Pålitliga Tamtron Scalex 1001-lastbilsvågar garanterar snabb och noggrann vägning på Metsä Groups biofabrik i Äänekoski, Finland – den nya biofabriken som satte Äänekoski på världskartan. När fordonet ankommer till fabriken identifieras registreringsskylten automatiskt och uppgifterna förs direkt in i mottagningssystemet. 

In- och utfarten till biofabriken är väldigt trafikerad: 240 laster med råvirke anländer varje dag till området när fabriken är i full produktion. Även kemiska transporter och produkttransporter som vanligtvis kör en annan väg passerar igenom fabriksområdet.

Den största investeringen i den finländska skogsindustrins historia inleddes den 15 augusti 2017, och när fabriken är i full gång bearbetar man 6,5 miljoner kubikmeter massaved på ett år. Allt på biofabriken är stort – eller till och med rekordstort – med finska mått mätt. Fabriken har nått en nominell produktionskapacitet på 1,3 miljoner ton massa under det första året.

Lastbilarna kör över Tamtrons Scalex 1001-lastbilsvågar när de kommer till och lämnar området. Tamtron levererade två lastbilsvågar, en på 26 meter och en som är 39 meter, till Metsä Groups gamla massafabrik i Äänekoski under 2015 och 2016 då den äldre mätstationen flyttades på grund av byggandet av den nya biofabriken.  Nu när den gamla fabriken har stängts ner används vågarna för kemikalie- och produktleveranser.

Under 2016 och 2017 installerades tre Scalex 1001-lastbilsvågar (en 26-metersvåg och två 39-metersvågar) vid den nya mätstationen för vägning av virke. En av 39-metersvågarna är avsedd för vägning av rundvirketransporter, medan 26-metersvågen är avsedd för flistransporter. Båda typerna av transporter använder den andra långa vågen för vägning av lastbilarna vid avfärd.

Alla vågar är tre meter breda.

DE FÖRSTA STORA VÅGARNA I FINLAND

De enorma vågarna på biofabriken passar för vägning av stora lastbilar.

– Hela fabriksinvesteringen ska fungera i många decennier framöver, så vi ville förbereda oss för bland annat specialiserade lastbilar med de här stora vågarna, säger Maija Perävainio, Terminal Operations Manager som ansvarar för alla Metsä Forests mätstationer.

Scalex 1001-vågarna är uppdelade i segment, vilket innebär att ledade fordon kan vägas antingen som en enda enhet eller så kan förarhytten och släpvagnen vägas separat utan att fordonet flyttas. De är också utrustade med värme i vågbryggan. Tamtron levererade ett kontrollcenter för konstruktionen där automatiska kontroller slår på värmen vid rätt tidpunkt beroende på temperatur och luftfuktighet. Det här innebär att marken under vågbryggan inte kan frysa.

– Vi behövde någon som hade kunskaperna och expertisen att kunna genomföra utvecklingen enligt våra önskemål. Vi bad om en offert för en produkt som ännu inte fanns: vi hade visionerna och Tamtron kunde uppfylla dem.

UTVECKLAR EN FÖRARTERMINAL TILLSAMMANS

På den nya fabriken ville Metsä Group förbättra hastigheten för vägning av virke, och även förarterminalen som är en viktig del av vågarna.

– Vi behövde någon som hade kunskaperna och expertisen att genomföra utvecklingen enligt våra önskemål. Vi bad om en offert för en produkt som ännu inte fanns: vi hade visionerna och Tamtron uppfyllde dem, säger Maija.

Alla fem vågarna är utrustade med Scalex 6500-förarterminaler som har integrerats i Metsä Groups Kuva-mottagningssystem. Kuva-systemet är i sin tur kopplat till SAP ERP-systemet i hela koncernen.

– Förarterminaler har varit tillgängliga under lång tid men den nya versionen är enklare att använda. Istället för ett separat tangentbord har den nya förarterminalen en pekskärm som de flesta förare redan känner igen från sin mobil. Användargränssnittet är tydligt, vilket minskar risken för potentiella inmatningsfel under själva vägningen och påskyndar hela förloppet.

HELAUTOMATISK VÄGNING OCH FORDONSIDENTIFIERING

Våglösningen är helt automatiserad. Lastbilsvågarna har fordonsidentifiering integrerad i Kuva-systemet. När föraren kör fram fordonet på vågbryggan identifierar en kamera fordonet med hjälp av registreringsskylten. Terminalen leder också förarna fram till en avlastnings- eller väntplats.

– Vårt mål är att uppnå en stadig ström av virke till bruket dygnet runt, förvara så lite trä ute på fältet som möjligt och påskynda lastbilarnas lossningsprocedur. Vi använder ett nytt system för tidsbokning av lossning av virke som känner till det aktuella behovet av virke vid biofabriken och mängden virke som anländer med tåg. Systemet delar upp resten av behovet på fordonen genom att öppna upp rätt antal lossningstider för dem i systemet, förklarar Maija.

Förarna använder en mobilapp för att reservera en lossningstid i systemet i förväg och skickar förhandsinformation om lasten när de lämnar lastplatsen för att bege sig till biofabriken. När ett fordon rullar fram till vågen identifierar en kamera registreringsskylten och registrerar den som en ankomst i Kuva-systemet. Den här informationen skickas sedan till de personer som ansvarar för lossning av lasten. Systemet hämtar den förhandsinformation som skickades, bifogar vägningsinformationen och begär förarens godkännande. Samma procedur görs inför vägning innan avfärd. Själva vägningen tar bara några sekunder.

– Vägningen måste vara exakt och tillförlitlig. Volymen av massaved beräknas: råvaran och frakten betalas baserat på vägningsinformationen. Snabb vägning förhindrar också trafikstockningar på vågen, förklarar Maija.

SERVICEAVTAL SÄKRAR DRIFTEN

Metsä Group använder Tamtrons vågar i flera av sina fabriker och har ett serviceavtal för vågarna i hela koncernen. De nya vågarna ingick också i det här avtalet.

– Lastbilsvågar är viktiga verktyg för oss och de måste fungera hela tiden. En överenskommelse om gemensamt underhåll har gjorts för alla Tamtron-vågar i koncernen för att säkerställa att de alltid är i drift, säger Maija.

Tamtron servar utrustningen en gång per år och kommer vid behov till Äänekoski-anläggningen inom 12 timmar från det att ett problem har rapporterats. Fabriken har också tillgång till telefonsupport dygnet runt om problem skulle uppstå. Dessutom säkerställer leverantören att lagkrav uppfylls, till exempel genomförs en schemalagd kontroll vart tredje år. Om det skulle behövas finns det även möjlighet att utbildas i användning och underhåll av vågarna.

BÄTTRE VÄGNING

Enligt Maija har erfarenheterna från Scalex 1001-vågarna på den nya biofabriken bara varit positiva.

– Vågarna är mycket tillförlitliga och det går väldigt fort att väga fordonen, så vi är verkligen nöjda med vågarna. Förarna har också lovordat terminalen och den snabba vägningen, säger hon.

I framtiden är målet att fortsätta att förbättra vägningsprocessen utifrån Metsä Groups behov.

Läs mer om branschen