TAMTRON BIOFOREST

Váha navrhnutá pre špeditérov, umožňujúca účinné a spoľahlivé váženie gulatiny, energo  a vláknitého dreva v lesoch.

  • Presné vážne výsledky
  • Veľká pamäť pre rôzne účely, 99 pamäťových slotov
  • Vážny link odpovedá väčšine žeriavov a je vhodný pre mnoho modelov a velikostí
  • USB pamäť a prevod PRL dát je kompatibilná so systémom používaným drevárskymi spoločnosťami.

VÁŽENIE DREVÁRSKEHO MATERIÁLU POČAS ŤAŽBY

Váha Tamtron Bioforest jednoducho a spoľahlivo ukazuje množstvo gulatiny, energo a vláknitého dreva vyťaženého z lesa.  Váha Tamtron Bioforest umožňuje nakládku drevárskeho materiálu od rôznych vlastníkov, hmotnosti materiálu môžu byť uložené podľa vlastníkov, čo  umožní spravodlivé transakcie.   Zber drevárskych materiálov s váhou Bioforest je efektívne – váha váži drevo, zakiaľ práce stále prebiehajú, čo  je výhodné najmä pre rýchle tempo nakládky.

SPRÁVA INFORMÁCIÍ Z VÁŽENIA

So žeriavovou  váhou Tamtron Bioforest je možné nakladať materiál od niekoľkých rôznych vlastníkov na jeden náklad a roztriediť hmotnosti podľa vlastníkov.    Informácie môžu byť zadané podľa celkovej nakládky alebo oddelene podľa rôznych druhov materiálu.  Vážne informácie môžu byť preposielané z váhy do systému, ktoré užívajú drevárske spoločnosti v drevárskom priemysle a to v kompatibilnom formáte PRL.

MODELY

Tamtron Bioforest Classic

Váha Tamtron Bioforest Classic  dobre známa a uznávaná v lesníckom priemysle, je dôveryhodnou a presnou váhou, jej spoľahlivosť a jednoduchosť ovládania je všeobecne známa medzi odborníkmi.

Všetky modely váhy Tamtron Bioforest disponujú vážnou spojkou, ktorá je dostupná v niekoľkých  rôznych modeloch a veľkostiach od 3 tonových štandartných spojok.

  • Presnosť na 1-2% z celkového zaťaženia
  • Rýchlá a ľahká inštalácia a servis
  • Je pripojená k hydraulike žeriavu