Oy Adolf Lahti Yxpila Ab är ett diversifierat företag som servar tung industri, gruvindustri, hamnar och handel. Det är en del av ett av Finlands största familjeägda företag, KVH-gruppen. Adolf Lahti är känd som en stark aktör inom skogsindustrin. Dess utbud av tjänster sträcker sig från godshantering till olika industritjänster, markarbeten, logistisk processdesign och underhållsarbete. Företaget är för närvarande verksamt på 20 orter över hela Finland och sysselsätter cirka 150 personer.

Vägningsdata är viktigt – "Kunder vill ha mer och mer information"

Adolf Lahti har cirka 400 maskinenheter, inklusive alla trailer och utrustning som rör sig på hjul eller rullar. Flottan är skräddarsydd efter kundernas önskemål. Många maskiner och utrustning som ska hanteras innebär också att vägningsdata måste kontrolleras.

Utrustningen hanterar olika material under dagen, så noggrann vägning är avgörande. Företaget har ett 40-tal Tamtron-vågar på bland annat sina materialhanteringsmaskiner och hjullastare. Idag är den data som samlas in och hur den bearbetas och överförs till molnet minst lika avgörande som själva vågen.

”Vi gör kommersiella vägningar på stora materialhanteringsmaskiner efter kundens önskemål. Marknaden växer hela tiden och kunderna vill ha mer och mer information om materialflöden: hur godset rör sig och vilka ton som rör sig i vilket skede av processen och leveranskedjan”, säger Pekka Pöllänen, verkställande direktör för Oy Adolf Lahti Yxpila Ab, och fortsätter:

”Vi har Tamtrons molntjänst på plats. Kunderna har också sina ID så att de kan komma åt sin process.”

Case Adolf Lahti

Lyhördhet och produkthållbarhet är nyckeln

Även för en betydande aktör är flexibilitet och lyhördhet för förändring avgörande idag. Enligt Pöllänen kommer kundernas krav med cirka 24 timmars varsel och du måste vara redo att svara. Företaget har lagt mycket kraft på detta:

”Vi har vår fleet management-applikation som dokumenterar all service och underhåll, maskinanvändning, bränsleförbrukning och annan data. En fjärdedel av vår personal är involverad i underhåll och service, så vi siktar på att vara, och är i praktiken, helt självförsörjande. Översyn av växellåda och motor görs bland annat i egen regi. Vårt kundlöfte är att fungera 24/7, så det är viktigt att ha dessa saker på plats.”

Pöllänen berömmer också Tamtrons kundservice och känsla för detaljer. Särskilt nämns tillgången på reservdelar och support från kontaktpersonerna och naturligtvis vågens kvalitet och hållbarhet.

”Självklart måste det sägas att Tamtron-vågar har varit mycket pålitliga. Vi har vägt över en miljon kubikmeter gods på materialhanteringsvågar med vågsensorer och har inte haft några större problem. Vågen servas, underhålls och inspekteras av Tamtron årligen under sommaren för att se hur de presterar. Dessutom är kontrollvägning en daglig ritual på våra filialer, säger Pöllänen.

Case Adolf Lahti
Tamtron-vågar har varit mycket pålitliga. Vi har vägt över en miljon kubikmeter gods på materialhanteringsvågar med vågsensorer och har inte haft några större problem.
Pekka Pöllänen, Verkställande Direktör

Nya möjligheter för framtiden

Adolf Lahti ser ljust på framtiden, även om försörjningskedjan ständigt förändras.

Enligt Pöllänen kommer inhemskt trä och västerländsk import att ge nya möjligheter för företaget: ”Här flyttas stora volymer och koncept som aldrig tidigare prövats och testats tas fram mycket snabbt. Även järnvägstransporter av råvirke kommer att växa kraftigt i Finland, och det finns nya kontraktsmöjligheter även för oss, avslutar han.

Case Adolf Lahti

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.