Att vara en av världens ledande leverantörer av vägningslösningar kräver en fantasifull och effektiv produktutvecklingskultur. Tamtron har en sådan kultur, vilket framgår av både entusiasmen på jobbet och de banbrytande produkterna som har skapat stor efterfrågan.

Jouni Gustafsson har haft en lång karriär inom forskning och utveckling. Han kom först i kontakt med Tamtron som student på 1980- och 90-talen och har arbetat på företaget i 26 år. Hans karriär tog honom till Silicon Valley, som så småningom ledde honom tillbaka till Finland och Tamtron. Nu har det gått 11 år som CTO, Tekniks direktör. På Tamtron värdesätter Gustafsson särskilt den platta organisationen och den dynamiska arbetsgemenskapen. I sin artikel berättar han om företagets forsknings- och utvecklingsprocess och de innovationer det har producerat samt blickar framåt mot framtiden.

Jouni Gustafsson

Tamtrons forskning och utveckling skapar tillväxt för företaget och dess skapare

Forskning och utveckling är kärnan i vår strategi. Själva produktutvecklingen sker på Tamtron i Finland men tillämpat arbete sker även i våra dotterbolag utomlands. Här i Tammerfors är vi särskilt entusiastiska över att förnya och utveckla lösningar för internationella marknader.

Vårt mål är inte att återuppfinna hjulet utan att skapa något som ännu inte finns. Det är därför vi tar fram lösningar som kräver mycket utveckling. Vi rekryterar nya talanger och har ett naturligt samarbete med tekniska utbildningsinstitutioner i Tammerforsregionen. Tamtron har ett brett affärsområde och vi försöker ta tillvara allas styrkor och innovationer. Att man får möjlighet att förverkliga sin potential i en organisation av den här storleken är inte självklart. Möjligheten att se hur de saker du har arbetat med gå från designbordet och prototypframställning till produktion och till och med verklig användning hos kunden har givit många av oss inspirerande, motiverande och givande upplevelser.

Tamtron team

Produktutveckling kräver modet att lita på en experts vision, men också intuition

Ett bra exempel på Tamtrons produktutvecklingsprocess är One Scalex fordonsvåg. Projektet startade för tre år sedan när jag presenterade en idé till en mobil fordonsvågslösning. Projektet godkändes av styrelsen och projektet sattes igång med full fart. Idén presenterades även i några olika projekt och när intresset för den överskred förväntningarna fick projektet mycket mer resurser.

Vanligtvis driver vi idén och konceptet framåt genom att välja nyckelkunder med vilka vi tillsammans kan identifiera behov och användnings-principer för framtida utrustning. När det gäller One Scalex var naturliga samarbetspartners de som hade fordonsvågar i bruk, till exempel avfallsinsamlingsanläggningar. Totalt valdes 4-5 stora operatörer ut och besöktes sedan av våra experter. Det är viktigt att ha kunden med från början eftersom det är för dem vi skapar dessa lösningar.

Innovation och tidiga stadier av produktutveckling innebär ibland utmaningen att övertyga kunden om att en ny lösning är vettig och nödvändig. Våra kunder spelar en viktig roll i produktutvecklingsprocessen och vi lyssnar noga på dem. Slutanvändaren kan dock inte alltid ange vad de behöver eller vad som skulle kunna fungera bättre. Att inte veta hur något skulle kunna fungera mer effektivt gör det svårt att se behovet av förändring. Vårt jobb är att vända utvecklingen och hjälpa dem att se nya möjligheter. Innovation kräver mod från både utvecklarna och kunden att lita på expertisen. Det uppmuntrar dig att vidta åtgärder som du kanske inte förväntar dig eller kanske till och med avvisar.

Ofta hjälper illustrationer. Idéer och innovationer kan alltid presenteras, och det är ofta så att folk blir upphetsade över dem – lite som ”wow, vi vill också ha en sådan”. Produktutvecklingsarbetet stöds främst av närvaron av djärva pionjärer bland kunderna som är villiga att ha ett fördomsfritt förhållningssätt och bli pilotanvändare för lösningarna. Sådana aktörer är nästan som testlabb, vilket gör att vi kan se till att alla våra vägningslösningar stödjer kundens verksamhet och fungerar som avsett i rätt miljö.

I One Scalex-projektet gav en användbarhetsstudie en detaljerad bild av hur kunder använder vågen för närvarande. På samma sätt kunde framstående experter inom mobilanvändande ge en god förståelse för hur man implementerar moderna användningsmetoder och hur den nya mjukvaran borde se ut. När dessa saker väl är definierade är projektet ofta redo att gå in i genomförandetfasen.

Den gamla generationen fordonsvågar går tillbaka cirka 30 år. Att modernisera dem för att passa mobila lösningar är ett stort och tidskrävande projekt, eftersom vägningen huvudsakligen flyttas till en ny era. One Scalex-projektet är helt enkelt baserat på ny teknik och nya möjligheter den medför.

one-scalex-pic

Produktutveckling handlar om att lyssna på slutanvändaren och hänga med i tiden

Som i nästan all teknik är en stor pågående megatrend inom vägning övergången från manuella till automatiserade lösningar: data överförs automatiskt i bakgrunden och användarna gör bara vad de måste göra. Som ett resultat av detta elimineras de mänskliga felen. Så det som snabbt händer inom vägningslösningar är detsamma som i till exempel varuhus, där självbetjäningskassor blir allt vanligare och insamlings- och skanningstjänster vinner mark. Vågar kommer att bli autonoma enheter, möjligen fjärrövervakade av en enda person via en kameralänk.

Vid sidan av automatisering har användbarhet blivit allt viktigare. Användargränssnittsdesignen har gått från ingenjörseran och mot att använda professionella designers. Jag kunde se denna trend kickstartas av Apples iPhone med sin pekskärm.

Naturligtvis är våra applikationer inte lika bekanta för allmänheten som den egna telefonen, men det handlar mer om vad vi har vant oss vid. Idag använder alla moderna användargränssnitt, så förväntningarna är desamma för professionellt bruk. Denna förändring har skett på relativt kort tid, de senaste tio åren, så ur produktutvecklingssynpunkt har vi varit tvungna att vara uppmärksamma på det. Vägningsdata måste vara korrekta, men genom att bara fokusera på det kommer du att ramla av vagnen. Du måste också hålla ett öga på vad som händer utanför din bransch, och vad användarna förväntar sig och vill i allmänhet. I takt med att informationsmängden växer blir enkel och snabb åtkomst allt viktigare krav.

Ser man till hela utbudet av vägningslösningar går den tydliga trenden mot integration. ERP-integrationer, det vill säga att koppla ihop de data som genereras av vågen med kundens system, vinner mer och mer mark. Hittills har behovet identifierats främst i stora organisationer, framför allt i Sverige, men nu efterfrågar allt mindre operatörer i allt större utsträckning om sådan funktionalitet. Även en liten entreprenör med 2-3 maskiner kan vilja ha vågen integrerad med sitt faktureringssystem.

Den vägningsdata som kunden överför till datacentret är relaterad till vem kunden är, vilket material det är och hur mycket det finns. Det är också den information som kunden tidigare har fått lägga in i vågsystemen. I början matades data in av användaren på maskinen, t.ex. lastbilschauffören. Automatisering har successivt lett till att data flödar från vågen till molnet och tillbaka igen.

Tamtron gör inte all integration själv utan levererar vågar och vägningsdata och förser användaren med ett bra och funktionellt gränssnitt. Vanligtvis är en tredjepartsintegratör involverad i projektet för att matcha dataflödet mellan vårt molngränssnitt och kundens system. Vår äldre databas WNexus verkade i 20 år, och tills nyligen, i våra anläggningar. Med vår molntjänst One Cloud flyttas våra servrar nu till datacenter, där över 2000 av våra levererade vågar ansluts dagligen och från vilka även kunder kan hämta data om de så önskar. Det är en tydlig utveckling och så vitt vi vet är vi först på området. Vi har alltid verkat på en marknad där dataexploatering och dataintegration har varit tidiga att introducerats.

one scalex

The Sky is the limit?

Tamtron är nära sammankopplad med produkter och lösningar som kan verka futuristiska. Inte nog med att vi redan har god erfarenhet inom skogsindustrin med vägningslösningen One Timber, utan det är möjligt att ta automatiseringen ännu längre. Vi har bland annat testat hur maskin-vision kan användas för att identifiera olika material, såsom stenkross och sand i olika storlekar, och utnyttja detta till exempel i vägningen med en hjullastarvåg. Resultaten är lovande och möjligheterna är oändliga.

Samtidigt har den brasilianska regnskogen ingen dataanslutning alls, men behovet för operatörer där att förse sina huvudkontors datasystem med information ökar snabbt. Nu utvecklas idéer om hur man kan överföra data via satellit.

Det är trevligt att föreställa sig dessa idéer, men det är också bra att försöka hålla fötterna på jorden i sitt tänkande. När allt kommer omkring kommer Tamtron inte att bli en expert på maskin-vision och leverantör av all data, och vi kommer inte heller att köpa ett nätverk av satelliter och skjuta upp dem i rymden. Varje system har en roll att spela och vår roll är att ”leverera kilona” – korrekta vägningsdata med minimala fel. Eftersom det också måste röra sig framåt måste vi ha rätt partners. Det är också viktigt att datatrafiken är så effektiv som möjligt med minimal störning på andra processer.

Mervärdet som Tamtron tillför är databerikning. Vi ger ännu mer omfattande information om vägningsprocessen: var man ska väga, vad man ska väga och vart materialet som ska vägas går. Detta är inte bara framtiden utan det är också nuet och redan implementerat idag.

Chmura

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.

Weigh to Know – Förvandla kilon till en lönsam affär

Mer produktiva affärer, effektivare produktionsprocesser, enklare fakturering och snabbare arbetsflöde. Vi kan vägning.