Godkänd för kommersiellt bruk

Scalex 1000P, godkänd för kommersiellt bruk, är det optimala valet då en markförlagd fordonsvåg behöver kunna flyttas snabbt och lätt eller om du inte kan bygga fundament för vågbryggan. t.ex. då arbetsplatsen flyttas eller en fabrik expanderar.

Den robusta stål-vågbryggan passar väl för vägning av lastbil med påhängsvagn, sk. semi-trailer. Vågen kan installeras direkt på mark utan speciella fundament eller liknande, det krävs bara en hårdgjord plan yta. Detta gör det lätt att flytta vågen vid behov.

Vågen är godkänd för kommersiellt bruk och behöver inte om-verifieras efter flytt.

 • Godkänd för kommersiellt bruk
 • Noggrannhet 0.1%
 • Kan installeras direkt på plan och hårdgjord markyta
 • Snabb installation och flytt
 • Hållbar och lätt att underhålla
Produktblad Tamtron Scalex 1000P markförlagd fordonsvåg
Läs allmän skötselinstruktion markförlagd fodronsvågar
Tack vare den låga profilen är det lätt att köra upp ett fordon på vågen. Vid behov kan Scalex 1000P utrustas med tillbehör som t.ex. räcken och uppvärmning. Den elektroniska våginformationen kan överföras till ert affärssystem.

EN FORDONSVÅG SOM MÖTER KUNDENS BEHOV

För att säkerställa optimal funktionalitet är varje Scalex 1000P fordonsvågssystem anpassat till respektive kunds unika behov. Vågbryggor kan fås i standardlängderna 12 m, 24 m och 26 m. Standardbredden är 3 m.
Tamtron Scalex 1001 fordonsvåg kan konfigureras som enkelvägning eller delad vägning.

 

Tamtron Scalex 1000P Truck Scale

ELEKTRONISK VÅGDATAHANTERING

Tamtron Scalex 1000P fordonsvåg kan levereras som delvis eller helt automatisert vägningssystem beroende på kundens behov. Vågdata kan hanteras med något av Tamtrons transaktionshanteringssystem för vågdata, t.ex. ScaleIT, ScalexEKO eller ScalexPRO. Det går givetvis att skapa de rapporter kunden efterfrågar.

HELAUTOMATISERAD LÖSNING

I den helautomatiserade konfigurationen är vågen försedd med kameror som identifierar fordon och/eller nummerplåtar och det är integrerat med kundens transport- och logistiksystem. Det enda föraren behöver göra är att köra upp fordonet på vågen, all information om fordonet och dess vikt skickas sedan automatiskt för vidare hantering, t.ex. fakturering.

DELVIS AUTOMATISERAD LÖSNING

Det vanligare sättet är att använda en förarterminal eller dator med möjlighet att identifiera sig via kod eller RFID-kort och att därefter ange önskad information om lasten. Överföring av elektronisk data görs i enlighet med kundens behov och befintliga IT-infrastruktur.

HELHETSLÖSNING SOM MÖTER KUNDENS BEHOV

Fordonsvågen är alltid utformad för att passa till varje kunds unika behov. Helhetslösningen kan innehålla tillbehör så som:

 • Bommar
 • Trafikljus
 • Uppvärmd körbana
 • Förarterminal
 • Registrering med ID-kort, olika tekniker
 • Displayer i olika storlekar
 • Automatisk nummerigenkänning  (ANR)