siihen, että data soljuu vaa’alta pilveen ja sieltä takaisin.

Tamtron ei toteuta integraatioita kokonaan itse, vaan toimittaa vaa’at sekä punnitusdatan ja tarjoaa hyvän ja toimivan rajapinnan. Tyypillisesti projektissa on mukana integraattorina toimiva kolmas osapuoli, joka sovittaa tiedonkulun meidän pilvirajapintamme ja asiakkaan järjestelmän välillä.

Väistyvän sukupolven datapavelumme WNexus, toimi meillä 20 vuoden ajan, ja aivan viime vuosiin saakka omissa tiloissamme. One Cloud -pilvipalvelumme myötä omat palvelimemme on nyt siirretty palvelukeskuksiin, johon yli 2000 toimittamaamme vaakaa on yhteydessä päivittäin, ja josta asiakkaat halutessaan myös datan noutavat. Tämä on selkeä kehityssuunta, ja olemme tietääksemme ensimmäisiä tällä saralla. Olemme kaiken aikaa toimineet markkinoilla, jossa datan hyödyntämistä ja dataintegraatiota on oltu ensimmäisenä ottamassa käyttöön.

one scalex

Taivas rajana?

Tamtron on tiiviisti mukana futuristisiltakin tuntuvien tuotteiden ja ratkaisujen parissa. Sen lisäksi, että meillä on jo hyvä kokemus puuteollisuuden parista One Timber -punnitusratkaisun muodossa, automaatiota on mahdollista viedä vieläkin pidemmälle. Olemme muun muassa testanneet miten konenäön avulla voidaan tunnistaa erilaisia materiaaleja kuten erikokoisia murskelaatuja ja hiekkaa sekä hyödyntää tätä esimerkiksi pyöräkuormaajavaa’an punnitusprosessia. Tulokset ovat lupaavia ja mahdollisuudet rajattomat.

Samaan aikaan Brasilian sademetsissä ei ole datayhteyksiä ensinkään, mutta sikäläisten toimijoiden tarve saada informaatiota pääkonttoreidensa tietojärjestelmiin alkaa olla suuri. Nyt ideoidaan, kuinka saataisiin data siirtymään satelliitin kautta.

Tällaisia asioita on itsekin mukava visioida, mutta samalla ajattelua on hyvä maadoittaa. Tamtronista ei sentään ole tarkoitus tulla konenäön asiantuntijaa ja kaiken datan hallitsijaa, emmekä myöskään ole aikeissa ostaa satelliittiverkkoa ja ampua niitä taivaalle. Jokaisella järjestelmällä on oma tehtävänsä ja meidän tehtävämme on ”tuottaa kiloja” – tarkkaa punnitusdataa, jonka virhealttius on minimoitu. Koska sen tulee myös liikkua, on meillä oltava oikeat kumppanit. Olennaista on myös se, että dataliikenne tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman vähän muita prosesseja häiriten.

Lisäarvo, jonka Tamtron tuo, on tiedon rikastaminen. Tarjoamme entistäkin monipuolisempaa tietoa punnitustapahtumasta: missä punnitaan, mitä punnitaan ja mihin punnittava materiaali menee. Tämä ei ole ainoastaan tulevaisuutta, vaan tätä päivää, ja sitä toteutetaan parasta aikaa.

Chmura

Katsoaksesi videon, sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet. Klikkaa tästä.

Weigh to Know – Kilot kannattavaksi liiketoiminnaksi

Tuottavampaa liiketoimintaa, tehokkaampia tuotantoprosesseja, helpompaa laskuttamista ja nopeampaa työnkulkua. Me osaamme punnitsemisen.